Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ГРИЙН ЕЙКЪРС (ЕИК: 175108279)
Events with persons connected to the company GRIYN EYKARS (ID: 175108279)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175108279)
Към 2019-11-16 01:46:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-16 01:46:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-15 10:18:41ГРИЙН ЕЙКЪРС АД
GRIYN EYKARS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Цар Освободител 14
2015-10-23 15:08:45АМ РИСЪРЧ ЕООД
AM RISARCH EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-29 15:18:23ГРИЙН ЕЙКЪРС
GRIYN EYKARS
LegalForm
Акционерно дружество
2014-08-29 15:18:23АМ РИСЪРЧ ЕООД
AM RISARCH EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-07-01 14:34:40ГРИЙН ЕЙКЪРС ЕАД
GRIYN EYKARS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шейново 7
2010-06-15 15:46:58ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-15 15:46:58ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-15 15:46:58АЛЕК ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ALEK GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-15 15:46:58ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПУЛЕВ
GEORGI STEFANOV PULEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-15 15:46:58АМ РИСЪРЧ ЕООД
AM RISARCH EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-06-20 13:08:29ГРИЙН ЕЙКЪРС ЕАД
GRIYN EYKARS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 33
2008-06-12 09:39:32ГРИЙН ЕЙКЪРС
GRIYN EYKARS
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-06-12 09:39:32КРАСИМИР ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
KRASIMIR IVANOV APOSTOLOV
Director
2008-06-12 09:39:32МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОЙЧЕВА
MARIYA GEORGIEVA BOYCHEVA
Director
2008-06-12 09:39:32Ханфорд Кънсалтънси ( Оувърсийс) Лимитид, Кипър
Hanford Kansaltansi ( Ouvarsiys) Limitid, Kipar
SoleCapitalOwner
2008-04-23 16:00:28ГРИЙН ЕЙКЪРС
GRIYN EYKARS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-23 16:00:28ГРИЙН ЕЙКЪРС ЕАД
GRIYN EYKARS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ИВАН ВАЗОВ 30
2008-04-23 16:00:28ГРИЙН ЕЙКЪРС ЕАД
GRIYN EYKARS EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМТИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ТЪРГОВИЯТА СЪС ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО И МЕНИДЖМЪНТ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ, И ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, КАТО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ, ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2008-04-23 16:00:28МЕГЛЕНА АНТОНОВА ТУШЕВА
MEGLENA ANTONOVA TUSHEVA
Representative
2008-04-23 16:00:28ДЖЕЙ АЛЕКСАНДЪР ДЖОНСТЪН
DZHEY ALEKSANDAR DZHONSTAN
Representative
2008-04-23 16:00:28ДЖЕЙ АЛЕКСАНДЪР ДЖОНСТЪН
DZHEY ALEKSANDAR DZHONSTAN
Director
2008-04-23 16:00:28МЕГЛЕНА АНТОНОВА ТУШЕВА
MEGLENA ANTONOVA TUSHEVA
Director
2008-04-23 16:00:28РОБЪРТ СКОТ КЬОНИНСБЕРГЕР
ROBART SKOT KXONINSBERGER
Director

Проверки в други регистри за фирмата ГРИЙН ЕЙКЪРС GRIYN EYKARS (ЕИК: 175108279)
Check other registries about the company ГРИЙН ЕЙКЪРС GRIYN EYKARS (ID: 175108279)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate