Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 131550438)
Events with persons connected to the company KEPITAL MENIDZHMANT (ID: 131550438)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131550438)
Към 2019-10-21 04:46:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 04:46:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-06-22 17:01:54КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ИАД
KEPITAL MENIDZHMANT IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец ул.Златен рог 12
2016-06-22 17:01:54КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ИАД
KEPITAL MENIDZHMANT IAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец ул.Златен рог 12
2016-04-06 17:34:04Петя Лазарова Петрова - Председател на Съвета на директорите
Petya Lazarova Petrova - Predsedatel na Saveta na direktorite
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-04-06 17:34:04Васил Парашкевов Деков
Vasil Parashkevov Dekov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-24 12:30:29Върбан Бончев Бонев - Председател на Съвета на директорите
Varban Bonchev Bonev - Predsedatel na Saveta na direktorite
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-24 12:30:29Върбан Бончев Бонев - Председател на Съвета на директорите
Varban Bonchev Bonev - Predsedatel na Saveta na direktorite
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-24 12:30:29ПЕТЯ ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА
PETYA LAZAROVA PETROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-20 17:08:17ВЪРБАН БОНЧЕВ БОНЕВ - зам.-председател на СД
VARBAN BONCHEV BONEV - zam.-predsedatel na SD
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-20 17:08:17ВЪРБАН БОНЧЕВ БОНЕВ - зам.-председател на СД
VARBAN BONCHEV BONEV - zam.-predsedatel na SD
БЪЛГАРИЯDirector
2008-10-17 13:32:06КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ИАД
KEPITAL MENIDZHMANT IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2 2
2008-10-17 13:32:06БОЯН ТРИФОНОВ МИНКОВ
BOYAN TRIFONOV MINKOV
Director
2008-03-12 15:40:12КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
KEPITAL MENIDZHMANT
LegalForm
Акционерно дружество със специална инвестиционна цел
2008-03-12 15:40:12ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ МАЛЧЕВ
VLADIMIR MALCHEV MALCHEV
Representative
2008-03-04 09:23:09ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
IVO KAMENOV GEORGIEV
Procurators
2008-02-12 12:15:27ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ ГРИГОРОВ
VLADIMIR EMILOV GRIGOROV
Representative
2008-01-23 16:58:58ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ МАЛЧЕВ
VLADIMIR MALCHEV MALCHEV
Representative
2008-01-23 16:39:37КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
KEPITAL MENIDZHMANT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-23 16:39:37КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ИАД
KEPITAL MENIDZHMANT IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2 2
2008-01-23 16:39:37КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ИАД
KEPITAL MENIDZHMANT IAD
SubjectOfActivity
ИНВЕСТИРАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НАБРАНИ ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ВЪВ ВЗЕМАНИЯ СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ВЗЕМАНИЯ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВЗЕМАНИЯ КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДР ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ПОКУПКО -ПРОДАЖБАТА И ИЛИ СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА НА ВЗЕМАНИЯ
2008-01-23 16:39:37ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ МАЛЧЕВ
VLADIMIR MALCHEV MALCHEV
Representative
2008-01-23 16:39:37ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ ГРИГОРОВ
VLADIMIR EMILOV GRIGOROV
Representative
2008-01-23 16:39:37ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ ГРИГОРОВ
VLADIMIR EMILOV GRIGOROV
Director
2008-01-23 16:39:37ИЛИЯН НИКОЛАЕВ СКАРЛАТОВ
ILIYAN NIKOLAEV SKARLATOV
Director
2008-01-23 16:39:37ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ МАЛЧЕВ
VLADIMIR MALCHEV MALCHEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ KEPITAL MENIDZHMANT (ЕИК: 131550438)
Check other registries about the company КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ KEPITAL MENIDZHMANT (ID: 131550438)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate