Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията КРЕДИБУЛ (ЕИК: 131574695)
Events with persons connected to the company KREDIBUL (ID: 131574695)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131574695)
Към 2019-10-19 07:58:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 07:58:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-09 19:24:09Десислава Лозанова Иванова- Атанасова
Desislava Lozanova Ivanova- Atanasova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-09-29 17:07:26Пейнетикс
Peynetiks
LegalForm
Акционерно дружество
2016-09-29 17:07:26Инниммо Финансови Услуги ЕАД
Innimmo Finansovi Uslugi EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-05-16 18:04:34КРЕДИБУЛ ЕАД
KREDIBUL EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; Предоставяне на платежни услуги по смисъла на чл. 4, т. 4, буква б. и т. 5 от Закона за платежните услуги и платежните системи, състоящи се в: (i) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти, когато средствата са част от отпуснат от ползвателя на платежни услуги кредит и (ii) издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти, съгласно издаден от БНБ лиценз; извършване на дейност като дружество за електронни пари, съгласно издаден от БНБ лиценз
2015-04-06 11:35:43КРЕДИБУЛ ЕАД
KREDIBUL EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 76А
2015-04-06 11:35:43КРЕДИБУЛ ЕАД
KREDIBUL EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; Предоставяне на платежни услуги по смисъла на чл. 4, т. 4, буква б. и т. 5 от Закона за платежните услуги и платежните системи, състоящи се в: (i) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти, когато средствата са част от отпуснат от ползвателя на платежни услуги кредит и (ii) издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти, съгласно издаден от БНБ лиценз.
2015-04-06 11:35:43Антонина Иванова Мартинова
Antonina Ivanova Martinova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-04-06 11:35:43Антонина Иванова Мартинова
Antonina Ivanova Martinova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-08 20:14:52КРЕДИБУЛ ЕАД
KREDIBUL EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, след издаване на необходимите за това лицензи
2013-11-06 16:40:07Станислав Димитров Петков
Stanislav Dimitrov Petkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-11-06 16:40:07Станислав Димитров Петков
Stanislav Dimitrov Petkov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-11-06 16:40:07Иво Александров Георгиев
Ivo Aleksandrov Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-11-06 16:40:07Николай Генчев Иванов
Nikolay Genchev Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-23 10:20:21КРЕДИБУЛ ЕАД
KREDIBUL EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 110 20, офис сграда Макси
2012-11-05 12:15:43Инниммо Финансови Услуги
Innimmo Finansovi Uslugi
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-28 10:55:46Валери Маринов Вълчев
Valeri Marinov Valchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-07-28 10:55:46Валери Маринов Вълчев
Valeri Marinov Valchev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-28 10:55:46Александър Владимиров Паздерски
Aleksandar Vladimirov Pazderski
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-28 10:55:46Светослав Жоров Димитров
Svetoslav ZHorov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-28 10:55:46Инниммо Финансови Услуги ЕАД
Innimmo Finansovi Uslugi EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-06-06 15:47:24Еманюел Ксавие Шапюзо
Emanyuel Ksavie SHapyuzo
ФРАНЦИЯDirector
2012-01-04 16:33:29КРЕДИБУЛ
KREDIBUL
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-01-04 16:33:29ЕС ЖЕ КОНСУМЕР ФИНАНС С.А.
ES ZHE KONSUMER FINANS S.A.
ФРАНЦИЯSoleCapitalOwner
2011-01-31 11:20:23ТИЕРИ ЛЬО МАР
TIERI LXO MAR
ФРАНЦИЯDirector
2010-02-03 17:39:12КРЕДИБУЛ АД
KREDIBUL AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 7-ми километър, офис сграда ХАЙТЕК ПАРК - ИЗОТ
2010-02-03 17:39:12КРЕДИБУЛ АД
KREDIBUL AD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; извършване на всякакъв тип съпътстващи финансови услуги и/или дейности, които не са забранени от закона
2010-02-03 17:39:12Сесил льо Бин
Sesil lxo Bin
ФРАНЦИЯDirector
2010-02-03 17:39:12Ив Аруе
Iv Arue
ФРАНЦИЯDirector
2010-02-03 17:39:12Жан-Филип Венсан
ZHan-Filip Vensan
ФРАНЦИЯDirector
2009-10-26 16:46:10КРЕДИБУЛ АД
KREDIBUL AD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; извършване на всякакъв тип съпътстващи финансови услуги и/или дейности, които не са забранени от закона
2008-09-15 12:01:46ЕРИК ДЕЛАРЮ
ERIK DELARYU
Director
2008-09-15 11:28:43КРЕДИБУЛ
KREDIBUL
LegalForm
Акционерно дружество
2008-09-15 11:28:43КРЕДИБУЛ АД
KREDIBUL AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 7-ми километър, офис сграда ХАЙТЕК ПАРК - ИЗОТ
2008-09-15 11:28:43КРЕДИБУЛ АД
KREDIBUL AD
SubjectOfActivity
ОТПУСКАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ФИНАНСОВИ УСЛУГИ И/ИЛИ ДЕЙНОСТИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА БАНКИТЕ, ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, ЗАКОНА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО ИЛИ ДРУГО СПЕЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЗИСКВАТ ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, КАКТО И ВСЯКА СЪПЪТСТВАЩА ИЛИ ПОМОЩНА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-09-15 11:28:43ИВ АРУЕ
IV ARUE
Representative
2008-09-15 11:28:43ЖАН-ФРАНСОА ГОТИЕ
ZHAN-FRANSOA GOTIE
Director
2008-09-15 11:28:43ЖУЛИЕН ОШОНИСКИ
ZHULIEN OSHONISKI
Director
2008-09-15 11:28:43СТЕФАН ДЕМОН
STEFAN DEMON
Director
2008-09-15 11:28:43ИВ АРУЕ
IV ARUE
Director
2008-09-15 11:28:43ВИКТОР ГЕОРГИЕВ СЕРГИЕВ
VIKTOR GEORGIEV SERGIEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата КРЕДИБУЛ KREDIBUL (ЕИК: 131574695)
Check other registries about the company КРЕДИБУЛ KREDIBUL (ID: 131574695)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate