Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕИК: 131184994)
Events with persons connected to the company GEOFIZICHNI IZSLEDVANIYA (ID: 131184994)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131184994)
Към 2019-10-18 04:33:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 04:33:03 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 6 обществени поръчки за 4 741 851,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-02-17 11:39:26ПДНГ ОЙЛ
PDNG OYL
TransformingCompany
2009-02-17 11:39:26ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
GEOFIZICHNI IZSLEDVANIYA
TransformingCompany
2009-02-17 11:39:26БЪЛГАРСКА СОНДАЖНА КОМПАНИЯ
BALGARSKA SONDAZHNA KOMPANIYA
TransformingCompany
2009-02-17 11:39:26ПЕТРО ГАЗ АНТИКА
PETRO GAZ ANTIKA
TransformingCompany
2009-02-17 11:39:26ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ
PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ
Successor703
2009-01-09 16:57:25ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЕООД
GEOFIZICHNI IZSLEDVANIYA EOOD
SubjectOfActivity
ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ, ХИДРОГЕОЛОЖКИ, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ, ГЕОФИЗИЧНИ, ГЕОЛОЖКИ И СОНДАЖНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОЕКТИ, КОНСУЛТАЦИИ И ЕКСПЕРТИЗИ, СЕИЗМИЧНИ ОЦЕНКИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ТЪРСЕНЕ, ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗАПАСИТЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ И ОЦЕНКИ НА РЕСУРСИТЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА(НЕФТ И ГАЗ), ПРОУЧВАТЕЛНИ, ОЦЕНЪЧНИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ ДЕЙНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНЕРАЛНАТА И НЕФТЕНАТА ИНДУСТРИЯ, ЗА ЗАУСТЯВАНИЯ И ПОДЗЕМНО МАГАЗИНИРАНЕ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА И ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ГЕОЛОГО - ЕКОЛОЖКИ И ХИДРОЛОГО - ЕКОЛОЖКИ ОЦЕНКИ И ПРЕОЦЕНКА НА ЗАПИСИ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА, СЕРВИЗНО ГЕОФИЗИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЪРСЕЩО - ПРОУЧВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ГЕОЛОЖКА, ГЕОФИЗИЧНА И КАРТОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ, ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИ И ВОДИ, ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА(ОВОС) И ПРЕГЛЕД НА ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА(ПВОС), ОЦЕНКА НА СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ И ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ ВЪРХУ РЕЛЕФА И ЛАНДШАФТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ГЕОЛОГО - ГЕОФИЗИЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНЕРАЛНАТА И НЕФТЕНАТА ИНДУСТРИЯ.
2008-05-16 12:57:24ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
GEOFIZICHNI IZSLEDVANIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-05-16 12:57:24ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЕООД
GEOFIZICHNI IZSLEDVANIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1080 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2
2008-05-16 12:57:24ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЕООД
GEOFIZICHNI IZSLEDVANIYA EOOD
SubjectOfActivity
ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ, ХИДРОГЕОЛОЖКИ, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ, ГЕОФИЗИЧНИ, ГЕОЛОЖКИ И СОНДАЖНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОЕКТИ, КОНСУЛТАЦИИ И ЕКСПЕРТИЗИ, СЕИЗМИЧНИ ОЦЕНКИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ТЪРСЕНЕ, ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗАПАСИТЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ И ОЦЕНКИ НА РЕСУРСИТЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА(НЕФТ И ГАЗ), ПРОУЧВАТЕЛНИ, ОЦЕНЪЧНИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ ДЕЙНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНЕРАЛНАТА И НЕФТЕНАТА ИНДУСТРИЯ, ЗА ЗАУСТЯВАНИЯ И ПОДЗЕМНО МАГАЗИНИРАНЕ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА И ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ГЕОЛОГО - ЕКОЛОЖКИ И ХИДРОЛОГО - ГЕОЛОЖКИ ОЦЕНКИ И ПРЕОЦЕНКА НА ЗАПИСИ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА, СЕРВИЗНО ГЕОФИЗИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЪРСЕЩО - ПРОУЧВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ГЕОЛОЖКА, ГЕОФИЗИЧНА И КАРТОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ, ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИ И ВОДИ, ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА(ОВОС) И ПРЕГЛЕД НА ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА(ПВОС), ОЦЕНКА НА СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ И ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ ВЪРХУ РЕЛЕФА И ЛАНДШАФТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ГЕОЛОГО - ГЕОФИЗИЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНЕРАЛНАТА И НЕФТЕНАТА ИНДУСТРИЯ.
2008-05-16 12:57:24ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
LYUBOMIR TODOROV CHAKAROV
Manager
2008-05-16 12:57:24ЛЮБОМИР КОСТОВ НЕНКОВ
LYUBOMIR KOSTOV NENKOV
Manager
2008-05-16 12:57:24ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД
PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ GEOFIZICHNI IZSLEDVANIYA (ЕИК: 131184994)
Check other registries about the company ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ GEOFIZICHNI IZSLEDVANIYA (ID: 131184994)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate