Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БЪЛГЕРИАН ХОУМ ЛОУНС (ЕИК: 131532073)
Events with persons connected to the company BALGERIAN HOUM LOUNS (ID: 131532073)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131532073)
Към 2019-10-18 01:50:57 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 01:50:57 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-04 15:51:46ТРЪСТ ПАРК ЕООД
TRAST PARK EOOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2017-12-04 15:51:46ВЕНЦИСЛАВ НИКОВ НИКОВ
VENTSISLAV NIKOV NIKOV
BranchManager
2017-12-04 15:51:46ТРЪСТ ПАРК ЕООД
TRAST PARK EOOD
BranchManagers
2017-10-19 15:13:10ТРЪСТ ПАРК ЕООД
TRAST PARK EOOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2017-10-19 15:13:10ВЕНЦИСЛАВ НИКОВ НИКОВ
VENTSISLAV NIKOV NIKOV
BranchManager
2017-10-19 15:13:10ТРЪСТ ПАРК ЕООД
TRAST PARK EOOD
BranchManagers
2017-08-31 15:48:39ТРЪСТ ПАРК ЕООД
TRAST PARK EOOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2017-08-31 15:48:39ВЕНЦИСЛАВ НИКОВ НИКОВ
VENTSISLAV NIKOV NIKOV
BranchManager
2017-08-31 15:48:39ТРЪСТ ПАРК ЕООД
TRAST PARK EOOD
BranchManagers
2016-06-16 12:56:57ТРЪСТ ПАРК ЕООД
TRAST PARK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Ветово 7080 ПАНАЙОТ ХИТОВ 9
2016-06-16 12:56:57ВЕНЦИСЛАВ НИКОВ НИКОВ
VENTSISLAV NIKOV NIKOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-06-16 12:56:57ВЕНЦИСЛАВ НИКОВ НИКОВ
VENTSISLAV NIKOV NIKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-06-16 12:56:57АНТОАН ОРТОДОКСОВ
ANTOAN ORTODOKSOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ВЕНЦИСЛАВ НИКОВ НИКОВ
2016-06-16 12:56:57ВЕНЦИСЛАВ НИКОВ НИКОВ
VENTSISLAV NIKOV NIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АНТОАН ОРТОДОКСОВ
2016-04-21 17:14:32ТРЪСТ ПАРК
TRAST PARK
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-04-21 17:14:32АНТОАН ОРТОДОКСОВ
ANTOAN ORTODOKSOV
ФИНЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2016-04-21 17:14:32ДИМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РИЖОВ
DIMITRIY VLADIMIROVICH RIZHOV
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
2500 Sell to: АНТОАН ОРТОДОКСОВ
2016-04-21 17:14:32АНТОАН ОРТОДОКСОВ
ANTOAN ORTODOKSOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ДИМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РИЖОВ
2012-07-10 14:05:20ТРЪСТ ПАРК ООД
TRAST PARK OOD
SubjectOfActivity
Хотелиерство и ресторантьорство, управление на дизел станции,търговия на едро и дребно, посредничество при предоставяне на ипотечни кредити на местни и чуждестранни физически и юридически лица за закупуване на недвижими имоти в РБългария, извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди на български език /преводаческа дейност/, търговско представителство, комисионни сделки, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производство, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция от тях; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол;сделки с интелектуална собственост, лизинг.
2012-05-16 16:33:30ТРЪСТ ПАРК
TRAST PARK
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-05-16 16:33:30АНТОАН ОРТОДОКСОВ
ANTOAN ORTODOKSOV
ФИНЛАНДИЯPartner
2012-05-16 16:33:30ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РИЖОВ
DMITRIY VLADIMIROVICH RIZHOV
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2012-05-16 16:33:30АНТОАН ОРТОДОКСОВ
ANTOAN ORTODOKSOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-05-16 16:33:30АНТОАН ОРТОДОКСОВ
ANTOAN ORTODOKSOV
ФИНЛАНДИЯShareTransfer
2500 Sell to: ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РИЖОВ
2012-05-16 16:33:30ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РИЖОВ
DMITRIY VLADIMIROVICH RIZHOV
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
2500 Buy from: АНТОАН ОРТОДОКСОВ
2011-07-15 16:02:04ТРЪСТ ПАРК ЕООД
TRAST PARK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. МАРИН ДРИНОВ 42 Б
2011-07-15 16:02:04АНТОАН ОРТОДОКСОВ
ANTOAN ORTODOKSOV
ФИНЛАНДИЯManager
2011-07-15 16:02:04АНТОАН ОРТОДОКСОВ
ANTOAN ORTODOKSOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-07-15 16:02:04Рекс Консултинг Пловдив ООД
Reks Konsulting Plovdiv OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: АНТОАН ОРТОДОКСОВ
2011-07-15 16:02:04АНТОАН ОРТОДОКСОВ
ANTOAN ORTODOKSOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Рекс Консултинг Пловдив ООД
2011-07-15 16:02:04ТРЪСТ ПАРК ЕООД
TRAST PARK EOOD
SubjectOfActivity
ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В БЪЛГАРИЯ, ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕВОДИ ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И ОТ ЧУЖДИ НА БЪЛГАРСКИ /ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ/, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
2009-05-30 14:29:06БЪЛГЕРИАН ХОУМ ЛОУНС ЕООД
BALGERIAN HOUM LOUNS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 1
2009-05-30 14:29:06ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
VENTSISLAV DIMITROV VASILEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-30 14:29:06РОСИЦА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА
ROSITSA HRISTOVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-30 14:29:06РЕКС КОНСУЛТИНГ ПЛОВДИВ ООД
REKS KONSULTING PLOVDIV OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-05-30 14:29:06КРИСТОФЪР ТАУНЛИ ДАУНЪМ
KRISTOFAR TAUNLI DAUNAM
ВЕЛИКОБРИТАНИЯShareTransfer
5000 Sell to: РЕКС КОНСУЛТИНГ ПЛОВДИВ ООД
2009-05-30 14:29:06РЕКС КОНСУЛТИНГ ПЛОВДИВ ООД
REKS KONSULTING PLOVDIV OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: КРИСТОФЪР ТАУНЛИ ДАУНЪМ
2008-07-03 16:19:11БЪЛГЕРИАН ХОУМ ЛОУНС
BALGERIAN HOUM LOUNS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-07-03 16:19:11БЪЛГЕРИАН ХОУМ ЛОУНС ЕООД
BALGERIAN HOUM LOUNS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. УИЛЯМ ГЛАДСТОН 28
2008-07-03 16:19:11БЪЛГЕРИАН ХОУМ ЛОУНС ЕООД
BALGERIAN HOUM LOUNS EOOD
SubjectOfActivity
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В БЪЛГАРИЯ, ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕВОДИ ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И ОТ ЧУЖДИ НА БЪЛГАРСКИ /ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ/, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
2008-07-03 16:19:11ТАНЯ ЛЮБОМИРОВА ЯКИМОВА-КОКОРАНОВА
TANYA LYUBOMIROVA YAKIMOVA-KOKORANOVA
Manager
2008-07-03 16:19:11КРИСТОФЪР ТАУНЛИ ДАУНЪМ
KRISTOFAR TAUNLI DAUNAM
Manager
2008-07-03 16:19:11КРИСТОФЪР ТАУНЛИ ДАУНЪМ
KRISTOFAR TAUNLI DAUNAM
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГЕРИАН ХОУМ ЛОУНС BALGERIAN HOUM LOUNS (ЕИК: 131532073)
Check other registries about the company БЪЛГЕРИАН ХОУМ ЛОУНС BALGERIAN HOUM LOUNS (ID: 131532073)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate