Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Американо-Българска Медицинска Група (ЕИК: 131178151)
Events with persons connected to the company Amerikano-Balgarska Meditsinska Grupa (ID: 131178151)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131178151)
Към 2019-11-11 19:21:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-11 19:21:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-03-31 17:14:48ИВАН ПЕТРОВ БЕЛЧЕВ
IVAN PETROV BELCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-03-31 17:14:48РОБЪРТ АЛБЕРТ АБУЖАУДИ
ROBART ALBERT ABUZHAUDI
ЛИВАНDirector
2010-03-31 17:14:48ИВАН ПЕТРОВ БЕЛЧЕВ
IVAN PETROV BELCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-05-08 15:42:11Американо-Българска Медицинска Група
Amerikano-Balgarska Meditsinska Grupa
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-05-08 15:42:11Американо-Българска Медицинска Група ЕАД
Amerikano-Balgarska Meditsinska Grupa EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 36, СТЦ ИНТЕРПРЕД ет.9
2008-05-08 15:42:11Американо-Българска Медицинска Група ЕАД
Amerikano-Balgarska Meditsinska Grupa EAD
SubjectOfActivity
Търговско представителство и посредничество на лица, действащи като лечебни заведения за оказване на болнична медицинска помощ, които извършват диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболявания лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, мерки за укрепване и оказване на здравето, а също така и търговско представителство и посредничество на лица, които извършват търговия на едро, внос, износ, производство и провеждане на клинични изпитания на лекарства, лекарствени вещества и лекарствени продукти, предназначени за хуманната медицина, както и търговия на едро и дребно с всякакъв друг вид стоки и услуги, импорт, експорт и реекспорт, посредничество, комисионерство, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
2008-05-08 15:42:11ДИМИТЪР АСЕНОВ СЪБЕВ
DIMITAR ASENOV SABEV
Representative
2008-05-08 15:42:11ДИМИТЪР АСЕНОВ СЪБЕВ
DIMITAR ASENOV SABEV
Director
2008-05-08 15:42:11ЧАВДАР АНТОНОВ ЧЕРНЕВ
CHAVDAR ANTONOV CHERNEV
Director
2008-05-08 15:42:11РОБЪРТ АЛБЕРТ АБУЖАУДИ
ROBART ALBERT ABUZHAUDI
Director
2008-05-08 15:42:11ДИМО ГЕНЧЕВ КРЪСТИНОВ
DIMO GENCHEV KRASTINOV
Director
2008-05-08 15:42:11УЕЛКОМНЕТ ООД
UELKOMNET OOD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Американо-Българска Медицинска Група Amerikano-Balgarska Meditsinska Grupa (ЕИК: 131178151)
Check other registries about the company Американо-Българска Медицинска Група Amerikano-Balgarska Meditsinska Grupa (ID: 131178151)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate