Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ (ЕИК: 130999800)
Events with persons connected to the company TI BI AY INVEST (ID: 130999800)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130999800)
Към 2019-10-21 05:54:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 05:54:12 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-14 09:41:56Ей Ти Би Ай Ейч ГмбХ
Ey Ti Bi Ay Eych GmbH
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2017-05-18 15:48:00Иво Венциславов Захариев
Ivo Ventsislavov Zahariev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-27 14:44:16Ей Ти Би Ай Ейч Н.В.
Ey Ti Bi Ay Eych N.V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2016-08-04 14:48:43Маруся Тонева Русева
Marusya Toneva Ruseva
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-19 16:32:48ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД
TI BI AY INVEST EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток ул. Тинтява 13Б
2012-01-19 16:32:48Иван Петров Балтов
Ivan Petrov Baltov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-19 16:32:48Елеонора Кирилова Стоева
Eleonora Kirilova Stoeva
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-19 16:32:48Станислав Веселинов Грозев
Stanislav Veselinov Grozev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-08-24 14:12:43ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП Н.В.
TI BI AY EYCH FAYNENSHAL SARVISIZ GRUP N.V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2011-08-19 09:39:24ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪНЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП Н.В.
TI BI AY EYCH FAYNENSHANAL SARVISIZ GRUP N.V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2011-07-19 11:11:24ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД
TI BI AY INVEST EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДУНАВ 5
2011-07-19 11:11:24Красимир Димитров Петков
Krasimir Dimitrov Petkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-19 11:11:24Недялка Димова Кънчева
Nedyalka Dimova Kancheva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-19 11:11:24Иван Петров Балтов
Ivan Petrov Baltov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-19 11:11:24Красимир Димитров Петков
Krasimir Dimitrov Petkov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-18 11:34:06ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД
TI BI AY INVEST EAD
SubjectOfActivity
ДРУЖЕСТВОТО ИМА ЗА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ:1.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;2.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ;3.УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ;4.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ НА КЛИЕНТ;5.ПРЕДЛАГАНЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОДАЖБА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЕЗ БЕЗУСЛОВНО И НЕОТМЕНИМО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА;ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВЯ И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:1.СЪХРАНЯВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОПЕЧИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НА ПАРИ НА КЛИЕНТИ В ДЕПОЗИТАРНА ИНСТИТУЦИЯ) И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ УСЛУГИ КАТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА/ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ;2.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ЛИЦЕТО, КОЕТО ПРЕДОСТАВЯ ЗАЕМА, УЧАСТВА В СДЕЛКАТА ПРИ УСЛОВИЯ И ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА;3.КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНАТАСТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛИВАНИЯ И ПОКУПКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ;4.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ЧУЖДЕСТРАННИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОКОЛКОТО ТЕ СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ;5.ИНВЕСТИЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.
2011-01-10 13:27:53МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ
MIROSLAV KRUMOV MARINOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-10 13:27:53МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ
MIROSLAV KRUMOV MARINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-06-09 11:34:14НАДЕЖДА ДРАГОВА ТИШЕВА
NADEZHDA DRAGOVA TISHEVA
Representative
2008-06-09 11:34:14НАДЕЖДА ДРАГОВА ТИШЕВА
NADEZHDA DRAGOVA TISHEVA
Director
2008-06-09 11:34:14ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
TI BI AY FAYNENSHAL SARVISIZ BALGARIYA EAD
SoleCapitalOwner
2008-03-10 17:37:37ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ
TI BI AY INVEST
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-03-10 17:37:37ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД
TI BI AY INVEST EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДУНАВ 5
2008-03-10 17:37:37ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД
TI BI AY INVEST EAD
SubjectOfActivity
ИЗBЬPШBAHE HA CЛEДHИTE ИHBECTИЦИOHHИ УЛCУГИ И ДEЙHOCTИ: 1. ПPИEMAHE И ПPEДABAHE HA HAPEЖДAHИЯ BЬB BPЬЗKA C ЦEHHИ KHИЖA, BKЛЮЧИTEЛHO ПOCPEДHИЧECTBO ЗA CKЛЮЧBAHE HA CДEЛKИ BЬB BPЬЗKA C ЦEHHИ KHИЖA; 2. ИЗПЬЛHEHИE HA HAPEЖДAHИЯ ЗA ПOKУПKA ИЛИ ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA ЗA CMETKA HA KЛИEHTA; 3. CДEЛKИ ЗA COБCTBEHA CMETKA C ЦEHHИ KHИЖA; 4. УПPABЛEHИE, B CЬOTBETCTBИE CЬC CKЛЮЧEH C KЛИEHTA ДOГOBOP, HA ИHДИBИДУAЛEH ПOPTФEЙЛ, BKЛЮЧBAЩ ЦEHHИ KHИЖA, ПO COБCTBEHA ПPEЦEHKA БEЗ CПEЦИAЛHИ HAPEЖДAHИЯ HA KЛИEHTA; 5. ПPEДOCTABЯHE HA ИHДИBИДУAЛHИ ИHBECTИЦИOHHИ KOHCУЛTAЦИИ HA KЛИEHT, ПO COБCTBEHA ИHИЦИATИBA ИЛИ ПO ИCKAHE HA KЛИEHTA, ПO OTHOШEHИE HA EДHA ИЛИ ПOBEЧE CДEЛKИ, CBЬPЗAHИ C ЦEHHИ KHИЖA; 6. ПOEMAHE HA EMИCИИ ЦEHHИ KHИЖA И/ИЛИ ПPEДЛAГAHE ЗA ПЬPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA ПPИ УCЛOBИЯTA HA БEЗУCЛOBHO И HEOTMEHИMO ЗAДЬЛЖEHИЯ ЗA ЗAПИCBAHE/ПPИДOБИBAHE HA ЦEHHИTE KHИЖA ЗA COБCTBEHA CMETKA; 7. ПPEДЛAГAHE ЗA ПЬPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA БEЗ БEЗУCЛOBHO И HEOTMEHИMO ЗAДЬЛЖEHИE ЗA ПPИДOБИBAHE HA ЦEHHИTE KHИЖA ЗA COБCTBEHA CMETKA. ДPУЖECTBOTO MOЖE ДA ПPEДOCTABЯ И CЛEДHИTE ДOПЬЛHИTEЛHИ УCЛУГИ: 1. CЬXPAHЯBAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA ЦEHHИ KHИЖA ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ, BKЛЮЧИTEЛHO ПOПEЧИTEЛCKA ДEЙHOCT /ДЬPЖAHE HA ЦEHHИ KHИЖA И HA ПAPИ HA KЛИEHTИ B ДEПOЗИTAPHA ИHCTИTУЦИЯ/ И CBЬPЗAHИTE C HEЯ УCЛУГИ KATO УПPABЛEHИE HA ПOCTЬПИЛИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA/ПPEДOCTABEHИTE OБEЗПEЧEHИЯ; 2. ПPEДOCTABЯHE HA ЗAEMИ ЗA ИЗBЬPШBAHE HA CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA, ПPИ УCЛOBИE, ЧE ЛИЦETO, KOETO ПPEДOCTABЯ ЗAEMA, УЧACTBA B CДEЛKATA ПPИ УCЛOBИЯ И PEД, OПPEДEЛEHИ C HAPEДБA; 3. KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA CTPУKTOPA, ПPOMИШЛEHATA CTPATEГИЯ И CBЬPЗAHИTE C TOBA BЬПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, CBЬPЗAHИ CЬC CЛИBAHИЯ И ПOKУПKA HA ПPEДПPИЯTИЯ; 4. CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE, ДOKOЛTOTO TE CA CBЬPЗAHИ C ПPEДOCTABЯHИTE ИHBECTИЦИOHHИ УCЛУГИ; 5. ИHBECTИЦИOHHИ ИЗCЛEДBAHИЯ И ФИHAHCOBИ AHAЛИЗИ ИЛИ ДPУГИ ФOPMИ HA OБЩИ ПPEПOPЬKИ, CBЬPЗAHИ CЬC CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA; 6. УCЛУГИ, CBЬPЗAHИ C ДEЙHOCTИTE ПO AЛ.1, T.6 И 7.
2008-03-10 17:37:37СТОЯН ТОДОРОВ ТОШЕВ
STOYAN TODOROV TOSHEV
Representative
2008-03-10 17:37:37ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ЦОНЕВА
VALENTINA NIKOLOVA TSONEVA
Representative
2008-03-10 17:37:37СТОЯН ТОДОРОВ ТОШЕВ
STOYAN TODOROV TOSHEV
Director
2008-03-10 17:37:37СВЕТОСЛАВ СПАСОВ ВЕЛИНОВ
SVETOSLAV SPASOV VELINOV
Director
2008-03-10 17:37:37ИВО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
IVO ALEKSANDROV GEORGIEV
Director
2008-03-10 17:37:37МАРУСЯ ТОНЕВА РУСЕВА
MARUSYA TONEVA RUSEVA
Director
2008-03-10 17:37:37ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ЦОНЕВА
VALENTINA NIKOLOVA TSONEVA
Director
2008-03-10 17:37:37ТИ БИ АЙ ЕФ БЪЛГАРИЯ ЕАД
TI BI AY EF BALGARIYA EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ TI BI AY INVEST (ЕИК: 130999800)
Check other registries about the company ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ TI BI AY INVEST (ID: 130999800)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate