Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БТА ПРИНТ (ЕИК: 131424578)
Events with persons connected to the company BTA PRINT (ID: 131424578)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131424578)
Към 2019-10-17 15:42:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 15:42:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-02 20:39:56Теодора Димчева Стефанова
Teodora Dimcheva Stefanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-08-02 20:39:56Теодора Димчева Стефанова
Teodora Dimcheva Stefanova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-04 16:45:00Алианс Медиапринт АД
Alians Mediaprint AD
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 16:45:00БТА ПРИНТ ЕАД
BTA PRINT EAD
DebtorOverSecureClaims
2016-11-04 16:45:00БТА Принт ЕАД
BTA Print EAD
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 16:45:00Венцислав Николов Бичаков
Ventsislav Nikolov Bichakov
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 16:45:00Алианс Принт ЕООД
Alians Print EOOD
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 16:45:00СИБанк ЕАД
SIBank EAD
AtPawnCreditor
2016-11-04 16:45:00БТА ПРИНТ ЕАД
BTA PRINT EAD
AtPawnCreditors
2016-11-04 16:05:14Алианс Медиапринт АД
Alians Mediaprint AD
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 16:05:14БТА ПРИНТ ЕАД
BTA PRINT EAD
DebtorOverSecureClaims
2016-11-04 16:05:14БТА Принт ЕАД
BTA Print EAD
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 16:05:14Венцислав Николов Бичаков
Ventsislav Nikolov Bichakov
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 16:05:14Алианс Принт ЕООД
Alians Print EOOD
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 16:05:14СИБанк ЕАД
SIBank EAD
AtPawnCreditor
2016-11-04 16:05:14БТА ПРИНТ ЕАД
BTA PRINT EAD
AtPawnCreditors
2016-11-04 14:06:32Алианс Принт ЕООД
Alians Print EOOD
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 14:06:32БТА ПРИНТ ЕАД
BTA PRINT EAD
DebtorOverSecureClaims
2016-11-04 14:06:32БТА Принт ЕАД
BTA Print EAD
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 14:06:32Венцислав Николов Бичаков
Ventsislav Nikolov Bichakov
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 14:06:32Алианс Медиапринт АД
Alians Mediaprint AD
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 14:06:32СИБанк ЕАД
SIBank EAD
AtPawnCreditor
2016-11-04 14:06:32БТА ПРИНТ ЕАД
BTA PRINT EAD
AtPawnCreditors
2016-11-04 13:27:56Алианс Принт ЕООД
Alians Print EOOD
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 13:27:56БТА ПРИНТ ЕАД
BTA PRINT EAD
DebtorOverSecureClaims
2016-11-04 13:27:56БТА Принт ЕАД
BTA Print EAD
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 13:27:56Венцислав Николов Бичаков
Ventsislav Nikolov Bichakov
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 13:27:56Алианс Медиапринт АД
Alians Mediaprint AD
DebtorOverSecureClaim
2016-11-04 13:27:56СИБанк ЕАД
SIBank EAD
AtPawnCreditor
2016-11-04 13:27:56БТА ПРИНТ ЕАД
BTA PRINT EAD
AtPawnCreditors
2015-07-17 10:52:59БТА ПРИНТ ЕАД
BTA PRINT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 Дружба Проф. Илия Бешков 3
2015-07-17 10:52:59РУМЯНА БОЯНОВА НИКОЛОВА
RUMYANA BOYANOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-07-17 10:52:59РУМЯНА БОЯНОВА НИКОЛОВА
RUMYANA BOYANOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-28 09:17:25БТА ПРИНТ ЕАД
BTA PRINT EAD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, ПРОИЗВОДСТВО НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, ПЕЧАТНА ДЕЙНОСТ - ПЕЧАТ НА ВЕСТНИЦИ, ДРУГИ ИЗДАНИЯ И ПЕЧАТНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, ПОДВЪРЗВАНЕ И ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПЕЧАТАНЕТО, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, В Т. Ч. ИЗДАВАНЕ НА КНИГИ, ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ И ДРУГА ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ИЗДАТЕЛСКА, ПЕЧАТАРСКА, ПОЛИГРАФИЧЕСКА, ИНФОРМАЦИОННО -РЕКЛАМНА, МАРКЕТИНГОВА, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДЕЙНОСТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН;
2012-11-20 09:26:19ИВЕЛИНА СТАНИСЛАВОВА СВИЛЕНОВА
IVELINA STANISLAVOVA SVILENOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-11-20 09:26:19НИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
NINA IVANOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-11-20 09:26:19ИВЕЛИНА СТАНИСЛАВОВА СВИЛЕНОВА
IVELINA STANISLAVOVA SVILENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-11-20 09:26:19КРАСИМИР ПЕТКОВ РУЕВ
KRASIMIR PETKOV RUEV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-18 14:52:01БТА ПРИНТ ЕАД
BTA PRINT EAD
SubjectOfActivity
ИЗДАТЕЛСКА, ПЕЧАТАРСКА, ПОЛИГРАФИЧЕСКА, ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНА, МАРКЕТИНГОВА, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДЕЙНОСТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2010-08-12 12:42:01ЖИВКО ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ZHIVKO YORDANOV PETROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-08-12 12:42:01ЖИВКО ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ZHIVKO YORDANOV PETROV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-08-12 12:42:01КРАСИМИР ПЕТКОВ РУЕВ
KRASIMIR PETKOV RUEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-08-12 12:42:01СВЕТЛАНА ИВАНОВА ФУЛЕВА
SVETLANA IVANOVA FULEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-08-12 12:42:01КРАСИМИР ПЕТКОВ РУЕВ
KRASIMIR PETKOV RUEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-11-18 14:13:09АЛИАНС ПРИНТ
ALIANS PRINT
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-18 14:13:09ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГУГУМАНОВА-БИЧАКОВА
ELENA GEORGIEVA GUGUMANOVA-BICHAKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-18 14:13:09ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ БИЧАКОВ
VENTSISLAV NIKOLOV BICHAKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-13 13:13:17БТА ПРИНТ
BTA PRINT
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-11-13 13:13:17БТА ПРИНТ ЕАД
BTA PRINT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ул. Враня 57
2009-11-13 13:13:17АЛИАНС ПРИНТ
ALIANS PRINT
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-11-13 11:23:55БТА ПРИНТ
BTA PRINT
LegalForm
Акционерно дружество
2009-11-13 11:23:55БТА ПРИНТ АД
BTA PRINT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. Цариградско шосе 49
2009-11-13 11:23:55БТА ПРИНТ АД
BTA PRINT AD
SubjectOfActivity
ИЗДАТЕЛСКА, ПЕЧАТАРСКА, ПОЛИГРАФИЧЕСКА, ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНА, МАРКЕТИНГОВА, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДЕЙНОСТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2009-11-13 11:23:55ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ БИЧАКОВ
VENTSISLAV NIKOLOV BICHAKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-13 11:23:55ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ БИЧАКОВ
VENTSISLAV NIKOLOV BICHAKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-13 11:23:55ЛАТЬО МАНАХИЛОВ ЛАТЕВ
LATXO MANAHILOV LATEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-13 11:23:55ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ КАРАДЖИНОВ
VALERI LAZAROV KARADZHINOV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата БТА ПРИНТ BTA PRINT (ЕИК: 131424578)
Check other registries about the company БТА ПРИНТ BTA PRINT (ID: 131424578)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate