Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЛАРГИТА (ЕИК: 148128480)
Events with persons connected to the company LARGITA (ID: 148128480)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 148128480)
Към 2019-10-18 10:52:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 10:52:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-16 16:59:40ЛАРГИТА
LARGITA
TransformingCompany
2017-01-16 16:59:40ЛАРГИТА
LARGITA
Successor703
2016-11-25 12:32:46Станимир Нанков Радков
Stanimir Nankov Radkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-11-25 12:32:46Станимир Нанков Радков
Stanimir Nankov Radkov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-04 18:11:53Мина Александрова Вълева - Радкова
Mina Aleksandrova Valeva - Radkova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-11-25 15:18:04Александър Иванчев Димитров
Aleksandar Ivanchev Dimitrov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-11-25 15:18:04Александър Иванчев Димитров
Aleksandar Ivanchev Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-08-25 19:45:07ЛАРГИТА ЕАД
LARGITA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Плиска 13
2015-08-25 19:45:07Станимир Нанков Радков
Stanimir Nankov Radkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-08-25 19:45:07Станимир Нанков Радков
Stanimir Nankov Radkov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-08-25 19:45:07Полина Тодорова Пеева
Polina Todorova Peeva
БЪЛГАРИЯDirector
2015-08-25 19:45:07Тонка Маринова Димитрова
Tonka Marinova Dimitrova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-08-25 19:45:07Станимир Нанков Радков
Stanimir Nankov Radkov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-03-20 16:54:25ЛАРГИТА
LARGITA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-03-20 16:54:25ЛАРГИТА ЕАД
LARGITA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Съборни 22
2012-03-20 16:54:25ЛАРГИТА ЕАД
LARGITA EAD
SubjectOfActivity
Рекламна дейност и услуги; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство, комисионни и спедиционни сделки, пътнически и товарни услуги в страната и чужбина, маркетинг, заведения за хранене и развлечения, хотелиерски, туристически, в т.ч. външнотуристически. Информационни, програмни, импресарски или други услуги, незабранени със закон, покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, пренос или разпределение на енергия, включително инженерингова дейност, опериране и поддръжка на оборудването за производство на електроенергия, за които не се изисква лиценз, /в случай че за извършване на посочените дейности е необходимо разрешение или лиценз, същите ще се осъществяват след получаване на съответните документи/; преработване на земеделски и/или горски продукти; счетоводни услуги, ТРЗ, личен състав, правни услуги, информационни и комуникационни услуги.
2012-03-20 16:54:25Цветан Тодоров Живков
TSvetan Todorov ZHivkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-20 16:54:25Росен Нанков Радков
Rosen Nankov Radkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-20 16:54:25Беркант Шенол Исмаил
Berkant SHenol Ismail
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-20 16:54:25Росен Нанков Радков
Rosen Nankov Radkov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-20 16:54:25Цветан Тодоров Живков
TSvetan Todorov ZHivkov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-20 16:54:25Росен Нанков Радков
Rosen Nankov Radkov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-02-10 09:41:17ЛАРГИТА АД
LARGITA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. СЛАВЯНСКА 22
2008-02-15 11:01:44ЛАРГИТА
LARGITA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-15 11:01:44ЛАРГИТА АД
LARGITA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. СЛАВЯНСКА 22
2008-02-15 11:01:44ЛАРГИТА АД
LARGITA AD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE И ПPOДAЖБA HA AKTИBИ; BЪTPEШHO И BЬHШHA TЪPГOBCKA ДEЙHOCT;ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT И УCЛУГИ; ПPEДCTABИTEЛCTBO /БEЗ ПPOЦECУAЛHO/; ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ, OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA.
2008-02-15 11:01:44ЗДРАВКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ZDRAVKA HRISTOVA ATANASOVA
Representative
2008-02-15 11:01:44ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
HRISTO ANGELOV HRISTOV
Director
2008-02-15 11:01:44ЗДРАВКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ZDRAVKA HRISTOVA ATANASOVA
Director
2008-02-15 11:01:44МАРИН ВЕСЕЛИНОВ ЙОСИФОВ
MARIN VESELINOV YOSIFOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЛАРГИТА LARGITA (ЕИК: 148128480)
Check other registries about the company ЛАРГИТА LARGITA (ID: 148128480)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate