Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ДАФ-2001 (ЕИК: 130585991)
Events with persons connected to the company DAF-2001 (ID: 130585991)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130585991)
Към 2019-10-15 22:25:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-15 22:25:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-05-19 18:51:27ДАФ-2001 ЕООД
DAF-2001 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 89 В
2014-05-19 18:51:27ДАФ-2001 ЕООД
DAF-2001 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 89 В
2014-05-19 18:51:27Михаил Любенов Венков
Mihail Lyubenov Venkov
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-03 17:42:07ДАФ-2001 ЕООД
DAF-2001 EOOD
SubjectOfActivity
Търговия за собствена сметка или за сметка на клиенти със: чуждестранна валута и благородни метали; инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други; финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; други незабранени от Закона за кредитните институции и от действащото българско законодателство дейности. В случай, че за извършване на посочените дейности се изисква вписване (регистрация, лицензиране или друг особен режим) в регистъра на финансовите институции, воден от Българската народна банка или друг регистър, воден от държавна институция, Дружеството ще извършва съответната дейност само след изпълнение на законовите изисквания за това и след получаване на съответното удостоверение за регистрация (разрешение, лиценз или друг официален документ).
2009-10-07 18:23:35ВЛАДИСЛАВ БОГДАНОВИЧ ЛАЗАРОВ
VLADISLAV BOGDANOVICH LAZAROV
БЪЛГАРИЯManager
2008-07-07 13:13:02ДАФ-2001
DAF-2001
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-07-07 13:13:02ДАФ-2001 ЕООД
DAF-2001 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 89 вх.В ет.2 ап.4
2008-07-07 13:13:02ДАФ-2001 ЕООД
DAF-2001 EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИC HA ЗAПOBEД, ФИHAHCOB ЛИЗИHГ, ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ, CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE /ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA/ CЛEД ИЗДABAHE HA PAЗPEШEHИE/ ЛИЦEHЗИЯ/ OT БЬЛГAPCKA HAPOДHA БAHKA ЗA ИЗBЬPШBAHE HA CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA ПO ЗAHЯTИE B HAЛИЧHOCT И ПO БEЗKACOB HAЧИH, HA OCHOBAHИE ЧЛ.1, AЛ.5 OT ЗAKOHA ЗA БAHKИTE BЬB BPЬЗKA C ЧЛ.5, AЛ.1, T.4 OT HAPEДБA NO 26 OT 09.12.1999 Г. ЗA CДEЛKИ HA ФИHAHCOBИTE KЬЩИ C ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA, ИЗДAДEHA OT УПPABИTEЛЯ HA БHБ, OБH. ДB, БP.111 OT 21.12.1999 Г., B CИЛA OT 01.01.2000 Г., ИЗM. И ДOП. БP.63 OT 01.08.2000 Г., БP.7 OT 23.01.2001 Г./, KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЬPЗAHИ C TOBA BЬПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE, KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ, CДEЛKИ CЪC: ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ И OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ CBЬPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, ФAKTOPИHГ, ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ. ГOPEПOCOЧEHИTE ДEЙHOCTИ ДPУЖECTBEHOTO ДA ИMA ПPABO ДA УПPAЖHЯBA CЛEД ПOЛУЧABAHETO HA HEOБXOДИMИTE ЗA TOBA PAЗPEШEHИЯ /ЛИЦEHЗИИ/ ЗA KOИTO CE ИЗИCKBAT TAKИBA.
2008-07-07 13:13:02ГЕНАДИЙ ПЕТЕВ ДАФИНКИЧЕВ
GENADIY PETEV DAFINKICHEV
Manager
2008-07-07 13:13:02ГЕНАДИЙ ПЕТЕВ ДАФИНКИЧЕВ
GENADIY PETEV DAFINKICHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДАФ-2001 DAF-2001 (ЕИК: 130585991)
Check other registries about the company ДАФ-2001 DAF-2001 (ID: 130585991)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate