Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ВИНИКОМЕРС (ЕИК: 131151407)
Events with persons connected to the company VINIKOMERS (ID: 131151407)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131151407)
Към 2019-10-22 01:40:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-22 01:40:44 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-04-04 16:15:45ВИНИ КОМЕРС ЕАД
VINI KOMERS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 Западен парк 134 В
2017-04-04 16:15:45Димитър Григоров Стамболджиев
Dimitar Grigorov Stamboldzhiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-04-04 16:15:45Димитър Григоров Стамболджиев
Dimitar Grigorov Stamboldzhiev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-04-04 16:15:45Стефан Петков Георгиев
Stefan Petkov Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-04-04 16:15:45Глоуб Дистилърс
Gloub Distilars
БЪЛГАРИЯDirector
2017-04-04 16:15:45Глоуб Дистилърс
Gloub Distilars
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-07-19 18:29:57ВИНИ КОМЕРС ЕАД
VINI KOMERS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.Търговска 1
2016-07-19 18:29:57Николай Постолов Постолов
Nikolay Postolov Postolov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-07-19 18:29:57Радко Иванов Зарков
Radko Ivanov Zarkov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-19 18:29:57Николай Постолов Постолов
Nikolay Postolov Postolov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-19 18:29:57Делчо Аракшиев Иванов
Delcho Arakshiev Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-19 18:29:57Уомак Ентърпрайзис ЛТД
Uomak Entarprayzis LTD
ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.)SoleCapitalOwner
2014-10-10 12:11:04Кольо Латев Бойчев
Kolxo Latev Boychev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-13 13:11:41Пламен Христов Ангелов
Plamen Hristov Angelov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-05-13 13:11:41Пламен Христов Ангелов
Plamen Hristov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-14 15:48:10Николай Постолов Постолов
Nikolay Postolov Postolov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-06-14 15:48:10Николай Постолов Постолов
Nikolay Postolov Postolov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-12-04 17:03:51Димитър Георгиев Шалявски
Dimitar Georgiev SHalyavski
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-12-04 17:03:51Димитър Кирилов Енчев
Dimitar Kirilov Enchev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-12-04 17:03:51Димитър Георгиев Шалявски
Dimitar Georgiev SHalyavski
БЪЛГАРИЯDirector
2012-12-04 17:03:51Мария Емилова Танева
Mariya Emilova Taneva
БЪЛГАРИЯDirector
2012-12-04 17:03:51Ричлайн Ентърпрайзис Лимитид, КИПЪР
Richlayn Entarprayzis Limitid, KIPAR
КИПЪРSoleCapitalOwner
2012-04-25 14:30:05ВИНИ КОМЕРС ЕАД
VINI KOMERS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Цар Асен 1 - -
2012-03-06 16:18:33ВИНИ КОМЕРС ЕАД
VINI KOMERS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Кръстова вода бул.Черни връх 103 - -
2012-03-06 16:18:33Димитър Георгиев Шалявски
Dimitar Georgiev SHalyavski
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-06 16:18:33Димитър Георгиев Шалявски
Dimitar Georgiev SHalyavski
БЪЛГАРИЯDirector
2010-08-18 14:34:14Методи Любенов Петров
Metodi Lyubenov Petrov
БЪЛГАРИЯDirector
2009-08-12 14:37:43ГРИЙНЛЕЙН КАНСАЛТЪНС ЛИМИТЕД, КИПЪР
GRIYNLEYN KANSALTANS LIMITED, KIPAR
КИПЪРSoleCapitalOwner
2009-07-20 09:10:32ВИНИКОМЕРС ЕАД
VINIKOMERS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ЦАР АСЕН 1
2009-07-20 09:10:32РОСЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
ROSEN VASILEV STOYANOV
Director
2009-07-20 09:10:32КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КРЪСТЕНОВ
KRASIMIR KOSTADINOV KRASTENOV
Director
2009-07-20 09:10:32МИХАИЛ ЗИЗОВ
MIHAIL ZIZOV
ИЗРАЕЛDirector
2009-07-20 09:10:32БОРИС ПЕШКОВ
BORIS PESHKOV
Director
2009-07-20 09:10:32ПЕТКО ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
PETKO GEORGIEV MILEV
Director
2008-04-21 16:59:01ПЕТКО ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
PETKO GEORGIEV MILEV
Procurators
2008-03-11 16:36:31ПЕТКО ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
PETKO GEORGIEV MILEV
Representative
2008-03-11 16:36:31БОРИС ПЕШКОВ
BORIS PESHKOV
Director
2008-03-11 16:29:05ВИНИКОМЕРС
VINIKOMERS
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-03-11 16:29:05ВИНИКОМЕРС ЕАД
VINIKOMERS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ул.ЦАР АСЕН 1
2008-03-11 16:29:05ВИНИКОМЕРС ЕАД
VINIKOMERS EAD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА, ПРОДАЖБА И ДИСТРИБУЦИЯ НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ/СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И МИНЕРАЛНА ВОДА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНО СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ СДЕЛКИ, КОКТО И ВСАКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
2008-03-11 16:29:05МИРОСЛАВ ГРИГОРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
MIROSLAV GRIGOROV DERMENDZHIEV
Representative
2008-03-11 16:29:05РОСЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
ROSEN VASILEV STOYANOV
Director
2008-03-11 16:29:05КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КРЪСТЕНОВ
KRASIMIR KOSTADINOV KRASTENOV
Director
2008-03-11 16:29:05ПЕТКО ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
PETKO GEORGIEV MILEV
Director
2008-03-11 16:29:05МИРОСЛАВ ГРИГОРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
MIROSLAV GRIGOROV DERMENDZHIEV
Director
2008-03-11 16:29:05МИХАИЛ ЗИЗОВ
MIHAIL ZIZOV
Director
2008-03-11 16:29:05ГРИЙНЛЕЙН КАНСАЛТЪНС ЛИМИТЕД, КИПЪР
GRIYNLEYN KANSALTANS LIMITED, KIPAR
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВИНИКОМЕРС VINIKOMERS (ЕИК: 131151407)
Check other registries about the company ВИНИКОМЕРС VINIKOMERS (ID: 131151407)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate