Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БЛЕК СИЙ ИНФРАСТРЪКЧЪР ГРУП (ЕИК: 175108918)
Events with persons connected to the company BLEK SIY INFRASTRAKCHAR GRUP (ID: 175108918)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175108918)
Към 2019-10-23 20:38:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 20:38:25 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-12-22 11:56:18БЛЕК СИЙ ИНФРАСТРЪКЧЪР ГРУП
BLEK SIY INFRASTRAKCHAR GRUP
LegalForm
Акционерно дружество
2010-12-22 11:56:18БЛЕК СИЙ ИНФРАСТРЪКЧЪР ГРУП АД
BLEK SIY INFRASTRAKCHAR GRUP AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЕКЗАРХ ЙОСИФ 66
2010-12-22 11:56:18БЛЕК СИЙ ИНФРАСТРЪКЧЪР ГРУП АД
BLEK SIY INFRASTRAKCHAR GRUP AD
SubjectOfActivity
Планиране, инвестиционно проучване, проектиране, изработване на инвестиционни, архитектурни, конструктивни и инженерни проекти, изграждане, поддържане и експлоатация в страната и в чужбина на водоснабдителни и канализационни системи, включително на пречиствателни станции и другите съоръжения, предоставяне на услуги по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води, изграждане, експлоатация и управление на граждански летища и летателни площадки, аеронавигационни и други съоръжения, свързани с гражданското въздухоплаване на територията на страната и в чужбина, планиране и строителство в страната и в чужбина на обекти и съоръжения на техническата инфраструктура и на стопанското и инфраструктурното обслужване, вкл. на пътища, улици, алеи, паркинги, гаражи, бензиностанции, газостанции и други транспортни мрежи, енергоснабдителни, газоснабдителни и далекосъобщителни мрежи и съоръжения, както и съпътстващите това строително-монтажни дейности, дружеството може да извършва и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
2010-12-22 11:56:18ТЕРЪНС РОНАЛД ГИЛДЕР
TERANS RONALD GILDER
ВЕЛИКОБРИТАНИЯRepresentative
2010-12-22 11:56:18ИВАН ИВАНОВ НЕНОВ
IVAN IVANOV NENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-22 11:56:18ДИМИТЪР ЙОСИФОВ БОРИСОВ
DIMITAR YOSIFOV BORISOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-22 11:56:18ТЕРЪНС РОНАЛД ГИЛДЕР
TERANS RONALD GILDER
ВЕЛИКОБРИТАНИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата БЛЕК СИЙ ИНФРАСТРЪКЧЪР ГРУП BLEK SIY INFRASTRAKCHAR GRUP (ЕИК: 175108918)
Check other registries about the company БЛЕК СИЙ ИНФРАСТРЪКЧЪР ГРУП BLEK SIY INFRASTRAKCHAR GRUP (ID: 175108918)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate