Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК (ЕИК: 131074188)
Events with persons connected to the company SOFIYA SENTRAL PARK (ID: 131074188)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131074188)
Към 2019-10-21 03:09:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 03:09:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-06-08 08:10:03СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК
SOFIYA SENTRAL PARK
TransformingCompany
2011-06-08 08:10:03ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС
LENDMARK HOLDINGS
Successor703
2011-03-21 16:19:41ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС
LENDMARK HOLDINGS
SoleCapitalOwner
2010-11-02 14:56:15Алфа Дивелопмънтс Мениджмънт ЕООД
Alfa Divelopmants Menidzhmant EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-22 18:04:34СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК ЕАД
SOFIYA SENTRAL PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ИВАН ВАЗОВ 30
2010-04-22 18:04:34СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК ЕАД
SOFIYA SENTRAL PARK EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВСЯКАКВИ РАЗРЕШЕНИ ОТЗАКОНА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНСКАИ ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКАДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ ИЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ/ЛИЦЕНЗИЯ/ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН.
2009-08-28 10:46:47СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК ЕАД
SOFIYA SENTRAL PARK EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВСЯКАКВИ РАЗРЕШЕНИ ОТЗАКОНА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНСКАИ ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКАДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ ИЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ/ЛИЦЕНЗИЯ/ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН.
2009-08-28 10:46:47АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-07 11:59:19СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК ЕАД
SOFIYA SENTRAL PARK EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВСЯКАКВИ РАЗРЕШЕНИ ОТЗАКОНА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНСКАИ ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКАДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ ИЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ/ЛИЦЕНЗИЯ/ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН.
2009-04-07 11:59:19МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-07 11:59:19МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-07 11:59:19ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-07 11:59:19ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
TEODORA YORDANOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2008-06-29 11:22:52СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК
SOFIYA SENTRAL PARK
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-06-29 11:22:52СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК ЕАД
SOFIYA SENTRAL PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОСТ IV БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ, СГРАДА 5 А
2008-02-22 12:04:53СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК
SOFIYA SENTRAL PARK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-22 12:04:53СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК ЕАД
SOFIYA SENTRAL PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШЕЙНОВО 7 ет.1
2008-02-22 12:04:53СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК ЕАД
SOFIYA SENTRAL PARK EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВСЯКАКВИ РАЗРЕШЕНИ ОТЗАКОНА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНСКАИ ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКАДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ ИЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ/ЛИЦЕНДИЯ/ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН.
2008-02-22 12:04:53ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ДИКАНСКА
EVGENIYA VASILEVA DIKANSKA
Representative
2008-02-22 12:04:53АННА АНАНИЕВА РАДУШЕВА
ANNA ANANIEVA RADUSHEVA
Director
2008-02-22 12:04:53ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ДИКАНСКА
EVGENIYA VASILEVA DIKANSKA
Director
2008-02-22 12:04:53ИГЛИКА ДИМИТРОВА ЛОГОФЕТОВА
IGLIKA DIMITROVA LOGOFETOVA
Director
2008-02-22 12:04:53АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД
ALFA DIVELOPMANTS EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК SOFIYA SENTRAL PARK (ЕИК: 131074188)
Check other registries about the company СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК SOFIYA SENTRAL PARK (ID: 131074188)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate