Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ (ЕИК: 131233651)
Events with persons connected to the company ZDRAVNOOSIGURITELNA KOMPANIYA BALGARIYA ZDRAVE (ID: 131233651)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131233651)
Към 2019-10-19 09:45:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 09:45:18 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 7 обществени поръчки за 2 650 256,91 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-30 17:16:18СВЕТЛА ДИМИТРОВА САВЕВА-КОЛЕВА
SVETLA DIMITROVA SAVEVA-KOLEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-16 17:26:56СВЕТЛА ДИМИТРОВА САВЕВА-КОЛЕВА
SVETLA DIMITROVA SAVEVA-KOLEVA
Procurator
2017-10-16 17:26:56ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ АД
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO BALGARIYA AD
Procurators
2017-07-28 14:11:30НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЛОГОФЕТОВ
NIKOLAY ANGELOV LOGOFETOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-07-28 14:11:30Николай Ангелов Логофетов
Nikolay Angelov Logofetov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-05-02 11:17:54Светла Димитрова Савева-Колева
Svetla Dimitrova Saveva-Koleva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-01-15 16:16:25Емил Руменов Вучков
Emil Rumenov Vuchkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-01-15 16:16:25Емил Руменов Вучков
Emil Rumenov Vuchkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-02-06 13:51:01ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ АД
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
Застраховане по застраховка „Злополука” и застраховка „Заболяване” (дейност по доброволно здравно осигуряване, осъществявана от застрахователи по чл. 83, ал.1 от ЗЗО), застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)”, застраховка „Релсови превозни средства”, застраховка „Летателни апарати”, застраховка „Плавателни съдове (морски, речни и по езера и канали)”, застраховка „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)”, застраховка „Пожар и природни бедствия”, застраховка „Други щети на имущество”, застраховка „Разни финансови загуби”, застраховка „Правни разноски (правна защита)” и застраховка „Помощ при пътуване (асистанс)”.
2013-08-19 16:14:10ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ АД
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
Застраховане по застраховка „Злополука” и застраховка „Заболяване” (дейност по доброволно здравно осигуряване, осъществявана от застрахователи по чл. 83, ал.1 от ЗЗО), застраховка „Пожар и природни бедствия”, застраховка „Други щети на имущество” и застраховка „Помощ при пътуване (асистанс)”
2013-06-25 18:30:04ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АД
ZDRAVNOOSIGURITELNA KOMPANIYA BALGARIYA ZDRAVE ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO AD
SubjectOfActivity
Доброволно здравно осигуряване; застраховане; управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други нормативни ограничения, лицензи и разрешения. Дружеството извършва следните видове застраховки: 1. Застраховка Злополука; 2. Застраховка Заболяване. Дружеството не може да извършва застраховки по живот.
2013-06-25 18:30:04Красимира Димитрова Вълканова
Krasimira Dimitrova Valkanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-06-25 18:30:04Таня Стоянова Цанкова
Tanya Stoyanova TSankova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-06-25 18:30:04Валентин Василев Попов
Valentin Vasilev Popov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-07-22 17:04:09ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД
ZDRAVNOOSIGURITELNA KOMPANIYA BALGARIYA ZDRAVE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 БЪЛГАРИЯ 83А
2010-12-21 15:30:20Пламен Минков Минков
Plamen Minkov Minkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-12-21 15:30:20Валентин Василев Попов
Valentin Vasilev Popov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-12-21 15:30:20Александра Димитрова Кръстева
Aleksandra Dimitrova Krasteva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-12-21 15:30:20Петя Иванова Баракова - Славова
Petya Ivanova Barakova - Slavova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-12-21 15:30:20Феста холдинг АД
Festa holding AD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-12-21 15:30:20Феста хотели АД
Festa hoteli AD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-04-04 09:36:03ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД
ZDRAVNOOSIGURITELNA KOMPANIYA BALGARIYA ZDRAVE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. КРАКРА 18
2008-04-04 09:36:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД ЕИК 831663282 чрез
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD EIK 831663282 chrez
Representative
2008-04-04 09:36:03ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
VLADIMIR IVANOV VLADIMIROV
Representative
2008-04-04 09:36:03ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ПОПОВ
VALENTIN VASILEV POPOV
Director
2008-04-04 09:36:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
Director
2008-04-04 09:36:03ПЛАМЕН МИНКОВ МИНКОВ
PLAMEN MINKOV MINKOV
Director
2008-04-04 09:36:03ФЕСТА ХОЛДИНГАД
FESTA HOLDINGAD
Director
2008-02-25 11:05:26ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ
ZDRAVNOOSIGURITELNA KOMPANIYA BALGARIYA ZDRAVE
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-25 11:05:26ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД
ZDRAVNOOSIGURITELNA KOMPANIYA BALGARIYA ZDRAVE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 83А
2008-02-25 11:05:26ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД
ZDRAVNOOSIGURITELNA KOMPANIYA BALGARIYA ZDRAVE AD
SubjectOfActivity
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
2008-02-25 11:05:26ПЛАМЕН МИНКОВ МИНКОВ
PLAMEN MINKOV MINKOV
Representative
2008-02-25 11:05:26ПЛАМЕН МИНКОВ МИНКОВ
PLAMEN MINKOV MINKOV
Director
2008-02-25 11:05:26ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR MARINOV DIMITROV
Director
2008-02-25 11:05:26ФЕСТА ХОЛДИНГ АД
FESTA HOLDING AD
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ ZDRAVNOOSIGURITELNA KOMPANIYA BALGARIYA ZDRAVE (ЕИК: 131233651)
Check other registries about the company ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ ZDRAVNOOSIGURITELNA KOMPANIYA BALGARIYA ZDRAVE (ID: 131233651)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate