Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 131352367)
Events with persons connected to the company PIREOS LIZING BALGARIYA (ID: 131352367)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131352367)
Към 2019-10-19 08:04:57 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 08:04:57 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-15 17:55:08ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД
LIZING FINANS EAD
SubjectOfActivity
финансов лизинг, издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други), придобиване на ценни книжа и дялове с инвестиционна цел от свое име и за своя сметка и със собствени средства, включително при изпълнение по отношение на свои обезпечени или необезпечени вземания и предприемане на други подходящи действия за защита на стойността на инвестициите си.
2016-11-28 16:51:59ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД
LIZING FINANS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Г.С.Раковски 103
2016-11-28 16:51:59ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД
LIZING FINANS EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Г.С.Раковски 103
2016-11-28 16:51:59Марин Иванов Стоев
Marin Ivanov Stoev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-11-28 16:51:59Марин Иванов Стоев
Marin Ivanov Stoev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-10-10 10:40:59Димитър Пламенов Михайлов
Dimitar Plamenov Mihaylov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-10-10 10:40:59Здравко Атанасов Стоев
Zdravko Atanasov Stoev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-10-10 10:40:59РОМИЛ СВЕТОЗАРОВ ЗЛАТАНОВ
ROMIL SVETOZAROV ZLATANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-08-18 15:37:12ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД
LIZING FINANS EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-08-18 15:34:02ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД
LIZING FINANS EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-08-18 15:31:19ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД
LIZING FINANS EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-08-18 15:28:59ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД
LIZING FINANS EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-08-18 15:26:18ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД
LIZING FINANS EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-08-18 15:22:42ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД
LIZING FINANS EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-08-18 15:19:23ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД
LIZING FINANS EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-08-18 15:16:32ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД
LIZING FINANS EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-07-28 19:40:30ЛИЗИНГ ФИНАНС
LIZING FINANS
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2016-07-28 19:40:30Здравко Атанасов Стоев
Zdravko Atanasov Stoev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-07-28 19:40:30Здравко Атанасов Стоев
Zdravko Atanasov Stoev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-28 19:40:30Димитър Пламенов Михайлов
Dimitar Plamenov Mihaylov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-28 19:40:30Ромил Светославов Златанов
Romil Svetoslavov Zlatanov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-28 19:40:30ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД
FINANS INFO ASISTANS EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-07-28 19:40:30ЛИЗИНГ ФИНАНС
LIZING FINANS
Successor703
2016-02-26 13:48:17Станимир Димчев Димов
Stanimir Dimchev Dimov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-02-26 13:48:17Константинос Тциолис
Konstantinos Ttsiolis
ГЪРЦИЯRepresentative
2016-02-26 13:48:17Станимир Димчев Димов
Stanimir Dimchev Dimov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-02-26 13:48:17Константинос Тциолис
Konstantinos Ttsiolis
ГЪРЦИЯDirector
2014-09-11 16:37:53ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
финансов лизинг, издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други).
2013-05-13 11:02:10ЙОАНИС ХРИСТОПУЛОС
YOANIS HRISTOPULOS
BranchManagers
2013-05-13 10:37:08ЙОАНИС ХРИСТОПУЛОС
YOANIS HRISTOPULOS
BranchManagers
2013-05-10 17:47:56ЙОАНИС ХРИСТОПУЛОС
YOANIS HRISTOPULOS
BranchManagers
2013-05-10 17:18:49ЙОАНИС ХРИСТОПУЛОС
YOANIS HRISTOPULOS
BranchManagers
2013-05-10 16:11:30ЙОАНИС ХРИСТОПУЛОС
YOANIS HRISTOPULOS
BranchManagers
2013-05-10 16:06:42ЙОАНИС ХРИСТОПУЛОС
YOANIS HRISTOPULOS
BranchManagers
2013-05-10 15:47:39ЙОАНИС ХРИСТОПУЛОС
YOANIS HRISTOPULOS
BranchManagers
2013-05-10 15:18:39ЙОАНИС ХРИСТОПУЛОС
YOANIS HRISTOPULOS
BranchManagers
2013-03-07 12:20:40ЙОАНИС ХРИСТОПУЛОС
YOANIS HRISTOPULOS
ГЪРЦИЯRepresentative
2013-03-07 12:20:40ЙОАНИС ХРИСТОПУЛОС
YOANIS HRISTOPULOS
ГЪРЦИЯDirector
2012-08-10 16:30:04ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
BranchManagers
2012-08-08 18:07:45ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-08-06 11:41:20ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-08-06 11:34:27ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-07-20 12:10:16ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-07-20 12:10:16ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-07-20 12:10:16ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-07-17 14:43:21ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-07-16 15:59:05ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-07-16 15:46:21ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-07-16 15:40:39ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-07-16 15:33:33ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-07-16 15:03:15ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-07-02 15:30:24ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
BranchManagers
2012-06-15 11:29:48ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
PIREOS LIZING BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2012-06-15 11:29:48КРАСИМИРА ИВАНОВА ТОДОРОВА
KRASIMIRA IVANOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-06-15 11:29:48МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА-КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA-KARIDI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-06-15 11:29:48АТАНАСИОС КУЦОПУЛОС
ATANASIOS KUTSOPULOS
ГЪРЦИЯRepresentative
2012-06-15 11:29:48ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-06-15 11:29:48ФЕДОН ЗАРАГКАС
FEDON ZARAGKAS
ГЪРЦИЯRepresentative
2012-06-15 11:29:48АТАНАСИОС КУЦОПУЛОС
ATANASIOS KUTSOPULOS
ГЪРЦИЯDirector
2012-06-15 11:29:48МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА-КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA-KARIDI
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-15 11:29:48КРАСИМИРА ИВАНОВА ТОДОРОВА
KRASIMIRA IVANOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-15 11:29:48ФЕДОН ЗАРАГКАС
FEDON ZARAGKAS
ГЪРЦИЯDirector
2012-06-15 11:29:48ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-15 11:29:48БАНКА ПИРЕОС АД, ГЪРЦИЯ, РЕГ. №6065/06/В/86/04
BANKA PIREOS AD, GARTSIYA, REG. №6065/06/V/86/04
ГЪРЦИЯSoleCapitalOwner
2012-06-15 11:29:48ПИРЕОС БЕСТ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
PIREOS BEST LIZING BALGARIYA
TransformingCompany
2012-06-15 11:29:48ПИРЕОС АВТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
PIREOS AVTO LIZING BALGARIYA
TransformingCompany
2012-06-15 11:29:48ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
PIREOS LIZING BALGARIYA
Successor703
2012-06-15 11:29:48ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-06-15 11:29:48ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-06-15 11:29:48ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-06-15 11:29:48ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-06-15 11:29:48ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-06-15 11:29:48ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-06-15 11:29:48ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
PIREOS LIZING BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-07 16:16:46ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
BranchManagers
2011-06-06 09:38:41ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
PIREOS LIZING BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-11-23 08:39:38ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
BranchManagers
2010-11-23 08:25:33ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
BranchManagers
2010-11-23 08:22:19ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
BranchManagers
2010-11-23 08:19:01ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
BranchManagers
2010-11-23 08:16:15ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
BranchManagers
2010-11-22 17:15:09ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
BranchManagers
2010-11-22 17:09:51ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
BranchManagers
2009-11-27 15:43:01КОНСТАНТИНОС ФРЕНДЗОС
KONSTANTINOS FRENDZOS
BranchManagers
2009-11-27 15:40:22КОНСТАНТИНОС ФРЕНДЗОС
KONSTANTINOS FRENDZOS
BranchManagers
2009-11-27 15:36:46КОНСТАНТИНОС ФРЕНДЗОС
KONSTANTINOS FRENDZOS
BranchManagers
2009-11-27 15:30:44КОНСТАНТИНОС ФРЕНДЗОС
KONSTANTINOS FRENDZOS
BranchManagers
2009-11-27 15:26:12КОНСТАНТИНОС ФРЕНДЗОС
KONSTANTINOS FRENDZOS
BranchManagers
2009-11-27 15:22:37КОНСТАНТИНОС ФРЕНДЗОС
KONSTANTINOS FRENDZOS
BranchManagers
2009-11-27 15:16:54КОНСТАНТИНОС ФРЕНДЗОС
KONSTANTINOS FRENDZOS
BranchManagers
2009-11-27 14:12:50АЛЕКСАНДРОС ПАПАЛИЛИОС КАРАПАНОС
ALEKSANDROS PAPALILIOS KARAPANOS
BranchManagers
2009-11-26 19:30:21АТАНАСИОС КУЦОПУЛОС
ATANASIOS KUTSOPULOS
ГЪРЦИЯRepresentative
2009-11-26 18:34:03АТАНАСИОС КУЦОПУЛОС
ATANASIOS KUTSOPULOS
ГЪРЦИЯRepresentative
2009-11-26 17:51:05ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
PIREOS LIZING BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул.Цариградско шосе 127А
2009-11-26 17:51:05ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
PIREOS LIZING BALGARIYA EAD
SubjectOfActivity
ПPИДOБИBAHE HA CTOKИ, BEЩИ, TPAHCПOPTHИ CPEДCTBA, ПPOMИШЛEHO И TЪPГOBCKO OБOPУДBAHE И HEДBИЖИMИ ИMOTИ, KAKTO И CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ OTДABAHE HA ЛИЗИHГ /ФИHAHCOB И OПEPATИBEH/, ПOД HAEM И УПPABЛEHИE, BCИЧKИ OБCЛУЖBAЩИ ДEЙHOCTИ, CBЪPЗAHИ C ИЗПЪЛHEHИETO HA ДOГOBOPИTE ЗA ЛИЗИHГ, ВСИЧКИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ СЪС СТОКИ И ОБОРУДВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЛИЗИНГ, СТОКОВО ФИНАНСИРАНЕ, ДИЛЪРСТВО НА АВТОМОБИЛИ И ОБОРУДВАНЕ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, ФPAHЧAЙЗИHГ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, BЪHШHA И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛCTBO, TPAHCПOPTHA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT И BCЯKAKBA ДPУГA TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO.
2009-11-26 17:51:05ФЕДОН ЗАРАГКАС
FEDON ZARAGKAS
ГЪРЦИЯRepresentative
2009-11-26 17:51:05ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-26 17:51:05КОНСТАНТИНОС ФРЕНДЗОС
KONSTANTINOS FRENDZOS
ГЪРЦИЯRepresentative
2009-11-26 17:51:05ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-26 17:51:05ФЕДОН ЗАРАГКАС
FEDON ZARAGKAS
ГЪРЦИЯDirector
2009-11-26 17:51:05КОНСТАНТИНОС ФРЕНДЗОС
KONSTANTINOS FRENDZOS
ГЪРЦИЯDirector
2009-11-26 16:14:10ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
PIREOS LIZING BALGARIYA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-11-26 16:14:10ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
PIREOS LIZING BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 1 ет.3
2009-11-26 16:14:10ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
PIREOS LIZING BALGARIYA EAD
SubjectOfActivity
ПPИДOБИBAHE HA CTOKИ, BEЩИ, TPAHCПOPTHИ CPEДCTBA, ПPOMИШЛEHO И TЪPГOBCKO OБOPУДBAHE И HEДBИЖИMИ ИMOTИ, KAKTO И CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ OTДABAHE HA ЛИЗИHГ /ФИHAHCOB И OПEPATИBEH/, ПOД HAEM И УПPABЛEHИE, BCИЧKИ OБCЛУЖBAЩИ ДEЙHOCTИ, CBЪPЗAHИ C ИЗПЪЛHEHИETO HA ДOГOBOPИTE ЗA ЛИЗИHГ, BCИЧKИ BИДOBE CДEЛKИ CЪC CTOKИ И OБOPУДBAHE, ПPEДMET HA ДOГOBOPИTE ЗA ЛИЗИHГ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, ФPAHЧAЙЗИHГ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, BЪHШHA И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛCTBO, TPAHCПOPTHA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT И BCЯKAKBA ДPУГA TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO.
2009-11-26 16:14:10АТАНАСИОС КУЦОПУЛОС
ATANASIOS KUTSOPULOS
ГЪРЦИЯRepresentative
2009-11-26 16:14:10ГЕОРГИОС АРИСТОМЕНИС ХАРАЛАМБАКИС
GEORGIOS ARISTOMENIS HARALAMBAKIS
ГЪРЦИЯRepresentative
2009-11-26 16:14:10КРАСИМИРА ИВАНОВА ТОДОРОВА
KRASIMIRA IVANOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-26 16:14:10АЛЕКСАНДРОС ПАПАЛИЛИОС КАРАПАНОС
ALEKSANDROS PAPALILIOS KARAPANOS
ГЪРЦИЯRepresentative
2009-11-26 16:14:10МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА-КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA-KARIDI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-26 16:14:10СВЕТЛА ВЛАДИМИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
SVETLA VLADIMIROVA ZHELYAZKOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-26 16:14:10АЛЕКСАНДРОС ПАПАЛИЛИОС КАРАПАНОС
ALEKSANDROS PAPALILIOS KARAPANOS
ГЪРЦИЯDirector
2009-11-26 16:14:10КРАСИМИРА ИВАНОВА ТОДОРОВА
KRASIMIRA IVANOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-26 16:14:10АТАНАСИОС КУЦОПУЛОС
ATANASIOS KUTSOPULOS
ГЪРЦИЯDirector
2009-11-26 16:14:10СВЕТЛА ВЛАДИМИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
SVETLA VLADIMIROVA ZHELYAZKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-26 16:14:10ГЕОРГИОС АРИСТОМЕНИС ХАРАЛАМБАКИС
GEORGIOS ARISTOMENIS HARALAMBAKIS
ГЪРЦИЯDirector
2009-11-26 16:14:10МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА-КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA-KARIDI
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-26 16:14:10БАНКА ПИРЕОС АД, ГЪРЦИЯ, РЕГ. №6065/06/В/86/04
BANKA PIREOS AD, GARTSIYA, REG. №6065/06/V/86/04
ГЪРЦИЯSoleCapitalOwner
2009-11-26 16:14:10ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
PIREOS LIZING BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-26 16:14:10ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
PIREOS LIZING BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-26 16:14:10ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
PIREOS LIZING BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-26 16:14:10ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
PIREOS LIZING BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-26 16:14:10ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
PIREOS LIZING BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-26 16:14:10ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
PIREOS LIZING BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-26 16:14:10ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
PIREOS LIZING BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ PIREOS LIZING BALGARIYA (ЕИК: 131352367)
Check other registries about the company ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ PIREOS LIZING BALGARIYA (ID: 131352367)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate