Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ФЪРСТ ФАСИЛИТИ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 131452307)
Events with persons connected to the company FARST FASILITI BALGARIYA (ID: 131452307)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131452307)
Към 2019-10-19 16:59:01 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 16:59:01 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-06 14:33:35КРУМ ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ
KRUM LYUDMILOV NIKOLOV
Procurator
2018-02-06 14:33:35ФЪРСТ ФАСИЛИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
FARST FASILITI BALGARIYA EOOD
Procurators
2017-10-31 16:44:33ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
DIMITAR MIROSLAVOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2015-07-20 10:01:43ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
DIMITAR MIROSLAVOV GEORGIEV
Procurators
2015-07-14 17:42:32ХАЙНРИХ ЩИКС
HAYNRIH SHTIKS
Procurator
2015-07-14 17:42:32ФЪРСТ ФАСИЛИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
FARST FASILITI BALGARIYA EOOD
Procurators
2015-06-25 15:52:26СВЕТОСЛАВ ТАНЕВ ДЕЛЧЕВ
SVETOSLAV TANEV DELCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-05-29 11:00:28ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
DIMITAR MIROSLAVOV GEORGIEV
Procurators
2014-05-23 16:05:18ФЪРСТ ФАСИЛИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
FARST FASILITI BALGARIYA EOOD
SubjectOfActivity
ПЛАНИРАНЕ, НАДЗОР, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, В ЧАСТНОСТ СИСТЕМИ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ЕНЕРГИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СНАБДИТЕЛНИ КАНАЛИ; СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ТОПЛА ВОДА; ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ; КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ; ИНСТАЛАЦИИ ЗА ГАЗ И ВОДА; СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪЗДАВАЩИ ИЗКУСТВЕНО ОХЛАЖДАНЕ; ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ (ИНЖЕНЕРНИ УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО И КОМУНИКАЦИИТЕ); МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ, В ЧАСТНОСТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРАНСПОРТ НА ХОРА И СТОКИ; СТРОИТЕЛСТВО; ШЛОСЕРСКИ УСЛУГИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОХРАНА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО АВТОМАТИЧНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ОПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ; ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА, ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, ПРИДОБИВАНЕ ПРИТЕЖАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, БЕЗ БАНКОВ ДЕЙНОСТ; ПОЧИСТВАНЕ НА СТАИ И СГРАДИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗИМНА ПОДДРЪЖКА, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И ПОДПОМАГАНЕ В ОБЛАСТТА НА ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СТОПАНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
2014-05-23 16:05:18КРИСТОФ РАУХ
KRISTOF RAUH
АВСТРИЯManager
2014-05-23 16:05:18ХИПО НОЕ ФЪРСТ ФАСИЛИТИ ГмбХ
HIPO NOE FARST FASILITI GmbH
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2011-09-26 13:09:18ТОШО ЙОРДАНОВ КИРОВ
TOSHO YORDANOV KIROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-01-09 11:22:21ТОШО ЙОРДАНОВ КИРОВ
TOSHO YORDANOV KIROV
Procurators
2009-01-05 16:38:27ФЪРСТ ФАСИЛИТИ БЪЛГАРИЯ
FARST FASILITI BALGARIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-01-05 16:38:27ФЪРСТ ФАСИЛИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
FARST FASILITI BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЕКСПО 2000 бул. НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ, комплекс ЕКСПО 2000
2009-01-05 16:38:27ФЪРСТ ФАСИЛИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
FARST FASILITI BALGARIYA EOOD
SubjectOfActivity
ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ИЗДАВАНЕ НА МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-01-05 16:38:27СУЗАНЕ ШИНДЛЕР
SUZANE SHINDLER
Manager
2009-01-05 16:38:27ГЕРХАРД ХАУМЕР
GERHARD HAUMER
Manager
2009-01-05 16:38:27ФЪРСТ ФАСИЛИТИ Г мб Х - АВСТРИЯ
FARST FASILITI G mb H - AVSTRIYA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ФЪРСТ ФАСИЛИТИ БЪЛГАРИЯ FARST FASILITI BALGARIYA (ЕИК: 131452307)
Check other registries about the company ФЪРСТ ФАСИЛИТИ БЪЛГАРИЯ FARST FASILITI BALGARIYA (ID: 131452307)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate