Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ААМ ТРЕЙДИНГ (ЕИК: 148126534)
Events with persons connected to the company AAM TREYDING (ID: 148126534)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 148126534)
Към 2019-10-16 21:55:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 21:55:25 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-04-21 11:47:32КАУСАРБИ ТАЙЯБ АЛИ
KAUSARBI TAYYAB ALI
ИНДИЯManager
2010-04-21 11:47:32КАУСАРБИ ТАЙЯБ АЛИ
KAUSARBI TAYYAB ALI
ИНДИЯSoleCapitalOwner
2010-04-21 11:47:32ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА
TATYANA IVANOVNA SHIHOVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
5000 Sell to: КАУСАРБИ ТАЙЯБ АЛИ
2010-04-21 11:47:32КАУСАРБИ ТАЙЯБ АЛИ
KAUSARBI TAYYAB ALI
ИНДИЯShareTransfer
5000 Buy from: ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА
2009-09-02 14:27:19ААМ ТРЕЙДИНГ ЕООД
AAM TREYDING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.Владислав Варненчик 55
2009-09-02 14:27:19ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА
TATYANA IVANOVNA SHIHOVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯManager
2009-09-02 14:27:19ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА
TATYANA IVANOVNA SHIHOVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯSoleCapitalOwner
2009-09-02 14:27:19ЗОЯ МАЛИНОВСКАЯ
ZOYA MALINOVSKAYA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
5000 Sell to: ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА
2009-09-02 14:27:19ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА
TATYANA IVANOVNA SHIHOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЗОЯ МАЛИНОВСКАЯ
2009-03-25 12:15:26ЗОЯ МАЛИНОВСКАЯ
ZOYA MALINOVSKAYA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯManager
2009-03-25 12:15:26ЗОЯ МАЛИНОВСКАЯ
ZOYA MALINOVSKAYA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯSoleCapitalOwner
2009-03-25 12:15:26НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ЗОЯ МАЛИНОВСКАЯ
2009-03-25 12:15:26ЗОЯ МАЛИНОВСКАЯ
ZOYA MALINOVSKAYA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
5000 Buy from: НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
2008-12-01 13:17:10НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
Manager
2008-12-01 13:17:10НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
SoleCapitalOwner
2008-12-01 13:17:10АСЕН АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
ASEN ANGELOV MIHAYLOV
ShareTransfer
5000 Sell to: НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
2008-12-01 13:17:10НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
ShareTransfer
5000 Buy from: АСЕН АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
2008-11-05 11:28:12ААМ ТРЕЙДИНГ
AAM TREYDING
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-11-05 11:28:12ААМ ТРЕЙДИНГ ЕООД
AAM TREYDING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9027 бул. СЛИВНИЦА 181А
2008-11-05 11:28:12ААМ ТРЕЙДИНГ ЕООД
AAM TREYDING EOOD
SubjectOfActivity
TЬPГOBCKA ДEЙHOCT - BHOC И ИЗHOC, TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, ЧPEЗ OTKPИBAHE HA MAГAЗИHHA MPEЖA HA TEPИTOPИЯTA HA CTPAHATA; ПPOИЗBOДCTBO, ПOKУПKA И TЬPГOBИЯ C ПPOMИШЛEHИ И CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA ИЛИ OTДABAHE ПOД HAEM; BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM /CЛEД ЛИЦEHЗ/; PECTOPAHTЬOPCKA И XOTEЛИEPCKA ДEЙHOCT /CЛEД ЛИЦEHЗ/; ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; УCЛУГИ ЗA HACEЛEHИETO И ФИPMИ /CEPBИЗHИ И БИTOBИ/; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA; KOMИCИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ДИCTPИБУTOPCKA ДEЙHOCT.
2008-11-05 11:28:12АСЕН АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
ASEN ANGELOV MIHAYLOV
Manager
2008-11-05 11:28:12АСЕН АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
ASEN ANGELOV MIHAYLOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ААМ ТРЕЙДИНГ AAM TREYDING (ЕИК: 148126534)
Check other registries about the company ААМ ТРЕЙДИНГ AAM TREYDING (ID: 148126534)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate