Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/ (ЕИК: 130822878)
Events with persons connected to the company BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/ (ID: 130822878)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130822878)
Към 2019-10-21 00:55:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 00:55:22 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 800 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-12 12:02:40Владимир Делчев Владимиров
Vladimir Delchev Vladimirov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-05-12 12:02:40Владимир Делчев Владимиров
Vladimir Delchev Vladimirov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-02-08 11:58:52Георги Друмев Друмев
Georgi Drumev Drumev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-02-08 11:58:52Георги Друмев Друмев
Georgi Drumev Drumev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-13 17:37:46Владимир Делчев Владимиров
Vladimir Delchev Vladimirov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-13 17:37:46Велик Трайчев Занчев
Velik Traychev Zanchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-13 17:37:46Велик Трайчев Занчев
Velik Traychev Zanchev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-13 17:37:46Владимир Делчев Владимиров
Vladimir Delchev Vladimirov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-17 16:40:00Филип Николов Алексиев
Filip Nikolov Aleksiev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-26 14:21:53Николай Найденов Найденов
Nikolay Naydenov Naydenov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-17 09:09:36ОРЛИН КИРОВ ДИМОВ
ORLIN KIROV DIMOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-29 11:50:35ХРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
HRISTIYAN BORISLAVOV KRASTEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-08-29 11:50:35ХРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
HRISTIYAN BORISLAVOV KRASTEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-07 14:59:46АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА КРУШКОВА
ANELIYA MIHAYLOVA KRUSHKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-04 08:47:26ЧАВДАР КИРИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
CHAVDAR KIRILOV TRENDAFILOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-04-04 08:47:26НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY NAYDENOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-04 08:47:26ЧАВДАР КИРИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
CHAVDAR KIRILOV TRENDAFILOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-27 13:36:08Велик Трайчев Занчев
Velik Traychev Zanchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-27 13:36:08ВЕЛИК ТРАЙЧЕВ ЗАНЧЕВ
VELIK TRAYCHEV ZANCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-30 16:49:57ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД
HOLDING BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1080 ул. ИВАН ВАЗОВ 3
2012-03-30 16:49:57Владимир Делчев Владимиров
Vladimir Delchev Vladimirov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-18 14:01:48БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ съкратено БДЖ - ПП
BDZH-PATNICHESKI PREVOZI sakrateno BDZH - PP
Successor703
2011-07-04 15:38:38ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕДЕВ
YORDAN STOYANOV NEDEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-04 15:38:38ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕДЕВ
YORDAN STOYANOV NEDEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-21 14:16:47ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД
HOLDING BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ; ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2011-05-03 16:54:05ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
HOLDING BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI
TransformingCompany
2011-05-03 16:54:05БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
BDZH-TOVARNI PREVOZI
Successor703
2011-05-03 16:54:05БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ
BDZH-PATNICHESKI PREVOZI
Successor703
2010-11-09 16:35:14ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД
HOLDING BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И/ИЛИ ТОВАРИ ВЪВ ВЪТРЕШНО И/ИЛИ МЕЖДУНАРОДНО СЪОБЩЕНИЕ; ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ; ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2010-11-09 16:35:14ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
HOLDING BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI
Successor703
2010-08-23 14:27:51БДЖ-ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ /ЛОКОМОТИВИ/
BDZH-TYAGOV PODVIZHEN SASTAV /LOKOMOTIVI/
TransformingCompany
2010-08-23 14:27:51БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/
BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/
Successor703
2010-07-22 15:33:08ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
EMIL IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-08 10:25:38ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
PENCHO GEORGIEV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-08 10:25:38МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛЕВА
MARIYA GEORGIEVA KALEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-08 10:25:38ВЛАДИМИР ДЕЛЧЕВ ВЛАДИМИРОВ
VLADIMIR DELCHEV VLADIMIROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-08 10:25:38ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
PENCHO GEORGIEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-10-21 15:22:23СТОИЛ ФЕРДОВ МИЛАНОВ
STOIL FERDOV MILANOV
Director
2008-03-18 18:36:15ХРИСТО ДИЧЕВ МОНОВ
HRISTO DICHEV MONOV
Representative
2008-03-18 18:36:15ХРИСТО ДИЧЕВ МОНОВ
HRISTO DICHEV MONOV
Director
2008-03-18 18:05:57БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/
BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-03-18 18:05:57БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/ ЕАД
BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1080 ул. ИВАН ВАЗОВ 3
2008-03-18 18:05:57БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/ ЕАД
BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/ EAD
SubjectOfActivity
ПPEДOCTABЯHE HA ЖEЛEЗOПЪTHИ TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ ЗA ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И/ИЛИ TOBAPИ BЪB BЪTPEШHO ИЛИ MEЖДУHAPOДHO CЪOБЩEHИE, ПOДДPЪЖKA И PEMOHT HA ЖEЛEЗOПЪTHИ BOЗИЛA И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH.
2008-03-18 18:05:57ОЛЕГ ИЛИЕВ ПЕТКОВ
OLEG ILIEV PETKOV
Representative
2008-03-18 18:05:57ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ
GEORGI DANAILOV PETARNEYCHEV
Director
2008-03-18 18:05:57НИКИФОР СТОЙНЕВ ВЕЛИЧКОВ
NIKIFOR STOYNEV VELICHKOV
Director
2008-03-18 18:05:57КОНСТАНТИН СТОЯНОВ ИЛИЕВ
KONSTANTIN STOYANOV ILIEV
Director
2008-03-18 18:05:57ЯНЧО ДИМИТРОВ ТРОНЧЕВ
YANCHO DIMITROV TRONCHEV
Director
2008-03-18 18:05:57ОЛЕГ ИЛИЕВ ПЕТКОВ
OLEG ILIEV PETKOV
Director
2008-03-18 18:05:57МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
MINISTERSTVO NA TRANSPORTA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/ BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/ (ЕИК: 130822878)
Check other registries about the company БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/ BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/ (ID: 130822878)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate