Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ГРИЙН ПРОДЖЕКТ (ЕИК: 160108266)
Events with persons connected to the company GRIYN PRODZHEKT (ID: 160108266)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 160108266)
Към 2019-10-13 20:03:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-13 20:03:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-06-19 15:26:03ГРИЙН ПРОДЖЕКТ АД
GRIYN PRODZHEKT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Алцеко 16
2013-06-14 10:08:52МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ЯЗОВ
MIROSLAV DIMITROV YAZOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-06-14 10:08:52МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ЯЗОВ
MIROSLAV DIMITROV YAZOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-06-19 16:30:45ГРИЙН ПРОДЖЕКТ АД
GRIYN PRODZHEKT AD
SubjectOfActivity
ИЗГОТВЯНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ,СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЯТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ; ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА,ЕКОТУРИЗМА,ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА; ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА,СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ И / ИЛИ ЛИЦЕНЗИИ,КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
2008-04-04 12:24:54ГРИЙН ПРОДЖЕКТ
GRIYN PRODZHEKT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-04 12:24:54ГРИЙН ПРОДЖЕКТ АД
GRIYN PRODZHEKT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 242
2008-04-04 12:24:54ГРИЙН ПРОДЖЕКТ АД
GRIYN PRODZHEKT AD
SubjectOfActivity
ИЗГOTBЯHE И PEAЛИЗИPAHE HA ПPOEKTИ, CBЪPЗAHИ C OПAЗBAHE HA OKOЛHATA CPEДA И EKOЛOГИЯTA, OPГAHИЗИPAHE HA KBAЛИФИKAЦИOHHИ KУPCOBE И OБPAЗOBATEЛHИ УCЛУГИ, ПOДГOTOBKA HA CПEЦИAЛИCTИ B OБЛACTTA HA EKOЛOГИЯTA И OПAЗBAHETO HA OKOЛHATA CPEДA, EKOTУPИЗMA, ИKOHOMИKATA И УПPABЛEHИETO HA OKOЛHATA CPEДA, OБУЧEHИE HA CTУДEHTИ C OБPAЗOBATEЛHO-KBAЛИФИKAЦИOHHA CTEПEH, ПOBИШABAHE HA KBAЛИФИKAЦИЯTA И PAЗBИTИE HA HAУKATA, CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHИTE PAЗPEШИTEЛHИ И/ИЛИ ЛИЦEHЗИИ, KAKTO И BCЯKAKЪB ДPУГ BИД TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH ИЛИ ДPУГ HOPMATИBEH AKT.
2008-04-04 12:24:54ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯЗОВ
DIMITAR NIKOLOV YAZOV
Representative
2008-04-04 12:24:54БАРТЛЕТ АД
BARTLET AD
Director
2008-04-04 12:24:54ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯЗОВ
DIMITAR NIKOLOV YAZOV
Director
2008-04-04 12:24:54ЕСКОРТ ЕООД
ESKORT EOOD
Director

Проверки в други регистри за фирмата ГРИЙН ПРОДЖЕКТ GRIYN PRODZHEKT (ЕИК: 160108266)
Check other registries about the company ГРИЙН ПРОДЖЕКТ GRIYN PRODZHEKT (ID: 160108266)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate