Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД (ЕИК: 175127945)
Events with persons connected to the company FEARPLEY AGRAREN FOND (ID: 175127945)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175127945)
Към 2019-10-16 05:44:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 05:44:55 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-22 15:22:11Милена Марио Захариева - Силаги
Milena Mario Zaharieva - Silagi
БЪЛГАРИЯDirector
2017-11-22 15:22:11Анна Петрова Захариева
Anna Petrova Zaharieva
БЪЛГАРИЯDirector
2017-10-02 10:51:23ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
FEARPLEY AGRAREN FOND AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хладилника Черни връх 51Б
2016-10-13 09:09:45ПРОАГРО ЛЕНД
PROAGRO LEND
TransformingCompany
2016-10-13 09:09:45ИНТЕР АГРО ЛЕНД
INTER AGRO LEND
TransformingCompany
2016-10-13 09:09:45АГРО МИН ЛЕНД
AGRO MIN LEND
TransformingCompany
2016-10-13 09:09:45АГРО РАЗВИТИЕ
AGRO RAZVITIE
TransformingCompany
2016-10-13 09:09:45ИНТЕР АГРО ПЛАНТ
INTER AGRO PLANT
TransformingCompany
2016-10-13 09:09:45ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД
FEARPLEY AGRAREN FOND
Successor703
2014-06-30 18:01:22Марио Захариев Захариев
Mario Zahariev Zahariev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-30 18:01:22Валери Кирилов Циков
Valeri Kirilov TSikov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-30 18:01:22Дора Иванова Цолова
Dora Ivanova TSolova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-30 18:01:22ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД
FEARPLEY INTERNESHANAL AD
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-30 18:01:22Валери Кирилов Циков
Valeri Kirilov TSikov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-30 18:01:22Марио Захариев Захариев
Mario Zahariev Zahariev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-17 15:22:31Марио Захариев Захариев
Mario Zahariev Zahariev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-17 15:22:31Дора Иванова Цолова
Dora Ivanova TSolova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-11-28 14:46:45Мариела Георгиева Браниславова
Mariela Georgieva Branislavova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-11-28 14:46:45Мариела Георгиева Браниславова
Mariela Georgieva Branislavova
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-29 09:49:14ВАСИЛ АТАНАСОВ БЕЛОМОРОВ
VASIL ATANASOV BELOMOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-29 09:49:14МАРИО ТЕОФИЛОВ МАРИНКОВ
MARIO TEOFILOV MARINKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-29 09:49:14ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД
FEARPLEY INTERNESHANAL AD
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-29 09:49:14ВАСИЛ АТАНАСОВ БЕЛОМОРОВ
VASIL ATANASOV BELOMOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-29 09:49:14МАРИО ТЕОФИЛОВ МАРИНКОВ
MARIO TEOFILOV MARINKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-29 09:49:14МАРИО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ
MARIO ZAHARIEV ZAHARIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-07-31 16:45:52ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
FEARPLEY AGRAREN FOND AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хладилника Черни връх 51Б
2008-02-26 14:42:31ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД
FEARPLEY AGRAREN FOND
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-26 14:42:31ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
FEARPLEY AGRAREN FOND AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ХЛАДИЛНИКА ЧЕРНИ ВРЪХ 51Б
2008-02-26 14:42:31ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
FEARPLEY AGRAREN FOND AD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ДРУГИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЧРЕЗ ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ ИЛИ АРЕНДА, ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ДРУГИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОМИСИОНЕРСТВО, ПРЕДТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ИЛИ ПОСТАВЕНА ПОД РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ.
2008-02-26 14:42:31МАРИО ТЕОФИЛОВ МАРИНКОВ
MARIO TEOFILOV MARINKOV
Representative
2008-02-26 14:42:31ВАСИЛ АТАНАСОВ БЕЛОМОРОВ
VASIL ATANASOV BELOMOROV
Representative
2008-02-26 14:42:31ВАСИЛ АТАНАСОВ БЕЛОМОРОВ
VASIL ATANASOV BELOMOROV
Director
2008-02-26 14:42:31МАРИО ТЕОФИЛОВ МАРИНКОВ
MARIO TEOFILOV MARINKOV
Director
2008-02-26 14:42:31ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД
FEARPLEY INTERNESHANAL AD
Director
2008-02-26 14:42:31РОСЕН ЕМАНУИЛОВ ЧОЛАКОВ
ROSEN EMANUILOV CHOLAKOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД FEARPLEY AGRAREN FOND (ЕИК: 175127945)
Check other registries about the company ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД FEARPLEY AGRAREN FOND (ID: 175127945)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate