Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 131196352)
Events with persons connected to the company SOFIYA ASETS MENIDZHMANT (ID: 131196352)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131196352)
Към 2019-11-11 19:20:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-11 19:20:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-09 16:10:00СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ АД
SOFIYA ASETS MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 140
2017-06-09 16:10:00ДАНИЕЛЕ НИКОЛА ИНДАКО
DANIELE NIKOLA INDAKO
БЪЛГАРИЯDirector
2015-04-28 10:43:31СВЕТОЗАР СВЕТОЗАРОВ АБРАШЕВ
SVETOZAR SVETOZAROV ABRASHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-28 10:54:34СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ АД
SOFIYA ASETS MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 61
2011-04-26 14:36:19ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕШЕВ
IVAYLO TODOROV PESHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-23 15:56:18СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ АД
SOFIYA ASETS MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува; извършването на други търговски сделки незабранени от закона.
2008-08-07 16:52:55ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕШЕВ
IVAYLO TODOROV PESHEV
Director
2008-04-24 15:24:31СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ
SOFIYA ASETS MENIDZHMANT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-24 15:24:31СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ АД
SOFIYA ASETS MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 39
2008-04-24 15:24:31СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ АД
SOFIYA ASETS MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАКТО И ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ТАКИВА, ФИНАНСИРАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ, КОНСУЛТАНТСКИ, ЛИЗИНГОВИ И ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТРАНСПОРТНА И ТУРИСТИЧЕСКА ФДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСВО И АГЕНСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНСТИТУЦИИ И ДРУГИ НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
2008-04-24 15:24:31ИВО ПЕТРОВ ПЕТРУШЕВ
IVO PETROV PETRUSHEV
Representative
2008-04-24 15:24:31ИВО ПЕТРОВ ПЕТРУШЕВ
IVO PETROV PETRUSHEV
Director
2008-04-24 15:24:31КОНСТАНТИН ЦВЕТАНОВ РИЗОВ
KONSTANTIN TSVETANOV RIZOV
Director
2008-04-24 15:24:31ИЛИЯН НИКОЛАЕВ СКАРЛАТОВ
ILIYAN NIKOLAEV SKARLATOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ SOFIYA ASETS MENIDZHMANT (ЕИК: 131196352)
Check other registries about the company СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ SOFIYA ASETS MENIDZHMANT (ID: 131196352)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate