Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РОЯЛ РЕСОРТС (ЕИК: 175127557)
Events with persons connected to the company ROYAL RESORTS (ID: 175127557)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175127557)
Към 2019-11-13 15:01:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-13 15:01:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-02-12 14:16:07РОЯЛ ИНВЕСТМЪНТ
ROYAL INVESTMANT
TransformingCompany
2010-02-12 14:16:07РОЯЛ РЕСОРТС
ROYAL RESORTS
TransformingCompany
2010-02-12 14:16:07ЕНЕРГОНИ
ENERGONI
Successor703
2008-08-25 10:09:42ЕМИЛ АВРАМОВ КАЛО
EMIL AVRAMOV KALO
Director
2008-08-25 10:09:42СПИРИДОН КАРАКОСТАС
SPIRIDON KARAKOSTAS
Director
2008-08-25 10:09:42ХРИСТОС ХРИСТИДИС
HRISTOS HRISTIDIS
Director
2008-08-25 10:09:42МАКСИМ ЖЕКОВ ДИМОВ
MAKSIM ZHEKOV DIMOV
Director
2008-03-25 15:43:23РОЯЛ РЕСОРТС
ROYAL RESORTS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-25 15:43:23РОЯЛ РЕСОРТС АД
ROYAL RESORTS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ПОЗИТАНО 8
2008-03-25 15:43:23РОЯЛ РЕСОРТС АД
ROYAL RESORTS AD
SubjectOfActivity
CTPOИTEЛHO PEMOHTHИ ДEЙHOCTИ, ПPEУCTPOЙCTBO, PEXAБИЛИTAЦИЯ, OБHOBЯBAHE, CAHИPAHE HA CГPAДИ, BЪTPEШHO OБЗABEЖДAHE И KOHCУЛTAЦИИ, CBЪPЗAHИ C ГOPEOПИCAHИTE ДEЙHOCTИ, ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА АЛТЕРНАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ N- 64239 ОТ 05.07.2004 Г., ИЗДАДЕН ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА Р. БЪЛГАРИЯ, С РЕГИСТРОВ N- 105560, ЗАЯВЕНО НА 04.06.2001 Г., ПУБЛИКУВАНО В БЮЛЕТИН N- 6 НА 30.06.2004 Г. МЕТОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЯТЪРНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-03-25 15:43:23МИХАИЛ КИРЯКОС ГЕОРГОПАПАДАКОС
MIHAIL KIRYAKOS GEORGOPAPADAKOS
Representative
2008-03-25 15:43:23МИХАИЛ КИРЯКОС ГЕОРГОПАПАДАКОС
MIHAIL KIRYAKOS GEORGOPAPADAKOS
Director
2008-03-25 15:43:23АНГЕЛ ИВАНОВ СЛАВЧЕВ
ANGEL IVANOV SLAVCHEV
Director
2008-03-25 15:43:23ХРИСТО НИКОЛОВ МАРАНГОЗОВ
HRISTO NIKOLOV MARANGOZOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата РОЯЛ РЕСОРТС ROYAL RESORTS (ЕИК: 175127557)
Check other registries about the company РОЯЛ РЕСОРТС ROYAL RESORTS (ID: 175127557)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate