Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията НЛБ БАНКА СОФИЯ (ЕИК: 131134023)
Events with persons connected to the company NLB BANKA SOFIYA (ID: 131134023)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131134023)
Към 2019-10-18 11:56:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 11:56:29 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 12 937,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-23 10:39:05Гергана Стайкова Стайкова
Gergana Staykova Staykova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-04-07 17:26:39Александър Чавдаров Димитров
Aleksandar CHavdarov Dimitrov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-04-07 17:26:39Александър Чавдаров Димитров
Aleksandar CHavdarov Dimitrov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-03-28 12:04:33ТИ БИ АЙ Банк ЕАД
TI BI AY Bank EAD
SubjectOfActivity
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, фортфетинг и други); 11. издаване на електронни пари;12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
2017-03-28 10:54:45Валентин Ангелов Гълъбов
Valentin Angelov Galabov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-03-28 10:54:45Валентин Ангелов Гълъбов
Valentin Angelov Galabov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-03-01 12:46:19Флорентина - Вирджиния Мирча
Florentina - Virdzhiniya Mircha
РУМЪНИЯRepresentative
2017-03-01 12:46:19Флорентина - Вирджиния Мирча
Florentina - Virdzhiniya Mircha
РУМЪНИЯBoardManager2
2016-11-04 16:24:51Готие Ван Вединген
Gotie Van Vedingen
БЕЛГИЯSupervisor
2016-09-28 16:20:49Николай Георгиев Спасов
Nikolay Georgiev Spasov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-28 16:20:49Николай Георгиев Спасов
Nikolay Georgiev Spasov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-09-09 11:39:24Никълъс Джон Филпот
Nikalas Dzhon Filpot
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSupervisor
2016-09-09 11:39:24Кийрън Патрик Донъли
Kiyran Patrik Donali
САЩSupervisor
2015-04-29 18:00:10Филип Петров Попов
Filip Petrov Popov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-07-08 15:54:46Иван Стефанов Иванов
Ivan Stefanov Ivanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-08 15:54:46Нора Иванова Петкова
Nora Ivanova Petkova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-11-20 09:48:01ТИ БИ АЙ Банк ЕАД
TI BI AY Bank EAD
SubjectOfActivity
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните сиситеми”; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, oпции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции;8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната кaпиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка.
2012-09-19 14:34:49ТИ БИ АЙ Банк ЕАД
TI BI AY Bank EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Димитър Хаджикоцев 52-54
2012-08-24 14:22:48ТИ БИ АЙ Банк ЕАД
TI BI AY Bank EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Димитър Хаджикоцев 52-54
2012-06-13 16:38:00Цветан Стефанов Петринин
TSvetan Stefanov Petrinin
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-06-13 16:38:00Цветан Стефанов Петринин
TSvetan Stefanov Petrinin
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-03-12 10:30:19ТИ БИ АЙ Банк ЕАД
TI BI AY Bank EAD
SubjectOfActivity
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи”; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, onции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции; 8. търгуване за собствена сметка с прехвърляеми ценни книжа; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната кanиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15.други подобни дейности, onределени от Българската народна банка.
2012-02-02 14:17:59ВЕНКАТ КРИШНА САРМА АНАНТАПАНТУЛА
VENKAT KRISHNA SARMA ANANTAPANTULA
НИДЕРЛАНДИЯRepresentative
2012-01-30 13:48:26ЦВИ ЗИВ
TSVI ZIV
ИЗРАЕЛSupervisor
2012-01-30 13:27:52Венкат Кришна Сарма Анантапантула
Venkat Krishna Sarma Anantapantula
НИДЕРЛАНДИЯBoardManager2
2011-11-09 11:16:34Иван Стефанов Иванов
Ivan Stefanov Ivanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-09 11:16:34Нора Иванова Петкова
Nora Ivanova Petkova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-03 14:46:59НЛБ БАНКА СОФИЯ ЕАД
NLB BANKA SOFIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1040 ДРАГАН ЦАНКОВ 36 Световен търговски център ИНТЕРПРЕД Б №105
2011-11-03 14:46:59ФЛОРЕНТИНА-ВИРДЖИНИА ТУДОР МИРЧА
FLORENTINA-VIRDZHINIA TUDOR MIRCHA
РУМЪНИЯSupervisor
2011-11-03 14:46:59НЛБ БАНКА СОФИЯ ЕАД
NLB BANKA SOFIYA EAD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ;5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С:А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/;12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ.
2011-10-27 11:29:29ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ПЕТРИНИН
TSVETAN STEFANOV PETRININ
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-08-03 13:30:21НЛБ БАНКА СОФИЯ
NLB BANKA SOFIYA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2011-08-03 13:30:21АРИЕЛ ХАСОН
ARIEL HASON
ИЗРАЕЛSupervisor
2011-08-03 13:30:21ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ
VALENTIN ANGELOV GALABOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-08-03 13:30:21ИВО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
IVO ALEKSANDROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-08-03 13:30:21ТИ БИ АЙ ЕФ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В.
TI BI AY EF FAYNENSHAL SARVISIS B.V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2011-06-17 16:11:46МАРКО НИНЧЕВИЧ
MARKO NINCHEVICH
СЛОВЕНИЯSupervisor
2011-06-17 16:11:46МИЛАН МАРИНИЧ
MILAN MARINICH
СЛОВЕНИЯSupervisor
2011-06-17 16:11:46БОРИС ПЕСЯК
BORIS PESYAK
СЛОВЕНИЯSupervisor
2010-08-10 11:25:25ДАЛИБОР САЛОБИР
DALIBOR SALOBIR
Procurators
2010-08-04 10:27:08ДАЛИБОР САЛОБИР
DALIBOR SALOBIR
СЛОВЕНИЯRepresentative
2010-08-04 10:27:08ДАЛИБОР САЛОБИР
DALIBOR SALOBIR
СЛОВЕНИЯBoardManager2
2010-05-31 15:12:41ДАЛИБОР САЛОБИР
DALIBOR SALOBIR
Procurators
2010-05-13 14:28:17БОРИС ПЕСЯК
BORIS PESYAK
СЛОВЕНИЯSupervisor
2010-05-13 14:28:17КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
KLOD YOHAN KARL DEROS
БЕЛГИЯSupervisor
2010-05-13 14:28:17АНДРЕЙ ХАЗАБЕНТ
ANDREY HAZABENT
СЛОВЕНИЯSupervisor
2010-05-13 14:28:17НЛБ БАНКА СОФИЯ АД
NLB BANKA SOFIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ;5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С:А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/;12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ.
2009-10-05 10:37:02БОЖИДАР ИВАНОВ АРШИНКОВ
BOZHIDAR IVANOV ARSHINKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-05 10:37:02ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI VATOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-05 10:37:02ВИТО ЦИГОЙ
VITO TSIGOY
СЛОВЕНИЯRepresentative
2009-10-05 10:37:02БОЖИДАР ИВАНОВ АРШИНКОВ
BOZHIDAR IVANOV ARSHINKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-05 10:37:02ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI VATOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-05 10:37:02ВИТО ЦИГОЙ
VITO TSIGOY
СЛОВЕНИЯBoardManager2
2009-09-03 16:44:34КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
KLOD YOHAN KARL DEROS
БЕЛГИЯSupervisor
2009-09-03 16:44:34НЛБ БАНКА СОФИЯ АД
NLB BANKA SOFIYA AD
SubjectOfActivity
1.ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2. 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ. 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ. 7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ: Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ: В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ. 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА. 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО. 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/. 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ. 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ. 15. ДРУГИ ПОДОБНО ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2008-06-05 14:33:55ВИТО ЦИГОЙ
VITO TSIGOY
Representative
2008-06-05 14:33:55ВИТО ЦИГОЙ
VITO TSIGOY
BoardManager2
2008-04-22 13:34:14ПЕНКА ПЕТКОВА КРАТУНОВА
PENKA PETKOVA KRATUNOVA
Procurators
2008-02-15 17:36:32НЛБ БАНКА СОФИЯ
NLB BANKA SOFIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-15 17:36:32НЛБ БАНКА СОФИЯ АД
NLB BANKA SOFIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1040 ДРАГАН ЦАНКОВ 36 Световен търговски център ИНТЕРПРЕД Б №105
2008-02-15 17:36:32НЛБ БАНКА СОФИЯ АД
NLB BANKA SOFIYA AD
SubjectOfActivity
1. ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ /БЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ/; 4. ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; 5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИ ПО Т.1;6.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА СЪС: а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР-ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ,ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ;б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЕРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА; 10. КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ;11.ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; 12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2008-02-15 17:36:32ДУШАН ВАЛЕНЧИЧ
DUSHAN VALENCHICH
Representative
2008-02-15 17:36:32НАБИЛ ХАЛИЛ ИССА
NABIL HALIL ISSA
Representative
2008-02-15 17:36:32ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI VATOV GEORGIEV
Representative
2008-02-15 17:36:32ДУШАН ВАЛЕНЧИЧ
DUSHAN VALENCHICH
BoardManager2
2008-02-15 17:36:32НАБИЛ ХАЛИЛ ИССА
NABIL HALIL ISSA
BoardManager2
2008-02-15 17:36:32ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI VATOV GEORGIEV
BoardManager2
2008-02-15 17:36:32АНДРЕЙ ХАЗАЗБЕНТ
ANDREY HAZAZBENT
Supervisor
2008-02-15 17:36:32БОРИС ПЕСЯК
BORIS PESYAK
Supervisor
2008-02-15 17:36:32ГРЕГОР КАЙЗЕР
GREGOR KAYZER
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата НЛБ БАНКА СОФИЯ NLB BANKA SOFIYA (ЕИК: 131134023)
Check other registries about the company НЛБ БАНКА СОФИЯ NLB BANKA SOFIYA (ID: 131134023)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate