Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - НЦСУ - ГОРНА БАНЯ (ЕИК: 131030291)
Events with persons connected to the company NATSIONALEN TSENTAR ZA SOTSIALNI USLUGI - NTSSU - GORNA BANYA (ID: 131030291)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131030291)
Към 2019-10-18 11:32:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 11:32:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-24 09:51:54ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА КИРИЛОВА
VELISLAVA PETROVA KIRILOVA
Depositor
2018-01-24 09:51:54ГЕО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
GEO ATANASOV ATANASOV
ManagerOfTradeEnterprise
2017-12-08 13:17:33НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - НЦСУ - ГОРНА БАНЯ
NATSIONALEN TSENTAR ZA SOTSIALNI USLUGI - NTSSU - GORNA BANYA
TransferringEnterprise
2017-12-08 13:17:33ТИ ЕЛ КОНСУЛТИНГ ГРУП
TI EL KONSULTING GRUP
AcquisitionEnterprise
2017-08-24 12:45:47ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА КИРИЛОВА
VELISLAVA PETROVA KIRILOVA
Depositor
2017-08-24 12:45:47ГЕО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
GEO ATANASOV ATANASOV
ManagerOfTradeEnterprise
2015-11-17 15:25:01Национален център за социални услуги -НЦСУ - Горна Баня
Natsionalen tsentar za sotsialni uslugi -NTSSU - Gorna Banya
DebtorOverSecureClaims
2015-11-17 15:25:01Национален център за протезиране и рехабилитация - Горна Баня АД
Natsionalen tsentar za protezirane i rehabilitatsiya - Gorna Banya AD
AtPawnCreditors
2009-01-26 15:40:51ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БОЮКЛИЙСКА
DESISLAVA DIMITROVA BOYUKLIYSKA
Representative
2009-01-26 15:40:51ВЕСЕЛА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
VESELA TODOROVA KRASTEVA
Director
2009-01-26 15:40:51ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ТОКОВ
PETXO GEORGIEV TOKOV
Director
2009-01-26 15:40:51ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БОЮКЛИЙСКА
DESISLAVA DIMITROVA BOYUKLIYSKA
Director
2008-10-27 11:51:21НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - НЦСУ - ГОРНА БАНЯ АД
NATSIONALEN TSENTAR ZA SOTSIALNI USLUGI - NTSSU - GORNA BANYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1614 ул. НИКОЛА ПЕТКОВ 56
2008-10-27 11:51:21ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ТОКОВ
PETXO GEORGIEV TOKOV
Director
2008-10-27 11:51:21ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БОЮКЛИЙСКА
DESISLAVA DIMITROVA BOYUKLIYSKA
Director
2008-10-27 11:51:21ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА РАДЕНКОВА
EMILIYA STOYANOVA RADENKOVA
Director
2008-07-14 11:30:13НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - НЦСУ - ГОРНА БАНЯ
NATSIONALEN TSENTAR ZA SOTSIALNI USLUGI - NTSSU - GORNA BANYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-07-14 11:30:13НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - НЦСУ - ГОРНА БАНЯ АД
NATSIONALEN TSENTAR ZA SOTSIALNI USLUGI - NTSSU - GORNA BANYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1614 бул.НИКОЛА ПЕТКОВ 56
2008-07-14 11:30:13НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - НЦСУ - ГОРНА БАНЯ АД
NATSIONALEN TSENTAR ZA SOTSIALNI USLUGI - NTSSU - GORNA BANYA AD
SubjectOfActivity
СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ОБОСОБЯВАНЕ НА ДОМ ЗА ДЕЦА И ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ПАНСИОНЕН /РЕЗИДЕНТЕН/ ТИП, КАКТО И УСЛУГИ С АКТИВЕН ХАРАКТЕР С ЦЕЛ МЕДИЦИНСКА И СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ; ОЦЕНЯВАНЕ НА ОСТАТЪЧНА РАБОТОСПОСОБНОСТ; СЪЗДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ЕКИПИ ОТ ПАРАМЕДИЦИНСКИ И ЕКСПЕРТИ - ЕРГОТЕРАПЕВТИ, ФИЗИОТЕРАПЕВТИ, СУРДОПЕДАГОЗИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ; СПОРТНА ИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗИРАН ТУРИЗЪМ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ /ПОМОЩНИЦИ, КУЧЕТА ВОДАЧИ И ДР./, ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОСИГУРАВАНЕ НА РАБОТА, КАКТО И МЕЖДУ ЛИЦАТА ОБЕКТ НА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ; ТЪРГОВИЯ С ТЕХНИЧЕСКИ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТАКИВА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, МАРКЕТИНГ И ИНОВАЦИИ; ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА
2008-07-14 11:30:13ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БОЮКЛИЙСКА
DESISLAVA DIMITROVA BOYUKLIYSKA
Representative
2008-07-14 11:30:13ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА РАДЕНКОВА
EMILIYA STOYANOVA RADENKOVA
Representative
2008-07-14 11:30:13ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА РАДЕНКОВА
EMILIYA STOYANOVA RADENKOVA
Director
2008-07-14 11:30:13ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БОЮКЛИЙСКА
DESISLAVA DIMITROVA BOYUKLIYSKA
Director
2008-07-14 11:30:13ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ТОКОВ
PETXO GEORGIEV TOKOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - НЦСУ - ГОРНА БАНЯ NATSIONALEN TSENTAR ZA SOTSIALNI USLUGI - NTSSU - GORNA BANYA (ЕИК: 131030291)
Check other registries about the company НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - НЦСУ - ГОРНА БАНЯ NATSIONALEN TSENTAR ZA SOTSIALNI USLUGI - NTSSU - GORNA BANYA (ID: 131030291)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate