Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БРАВО ПРОПЪРТИ ГРУП (ЕИК: 147156249)
Events with persons connected to the company BRAVO PROPARTI GRUP (ID: 147156249)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 147156249)
Към 2019-10-19 22:01:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 22:01:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-02-26 13:28:05Банка ДСК
Banka DSK
Distraints
2015-02-20 15:12:31КРАСИМИРА ЦОЛОВА МАРИНОВА
KRASIMIRA TSOLOVA MARINOVA
Description406
2008-12-08 13:41:06БРАВО ПРОПЪРТИ ГРУП
BRAVO PROPARTI GRUP
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-12-08 13:41:06КРАСИМИРА ЦОЛОВА МАРИНОВА
KRASIMIRA TSOLOVA MARINOVA
Manager
2008-12-08 13:41:06КРАСИМИРА ЦОЛОВА МАРИНОВА
KRASIMIRA TSOLOVA MARINOVA
SoleCapitalOwner
2008-12-08 13:41:06ЗЛАТОМИРА ДИМИТРОВА КАРАГЕОРГИЕВА - МОСТРОВА -7102255835 - 1250 лв. МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА - 7112145835 - 1250 лв.ФАНИ ГЕОРГИЕВА СЕМЕРДЖИЕВА-ЦИКОВА- 1250 лв.
ZLATOMIRA DIMITROVA KARAGEORGIEVA - MOSTROVA -7102255835 - 1250 lv. MIROSLAVA GEORGIEVA SHOPOVA - 7112145835 - 1250 lv.FANI GEORGIEVA SEMERDZHIEVA-TSIKOVA- 1250 lv.
ShareTransfer
3750 Sell to: КРАСИМИРА ЦОЛОВА МАРИНОВА - 5000 ЛВ.
2008-12-08 13:41:06КРАСИМИРА ЦОЛОВА МАРИНОВА - 5000 ЛВ.
KRASIMIRA TSOLOVA MARINOVA - 5000 LV.
ShareTransfer
3750 Buy from: ЗЛАТОМИРА ДИМИТРОВА КАРАГЕОРГИЕВА - МОСТРОВА -7102255835 - 1250 лв. МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА - 7112145835 - 1250 лв.ФАНИ ГЕОРГИЕВА СЕМЕРДЖИЕВА-ЦИКОВА- 1250 лв.
2008-03-11 09:55:35БРАВО ПРОПЪРТИ ГРУП
BRAVO PROPARTI GRUP
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-11 09:55:35БРАВО ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД
BRAVO PROPARTI GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ул.МЕНА 14
2008-03-11 09:55:35БРАВО ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД
BRAVO PROPARTI GRUP EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, B CTPAHATA ИЛИ B ЧУЖБИHA, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA ,ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT ИЛИ ПPEДOCTABЯHETO HA ДPУГИ УCЛУГИ, KOMИCИOHHA, KOHCИГHAЦИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA И ДPУГA ДEЙHOCT HA TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИДEO- И ЗBУKOЗAПИCИ, KAKTO И ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ, EKCПEPTHA ДEЙHOCT B CФEPATA HA HEДBИЖИMИTE ИMOTИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO ПPИ ПOKУПKO- ПPOДAЖБA И OTДABAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ ПOД HAEM, УПPABЛEHИE И ПOДДPЬЖKA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ.
2008-03-11 09:55:35КРАСИМИРА ЦОЛОВА МАРИНОВА
KRASIMIRA TSOLOVA MARINOVA
Manager
2008-03-11 09:55:35ФАНИ ГЕОРГИЕВА СЕМЕРДЖИЕВА-ЦИКОВА
FANI GEORGIEVA SEMERDZHIEVA-TSIKOVA
Partner
2008-03-11 09:55:35МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
MIROSLAVA GEORGIEVA SHOPOVA
Partner
2008-03-11 09:55:35КРАСИМИРА ЦОЛОВА МАРИНОВА
KRASIMIRA TSOLOVA MARINOVA
Partner
2008-03-11 09:55:35ЗЛАТОМИРА ДИМИТРОВА КАРАГЕОРГИЕВА-МОСТРОВА
ZLATOMIRA DIMITROVA KARAGEORGIEVA-MOSTROVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БРАВО ПРОПЪРТИ ГРУП BRAVO PROPARTI GRUP (ЕИК: 147156249)
Check other registries about the company БРАВО ПРОПЪРТИ ГРУП BRAVO PROPARTI GRUP (ID: 147156249)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate