Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИНТЕР ЕЪР (ЕИК: 175044428)
Events with persons connected to the company INTER EAR (ID: 175044428)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175044428)
Към 2019-10-21 04:40:28 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 04:40:28 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-22 14:11:55ИНТЕР ЕЪР ЕАД
INTER EAR EAD
OpenProccedings
2017-11-22 14:11:55ИНТЕР ЕЪР ЕАД
INTER EAR EAD
InsolvencyData
2017-11-22 14:11:55ИНТЕР ЕЪР ЕАД
INTER EAR EAD
GeneralSeizure
2017-11-22 14:11:55Анастас Момчилов Нучев
Anastas Momchilov Nuchev
Trustee
2017-11-22 14:11:55ИНТЕР ЕЪР ЕАД
INTER EAR EAD
Trustees
2013-01-24 17:42:51ИНТЕР ЕЪР ЕАД
INTER EAR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 120Д
2013-01-24 17:42:51ИВО ВАСИЛЕВ ЧАЧЕВ
IVO VASILEV CHACHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-24 17:42:51ИВО ВАСИЛЕВ ЧАЧЕВ
IVO VASILEV CHACHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-22 11:22:40ИНТЕР ЕЪР ЕАД
INTER EAR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Н. Й. ВАПЦАРОВ 53 А
2010-03-15 09:29:45РОБЕРТО ВЪЛКОВ МЛАДЕНОВ
ROBERTO VALKOV MLADENOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-03-15 09:29:45ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ЗАХАРИЕВ
PETAR VALENTINOV ZAHARIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-02 17:21:35ДИНКО СПАСОВ ИВАНОВ
DINKO SPASOV IVANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-02 17:21:35ДИНКО СПАСОВ ИВАНОВ
DINKO SPASOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-02 17:21:35КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЗАХАРИЕВ
KIRIL VALENTINOV ZAHARIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-02 17:21:35РОБЕРТО ВЪЛКОВ МЛАДЕНОВ
ROBERTO VALKOV MLADENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-06 11:18:10ВОЛОДЯ НИКОЛОВ НАЧЕВ
VOLODYA NIKOLOV NACHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-06 11:18:10ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
IVAYLO PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-06 11:18:10ВОЛОДЯ НИКОЛОВ НАЧЕВ
VOLODYA NIKOLOV NACHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-12-08 15:54:38ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ
INTERTRAST HOLDING
SoleCapitalOwner
2008-02-14 12:57:25ИНТЕР ЕЪР
INTER EAR
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-14 12:57:25ИНТЕР ЕЪР ЕАД
INTER EAR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Н. Й. ВАПЦАРОВ 53 А
2008-02-14 12:57:25ИНТЕР ЕЪР ЕАД
INTER EAR EAD
SubjectOfActivity
ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХА И ДРУГИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ СЪС СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, СЪС СОБСТВЕН ИЛИ НАЕТ ЕКИПАЖ , ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЕРИТОРИИИТЕ НА ЛЕТИЩАТА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-02-14 12:57:25ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
IVAYLO PETROV PETROV
Representative
2008-02-14 12:57:25КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЗАХАРИЕВ
KIRIL VALENTINOV ZAHARIEV
Director
2008-02-14 12:57:25РОБЕРТО ВЪЛКОВ МЛАДЕНОВ
ROBERTO VALKOV MLADENOV
Director
2008-02-14 12:57:25ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
IVAYLO PETROV PETROV
Director
2008-02-14 12:57:25ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ БГ АД
INTERTRAST HOLDING BG AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ИНТЕР ЕЪР INTER EAR (ЕИК: 175044428)
Check other registries about the company ИНТЕР ЕЪР INTER EAR (ID: 175044428)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate