Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРООПТИКИ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 131226977)
Events with persons connected to the company PROOPTIKI BALGARIYA (ID: 131226977)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131226977)
Към 2019-10-21 05:43:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 05:43:43 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-12-15 14:52:41АУДИО ВИЖУЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС-АД
AUDIO VIZHUAL ENTARPRAYZIS-AD
ГЪРЦИЯSoleCapitalOwner
2008-08-10 10:58:36ПРООПТИКИ БЪЛГАРИЯ
PROOPTIKI BALGARIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-08-10 10:58:36ПРООПТИКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
PROOPTIKI BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 УЛ. НИКОЛАЙ КОПЕРНИК 21
2008-08-10 10:58:36ПРООПТИКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
PROOPTIKI BALGARIYA EOOD
SubjectOfActivity
а.Осъществяване на развлекателен бизнес (шоу-бизнес) и всякакъв вид увеселителни дейности, организация и провеждане на музикални, кино- и други фестивали, концерти и всякакви други форми на културни мероприятия като цяло.б.Проектиране, създаване, изграждане, разработване, закупуване, внос, търговия, освобождаване, лизинг, продажба, препродажба, реконструкция и използване на кина, театри, зали и други подобни съоръжения предназначени за всички видове представления.в.Проектиране, създаване, изграждане, разработване, закупуване, внос, износ, търговия, освобождаване, лизинг, продажба, препродажба, реконструкция и използване чрез търговия на дребно или едро на кинофилми, гръцки или чуждестранни, в Гърция или в чужбина, както и всички видове оборудване, аксесоари и принадлежности, свързани с киното.г.Проектиране, създаване, изграждане, разработване, закупуване, освобождаване, лизинг, продажба, препродажба и използване на кино- студия, предназначени за заснемане на гръцки или чуждестранни филми.д.Проектиране, създаване, изграждане, разработване, закупуване, внос, износ, търговия, освобождаване, лизинг, продажба, препродажба и експлоатация по всякакъв начин, чрез търговия на едро или на дребно, на телевизионни и видео програми, както и програми, предавани чрез сателит или всякакви други средства за комуникация.е.Проектиране, създаване, изграждане, разработване, закупуване, внос, износ, търговия, освобождаване, лизинг, продажба, препродажба, производство и експлоатиране по всякакъв начин, чрез търговия на едро или на дребно, на мултимедийни програми, като например на компютърен софтуер и средства за електронно или цифрово записване, регистрация, съхранение и предаване на звуков и/или видео сигнал.ж.Проектиране, създаване, изграждане, разработване, закупуване, внос, износ, търговия, освобождаване, лизинг, продажба, препродажба, производство и експлоатиране по всякакъв начин, чрез търговия на дребно или на едро, на музикални дискове, музикални касети, компакт дискове /СО-та/и всякакъв друг вид хардуер за аналогово или цифрово записване, регистрация, съхраняване или предаване на звуков и/или видео сигнал.з. Проектиране, създаване, изграждане, разработване, закупуване, внос, износ, търговия, освобождаване, лизинг, продажба, препродажба и използване по всякакъв начин, чрез търговия на дребно или на едро, на компютри, хардуерни части, обикновено и динамично уеб авторство в световната мрежа чрез Интернет или друга мрежа, съществуваща в момента или не, уеб хостинг, компютърен софтуер касаещ световната мрежа чрез Интернет или друга мрежа, съществуваща в момента или не, вътрешно-фирмени компютърни мрежи известни като интранет или други специални, създадени по поръчка, включително свързания с това хардуер, както и услугите, свързани със световната мрежа чрез Интернет или друга мрежа, съществуваща в момента или не, включително поддръжка на Интернет или Интернет сървъри, или други мрежи, рекламиращи чрез Интернет или друга мрежа, както и като цяло -продажба, търговия, експлоатация или с стоки, касаещи горепосочените дейности на Дружеството, чрез търговия на дребно или на едро чрез Интернет или други мрежи, организиране на семинари и други образователни мероприятия и информация относно Интернет или други мрежи.и. Публикации от всякакъв вид и естество (различни от ежедневната и периодичната преса).й. Разработване на агенция, която да представлява чуждестранни промишлени и търговски фирми, участие в други мероприятия, преследващи частично или изцяло същите цели, които съществуват или ще съществуват в бъдеще, както и всички други дейности, сходни с горепосочените.
2008-08-10 10:58:36АПОСТОЛОС ВУЛГАРИС
APOSTOLOS VULGARIS
Manager
2008-08-10 10:58:36АУДИО ВИЖУЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС-АД
AUDIO VIZHUAL ENTARPRAYZIS-AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПРООПТИКИ БЪЛГАРИЯ PROOPTIKI BALGARIYA (ЕИК: 131226977)
Check other registries about the company ПРООПТИКИ БЪЛГАРИЯ PROOPTIKI BALGARIYA (ID: 131226977)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate