Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПФБК Асет Мениджмънт (ЕИК: 131225163)
Events with persons connected to the company PFBK Aset Menidzhmant (ID: 131225163)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131225163)
Към 2019-10-16 19:37:20 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 19:37:20 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-18 10:27:51Мартин Владимиров Димитров
Martin Vladimirov Dimitrov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-03-21 15:31:09Мартин Владимиров Димитров
Martin Vladimirov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-07 17:23:28Неделчо Василев Неделчев
Nedelcho Vasilev Nedelchev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-07 17:23:28ПФБК Асет Мениджмънт АД
PFBK Aset Menidzhmant AD
SubjectOfActivity
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително управление на инвестициите; администриране на дяловете или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващфинансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.
2008-07-27 08:55:34Светозар Светозаров Абрашев
Svetozar Svetozarov Abrashev
Procurators
2008-07-10 12:08:04Надежда Михайлова Дафинкичева
Nadezhda Mihaylova Dafinkicheva
Representative
2008-07-10 12:08:04Надежда Михайлова Дафинкичева
Nadezhda Mihaylova Dafinkicheva
Director
2008-05-15 17:54:25ПФБК Асет Мениджмънт
PFBK Aset Menidzhmant
LegalForm
Акционерно дружество
2008-05-15 17:54:25ПФБК Асет Мениджмънт АД
PFBK Aset Menidzhmant AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Енос 2
2008-05-15 17:54:25ПФБК Асет Мениджмънт АД
PFBK Aset Menidzhmant AD
SubjectOfActivity
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми по смисъла на §1, т. 26 от ДР на ЗППЦК и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително управление на инвестициите; администриране на дяловете или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.
2008-05-15 17:54:25Николай Костадинов Костов
Nikolay Kostadinov Kostov
Representative
2008-05-15 17:54:25Светозар Светозаров Абрашев
Svetozar Svetozarov Abrashev
Representative
2008-05-15 17:54:25Николай Костадинов Костов
Nikolay Kostadinov Kostov
Director
2008-05-15 17:54:25Евгени Кръстев Луканов
Evgeni Krastev Lukanov
Director
2008-05-15 17:54:25Енчо Тенев Енев
Encho Tenev Enev
Director

Проверки в други регистри за фирмата ПФБК Асет Мениджмънт PFBK Aset Menidzhmant (ЕИК: 131225163)
Check other registries about the company ПФБК Асет Мениджмънт PFBK Aset Menidzhmant (ID: 131225163)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate