Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТОКУДА ХОСПИТАЛ СЪРВИС (ЕИК: 175153064)
Events with persons connected to the company TOKUDA HOSPITAL SARVIS (ID: 175153064)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175153064)
Към 2019-10-16 06:53:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 06:53:44 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 89 обществени поръчки за 18 962 283,27 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-10-25 15:14:37ТОКУДА ХОСПИТАЛ СЪРВИС
TOKUDA HOSPITAL SARVIS
TransformingCompany
2013-10-25 15:14:37ТОКУШУКАЙ-СОФИЯ
TOKUSHUKAY-SOFIYA
Successor703
2013-08-02 16:49:21ТОКУДА ХОСПИТАЛ СЪРВИС
TOKUDA HOSPITAL SARVIS
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2013-08-02 16:49:21ТОКУШУКАЙ-СОФИЯ
TOKUSHUKAY-SOFIYA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-07-22 14:21:50Екатерина Тодорова Борисова
Ekaterina Todorova Borisova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-07-22 14:21:50Такао Сузуки
Takao Suzuki
ЯПОНИЯSupervisor
2011-12-07 17:31:14Оно Тору
Ono Toru
Representative
2011-12-07 17:31:14Ерик Валентинов Рангелов
Erik Valentinov Rangelov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-12-07 17:31:14Румяна Райчева Асенова
Rumyana Raycheva Asenova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-12-07 17:31:14Оно Тору
Ono Toru
BoardManager2
2011-12-07 17:31:14Катсуюки Носо
Katsuyuki Noso
ЯПОНИЯSupervisor
2011-12-07 17:31:14Интернешънъл Хоспитал Сървис Ко.
Interneshanal Hospital Sarvis Ko.
ЯПОНИЯSupervisor
2011-12-07 17:31:14ОНО ТОРУ
ONO TORU
ЯПОНИЯRepresentative
2011-12-07 17:31:14ОНО ТОРУ
ONO TORU
ЯПОНИЯBoardManager2
2011-12-07 17:31:14ТОКУШУКАЙ-СОФИЯ ЕООД
TOKUSHUKAY-SOFIYA EOOD
Supervisor
2011-12-07 17:31:14Интернешънъл Хоспитал Сървис, фирмен рег.№ 1200-01-074893
Interneshanal Hospital Sarvis, firmen reg.№ 1200-01-074893
ЯПОНИЯSupervisor
2010-07-27 16:19:39ТОКУДА ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД
TOKUDA HOSPITAL SARVIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 51 Б
2010-07-27 16:19:39ТОКУДА ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД
TOKUDA HOSPITAL SARVIS AD
SubjectOfActivity
ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НАЕДРО С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХСУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ В ТОВА ЧИСЛО И ВАКСИНИ, ТОКСИНИ, СЕРУМИ,БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И ПРОДУКТИ , ПОЛУЧЕНИ ОТ ЧОВЕШКАПЛАЗМА, ХОМЕОПАТИЧНИ ПРОДУКТИ, ПАРАЛЕЛЕН ВНОС НА ВСИЧКИЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ , ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С НАРКОТИЧНИ СРЕДСТВА ИПРЕКУРСОРИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, С ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ ИОРТОПЕДИЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ХИМИЧЕСКИ ПРЕПАРАТИ, КОЗМЕТИЧНИ ИПАРФЮМЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ , САНИТАРИЯ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ,ОПТИЧНИ СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТИ, С ВСЯКАКВА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА,ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА, СВЪРЗАНА С ТОВАПРОИЗВОДСТВЕНА, ТЪРГОВСКА, ЛИЗИНГОВА, ПОСРЕДЕНИЧЕСКА,СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКОПРЕДСТАВИТЕЛСТВО , КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
2009-08-18 16:54:55ЕЙДЖИ ЙОШИДА
EYDZHI YOSHIDA
ЯПОНИЯSupervisor
2008-09-02 11:51:11РАДОСТ СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
RADOST STEFANOVA ILIEVA
Procurators
2008-08-27 14:00:45ИВАЙЛО БЛАГОВЕСТОВ БАТИНКОВ
IVAYLO BLAGOVESTOV BATINKOV
Representative
2008-08-27 14:00:45ИВАЙЛО БЛАГОВЕСТОВ БАТИНКОВ
IVAYLO BLAGOVESTOV BATINKOV
BoardManager2
2008-08-27 14:00:45ЖИВКО ИВАНОВ ИВАНОВ
ZHIVKO IVANOV IVANOV
BoardManager2
2008-06-13 16:01:06ИВАЙЛО БЛАГОВЕСТОВ БАТИНКОВ
IVAYLO BLAGOVESTOV BATINKOV
Procurators
2008-05-20 10:23:06АНАСТАСИЙ ДОНЧЕВ ИВАНОВ
ANASTASIY DONCHEV IVANOV
Procurators
2008-04-30 16:57:26ИВАН ДАНОВ ИВАНОВ
IVAN DANOV IVANOV
Representative
2008-04-30 16:57:26РАДОСЛАВ ЗЛАТЕВ ТАНЕВ
RADOSLAV ZLATEV TANEV
BoardManager2
2008-04-30 16:57:26ИВАН АТАНАСОВ ГЪДЕЛЕВ
IVAN ATANASOV GADELEV
BoardManager2
2008-04-30 16:57:26СТАНИМИР БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
STANIMIR BOYANOV MIHAYLOV
BoardManager2
2008-04-30 16:57:26КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ГЛАВАНАКОВ
KONSTANTIN STEFANOV GLAVANAKOV
BoardManager2
2008-04-30 16:57:26ИВАН ДАНОВ ИВАНОВ
IVAN DANOV IVANOV
BoardManager2
2008-04-30 16:42:02ТОКУДА ХОСПИТАЛ СЪРВИС
TOKUDA HOSPITAL SARVIS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-30 16:42:02ТОКУДА ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД
TOKUDA HOSPITAL SARVIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 51 Б
2008-04-30 16:42:02ТОКУДА ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД
TOKUDA HOSPITAL SARVIS AD
SubjectOfActivity
ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРОДУКТИ И СВЪРЗВАНИТЕ С ТЯХ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ В ТОВА ЧИСЛО И ВАКСИНИ, ТОКСИНИ, СЕРУМИ, БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ЧОВЕШКА ПЛАЗМА, ХОМЕОПАТИЧНИ ПРОДУКТИ, ПАРАЛЕЛЕН ВНОС НА ВСИЧКИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С НАРКОТИЧНИ СРЕДСТВА И ПРЕКУРСОРИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, С ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ И ОРТОПЕДИЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ХИМИЧЕСКИ ПРЕПАРАТИ, КОЗМЕТИЧНИ И ПАРФЮМЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ, САНИТАРИЯ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ОПТИЧНИ СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТИ, С ВСЯКАКВА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА, СВЪРЗАНА С ТОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА, ТЪРГОВСКА, ЛИЗИНГОВА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
2008-04-30 16:42:02САТО МАСАНОРИ
SATO MASANORI
Representative
2008-04-30 16:42:02САТО МАСАНОРИ
SATO MASANORI
BoardManager2
2008-04-30 16:42:02ЛИДИЯ ТОШКОВА НЕЙЧЕВА
LIDIYA TOSHKOVA NEYCHEVA
BoardManager2
2008-04-30 16:42:02ИЛИЯ ИЛКОВ КАРАГЬОЗОВ
ILIYA ILKOV KARAGXOZOV
BoardManager2
2008-04-30 16:42:02ТАКАО СУЗУКИ
TAKAO SUZUKI
Supervisor
2008-04-30 16:42:02ТОКУДА БАНК АД
TOKUDA BANK AD
Supervisor
2008-04-30 16:42:02ТОКУШУКАЙ-СОФИЯ ЕООД
TOKUSHUKAY-SOFIYA EOOD
Supervisor
2008-04-30 16:42:02ТОРАО ТОКУДА
TORAO TOKUDA
Supervisor
2008-04-30 16:42:02САТОРУ НАКАГАМИ
SATORU NAKAGAMI
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ТОКУДА ХОСПИТАЛ СЪРВИС TOKUDA HOSPITAL SARVIS (ЕИК: 175153064)
Check other registries about the company ТОКУДА ХОСПИТАЛ СЪРВИС TOKUDA HOSPITAL SARVIS (ID: 175153064)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate