Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СЕЙФ ТРЕЙНИНГ (ЕИК: 131207101)
Events with persons connected to the company SEYF TREYNING (ID: 131207101)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131207101)
Към 2019-10-17 05:46:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 05:46:31 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-05-26 15:36:51Интерлийз Ауто ЕАД
Interliyz Auto EAD
Distraint
2016-05-26 15:36:51СЕЙФ ТРЕЙНИНГ ООД
SEYF TREYNING OOD
Distraints
2016-05-26 15:36:51Божидар Русев Николов
Bozhidar Rusev Nikolov
БЪЛГАРИЯDescription406
2015-07-08 13:37:00Интерлийз Ауто ЕАД
Interliyz Auto EAD
Distraints
2015-07-02 16:59:11Божидар Русев Николов
Bozhidar Rusev Nikolov
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-07-31 15:10:45ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
Distraints
2013-07-25 13:24:07БОЖИДАР РУСЕВ НИКОЛОВ
BOZHIDAR RUSEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-06-13 16:28:08ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
INTERNESHANAL ASET BANK
Distraints
2013-06-07 14:31:37БОЖИДАР РУСЕВ НИКОЛОВ
BOZHIDAR RUSEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2011-12-09 17:33:42Славчо Георгиев Сиджимков
Slavcho Georgiev Sidzhimkov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-09 17:33:42Финкомекс Инвестмънт ЕООД
Finkomeks Investmant EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-09 17:33:42Пламен Цалков Цалков
Plamen TSalkov TSalkov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-09 17:33:42Божидар Русев Николов
Bozhidar Rusev Nikolov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-09 17:33:42Асорт,95 ЕООД
Asort,95 EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-09 17:33:42Георги Крумов Дончев
Georgi Krumov Donchev
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-09 17:33:42НТК-Консулт ЕООД
NTK-Konsult EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-09 17:33:42Столарски и синове ЕООД
Stolarski i sinove EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-09 17:33:42Финкомекс Инвестмънт ЕООД
Finkomeks Investmant EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Сейф Трейнинг Корп
2011-12-09 17:33:42Славчо Георгиев Сиджимков
Slavcho Georgiev Sidzhimkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Сейф Трейнинг Корп
2011-12-09 17:33:42НТК-Консулт ЕООД
NTK-Konsult EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Сейф Трейнинг Корп
2011-12-09 17:33:42Пламен Цалков Цалков
Plamen TSalkov TSalkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Сейф Трейнинг Корп
2011-12-09 17:33:42Асорт,95 ЕООД
Asort,95 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Сейф Трейнинг Корп
2011-12-09 17:33:42Георги Крумов Дончев
Georgi Krumov Donchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Сейф Трейнинг Корп
2011-12-09 17:33:42Куб Систем ЕООД
Kub Sistem EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Столарски и синове ЕООД
2011-12-09 17:33:42Столарски и синове ЕООД
Stolarski i sinove EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Куб Систем ЕООД
2011-12-09 17:33:42Куб Систем ЕООД
Kub Sistem EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Божидар Русев Николов
2011-12-09 17:33:42Божидар Русев Николов
Bozhidar Rusev Nikolov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Куб Систем ЕООД
2011-12-09 17:33:42Емил Цонев Пенев
Emil TSonev Penev
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-09 17:33:42НТК-КОНСУЛТ
NTK-KONSULT
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-23 15:26:55СЕЙФ ТРЕЙНИНГ
SEYF TREYNING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-11-23 15:26:55НТК - Консулт ЕООД
NTK - Konsult EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-23 15:26:55Куб Систем ЕООД
Kub Sistem EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-23 15:26:55Емил Цонев Пенев
Emil TSonev Penev
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-23 15:26:55Сейф Трейнинг Корп., Сейшелски острови
Seyf Treyning Korp., Seyshelski ostrovi
СЕЙШЕЛИPartner
2009-11-23 15:26:55Сейф Трейнинг Корп., Сейшелски острови
Seyf Treyning Korp., Seyshelski ostrovi
СЕЙШЕЛИSoleCapitalOwner
2009-11-23 15:26:55НТК - Консулт ЕООД
NTK - Konsult EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Сейф Трейнинг Корп., Сейшелски острови
2009-11-23 15:26:55Куб Систем ЕООД
Kub Sistem EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: Сейф Трейнинг Корп., Сейшелски острови
2009-11-23 15:26:55Емил Цонев Пенев
Emil TSonev Penev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Сейф Трейнинг Корп., Сейшелски острови
2009-10-19 11:02:04СЕЙФ ТРЕЙНИНГ
SEYF TREYNING
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-10-19 11:02:04СЕЙФ ТРЕЙНИНГ ЕООД
SEYF TREYNING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 33 СЕКЦИЯ А
2009-10-19 11:02:04СЕЙФ ТРЕЙНИНГ ЕООД
SEYF TREYNING EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 33 А
2009-10-19 11:02:04СЕЙФ ТРЕЙНИНГ ЕООД
SEYF TREYNING EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА, ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ПОЛИГОНИ И ДР. ЗА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ, СПОРТНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ НУЖДИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И ДРУГА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПРИДОБИВАНЕ И ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПРАВА ВЪРХУ ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ-ХАУ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, СПЕДИЦИЯ, ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО ОБВЪРЗАН НАЕМЕН ДОГОВОР, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВСЯКАКЪВ ВИД ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА РАЗВЛЕКАТЕЛНИЯ БИЗНЕС, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН.
2009-10-19 11:02:04Людмил Стоянов Георгиев
Lyudmil Stoyanov Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2009-10-19 11:02:04Сейф Трейнинг Корп., Сейшелски острови
Seyf Treyning Korp., Seyshelski ostrovi
СЕЙШЕЛИSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СЕЙФ ТРЕЙНИНГ SEYF TREYNING (ЕИК: 131207101)
Check other registries about the company СЕЙФ ТРЕЙНИНГ SEYF TREYNING (ID: 131207101)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate