Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕКСПРЕС-ИНТЕРФРАХТ БЪЛГАРИЯ ШПЕДИЦИОНСГЕЗЕЛШАФТ (ЕИК: 131258633)
Events with persons connected to the company EKSPRES-INTERFRAHT BALGARIYA SHPEDITSIONSGEZELSHAFT (ID: 131258633)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131258633)
Към 2019-11-18 13:59:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-18 13:59:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-14 18:12:54Рейл Карго Лоджистикс – България ЕООД
Reyl Kargo Lodzhistiks – Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. „Брегалница” 43
2017-08-07 18:44:12ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
PENCHO GEORGIEV POPOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-03-19 22:11:46Рейл Карго Лоджистикс – България ЕООД
Reyl Kargo Lodzhistiks – Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 Брегалница 43
2014-07-03 15:30:54Рейл Карго Лоджистикс - Аустрия ГмбХ
Reyl Kargo Lodzhistiks - Austriya GmbH
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2013-03-07 16:25:13ЕКСПРЕС-ИНТЕРФРАХТ БЪЛГАРИЯ ШПЕДИЦИОНСГЕЗЕЛШАФТ ЕООД
EKSPRES-INTERFRAHT BALGARIYA SHPEDITSIONSGEZELSHAFT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. „Антон П. Чехов” 11
2013-01-16 14:49:51ЕКСПРЕС-ИНТЕРФРАХТ БЪЛГАРИЯ ШПЕДИЦИОНСГЕЗЕЛШАФТ ЕООД
EKSPRES-INTERFRAHT BALGARIYA SHPEDITSIONSGEZELSHAFT EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Антон П. Чехов 11
2012-07-18 14:00:41ИВО МАРТИНОВ КОНСТАНТИНОВ
IVO MARTINOV KONSTANTINOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-23 12:03:09ЕКСПРЕС-ИНТЕРФРАХТ БЪЛГАРИЯ ШПЕДИЦИОНСГЕЗЕЛШАФТ ЕООД
EKSPRES-INTERFRAHT BALGARIYA SHPEDITSIONSGEZELSHAFT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СОЛУНСКА 45
2011-03-23 12:03:09ЕКСПРЕС-ИНТЕРФРАХТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ ШПЕДИЦИОН ГмбХ Австрия, Виена
EKSPRES-INTERFRAHT INTERNATSIONALE SHPEDITSION GmbH Avstriya, Viena
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2009-06-16 18:09:09ЕРНСТ АЙГНЕР
ERNST AYGNER
АВСТРИЯManager
2008-03-27 10:04:22ЕКСПРЕС-ИНТЕРФРАХТ БЪЛГАРИЯ ШПЕДИЦИОНСГЕЗЕЛШАФТ
EKSPRES-INTERFRAHT BALGARIYA SHPEDITSIONSGEZELSHAFT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-27 10:04:22ЕКСПРЕС-ИНТЕРФРАХТ БЪЛГАРИЯ ШПЕДИЦИОНСГЕЗЕЛШАФТ ЕООД
EKSPRES-INTERFRAHT BALGARIYA SHPEDITSIONSGEZELSHAFT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СОЛУНСКА 45
2008-03-27 10:04:22ЕКСПРЕС-ИНТЕРФРАХТ БЪЛГАРИЯ ШПЕДИЦИОНСГЕЗЕЛШАФТ ЕООД
EKSPRES-INTERFRAHT BALGARIYA SHPEDITSIONSGEZELSHAFT EOOD
SubjectOfActivity
ПРЕДЛАГАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕДИЦИОННИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ПО ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ,ПРЕДЛАГАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛОГИЧНИ УСЛУГИ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО,КАКТО И ПОДПОМАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ С ЕДНАКВА ИЛИ СРОДНА ДЕЙНОСТ,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ,НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН,ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ЛИЦЕНЗИ,КОГАТО ТАКИВА СА НЕОБХОДИМИ.
2008-03-27 10:04:22ЛЕОПОЛД ХОЛЦИНГЕР
LEOPOLD HOLTSINGER
Manager
2008-03-27 10:04:22ХРИСТО ДЯКОВ ДЯКОВ
HRISTO DYAKOV DYAKOV
Manager
2008-03-27 10:04:22ЕКСПРЕС-ИНТЕРФРАХТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ ШПЕДИЦИОН ГмбХ Австрия, Виена
EKSPRES-INTERFRAHT INTERNATSIONALE SHPEDITSION GmbH Avstriya, Viena
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКСПРЕС-ИНТЕРФРАХТ БЪЛГАРИЯ ШПЕДИЦИОНСГЕЗЕЛШАФТ EKSPRES-INTERFRAHT BALGARIYA SHPEDITSIONSGEZELSHAFT (ЕИК: 131258633)
Check other registries about the company ЕКСПРЕС-ИНТЕРФРАХТ БЪЛГАРИЯ ШПЕДИЦИОНСГЕЗЕЛШАФТ EKSPRES-INTERFRAHT BALGARIYA SHPEDITSIONSGEZELSHAFT (ID: 131258633)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate