Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 130994276)
Events with persons connected to the company TI BI AY ASET MENIDZHMANT (ID: 130994276)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130994276)
Към 2019-10-18 11:14:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 11:14:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-14 09:28:23Ей Ти Би Ай Ейч ГмбХ
Ey Ti Bi Ay Eych GmbH
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2017-05-23 12:24:51Иво Венциславов Захариев
Ivo Ventsislavov Zahariev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-27 14:55:47Ей Ти Би Ай Ейч Н.В.
Ey Ti Bi Ay Eych N.V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2012-01-24 16:26:22Красимир Димитров Петков
Krasimir Dimitrov Petkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-24 16:26:22Иван Петров Балтов
Ivan Petrov Baltov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-24 16:26:22Красимир Димитров Петков
Krasimir Dimitrov Petkov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-24 16:26:22Елеонора Кирилова Стоева
Eleonora Kirilova Stoeva
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-24 16:26:22Станислав Веселинов Грозев
Stanislav Veselinov Grozev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-24 16:26:22Иван Петров Балтов
Ivan Petrov Baltov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-19 17:09:27ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
TI BI AY ASET MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток ул. Тинтява 13Б
2011-08-16 10:23:16ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ГРУП Н.В.
TI BI AY EYCH FAYNENSHAL SARVISIS GRUP N.V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2010-11-30 13:51:20МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ
MIROSLAV KRUMOV MARINOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-11-30 13:51:20СТОЯН ТОДОРОВ ТОШЕВ
STOYAN TODOROV TOSHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-11-30 13:51:20МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ
MIROSLAV KRUMOV MARINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-30 13:51:20СТОЯН ТОДОРОВ ТОШЕВ
STOYAN TODOROV TOSHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-30 13:51:20НАДЕЖДА ДРАГОВА ТИШЕВА
NADEZHDA DRAGOVA TISHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-30 13:51:20МАРУСЯ ТОНЕВА РУСЕВА
MARUSYA TONEVA RUSEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-30 13:51:20ИВО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
IVO ALEKSANDROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-05-12 17:17:56НАДЕЖДА ДРАГОВА ТИШЕВА
NADEZHDA DRAGOVA TISHEVA
Director
2008-05-12 17:17:56ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
TI BI AY FAYNENSHAL SARVISIZ BALGARIYA EAD
SoleCapitalOwner
2008-03-10 17:22:18ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
TI BI AY ASET MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-03-10 17:22:18ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
TI BI AY ASET MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДУНАВ 5
2008-03-10 17:22:18ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
TI BI AY ASET MENIDZHMANT EAD
SubjectOfActivity
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО: 1.УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ. 2.АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ,ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКОПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ. З. МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ. УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО ПРЕДОСТАВЯ И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: 1.УПРАВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНИЯ НА КЛИЕНТА. 2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.
2008-03-10 17:22:18СТОЯН ТОДОРОВ ТОШЕВ
STOYAN TODOROV TOSHEV
Representative
2008-03-10 17:22:18СТОЯН ТОДОРОВ ТОШЕВ
STOYAN TODOROV TOSHEV
Director
2008-03-10 17:22:18ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ЦОНЕВА
VALENTINA NIKOLOVA TSONEVA
Director
2008-03-10 17:22:18ИВО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
IVO ALEKSANDROV GEORGIEV
Director
2008-03-10 17:22:18ТИ БИ АЙ ЕФ БЪЛГАРИЯ ЕАД
TI BI AY EF BALGARIYA EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ TI BI AY ASET MENIDZHMANT (ЕИК: 130994276)
Check other registries about the company ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ TI BI AY ASET MENIDZHMANT (ID: 130994276)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate