Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС (ЕИК: 130444204)
Events with persons connected to the company HOLDINGOVA KOMPANIYA DAGA POLIS (ID: 130444204)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130444204)
Към 2019-10-16 20:16:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 20:16:11 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 5 обществени поръчки за 194 943,28 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-11-04 13:00:28СПЕЦИАЛИЗИРАНА АГЕНЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР СКАЛА
SPETSIALIZIRANA AGENTSIYA ZA PSIHOLOGICHESKI PODBOR SKALA
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28ПОЛАРИС-2000
POLARIS-2000
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28ГАРД ТРЕЖЪР
GARD TREZHAR
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28КОНЪР СЕКЮРИТИ
KONAR SEKYURITI
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС
HOLDINGOVA KOMPANIYA DAGA POLIS
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС
AGENTSIYA DAGA POLIS
Successor703
2010-06-18 13:50:23ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС
HOLDINGOVA KOMPANIYA DAGA POLIS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-06-18 13:50:23АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
AGENTSIYA DAGA POLIS OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-06-18 13:50:23СПЕЦИАЛИЗИРАНА АГЕНЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР СКАЛА ЕООД
SPETSIALIZIRANA AGENTSIYA ZA PSIHOLOGICHESKI PODBOR SKALA EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3510 Sell to: АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
2010-06-18 13:50:23АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
AGENTSIYA DAGA POLIS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3510 Buy from: СПЕЦИАЛИЗИРАНА АГЕНЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР СКАЛА ЕООД
2010-06-18 13:50:23КОНЪР СЕКЮРИТИ ЕАД
KONAR SEKYURITI EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2990 Sell to: АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
2010-06-18 13:50:23АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
AGENTSIYA DAGA POLIS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2990 Buy from: КОНЪР СЕКЮРИТИ ЕАД
2009-07-15 10:46:25НАЙДЕН КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
NAYDEN KOSTADINOV MILEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-07-15 10:46:25КОНЪР СЕКЮРИТИ ЕАД
KONAR SEKYURITI EAD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-15 10:46:25СПЕЦИАЛИЗИРАНА АГЕНЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР СКАЛА ЕООД
SPETSIALIZIRANA AGENTSIYA ZA PSIHOLOGICHESKI PODBOR SKALA EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-15 10:46:25АГЕНЦИЯ ДАГА-С ООД
AGENTSIYA DAGA-S OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
390 Sell to: СПЕЦИАЛИЗИРАНА АГЕНЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР СКАЛА ЕООД
2009-07-15 10:46:25СПЕЦИАЛИЗИРАНА АГЕНЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР СКАЛА ЕООД
SPETSIALIZIRANA AGENTSIYA ZA PSIHOLOGICHESKI PODBOR SKALA EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
390 Buy from: АГЕНЦИЯ ДАГА-С ООД
2009-07-15 10:46:25АГЕНЦИЯ ДАГА-С ООД
AGENTSIYA DAGA-S OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
390 Sell to: КОНЪР СЕКЮРИТИ ЕАД
2009-07-15 10:46:25КОНЪР СЕКЮРИТИ ЕАД
KONAR SEKYURITI EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
390 Buy from: АГЕНЦИЯ ДАГА-С ООД
2008-03-11 13:43:34ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС
HOLDINGOVA KOMPANIYA DAGA POLIS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-11 13:43:34ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
HOLDINGOVA KOMPANIYA DAGA POLIS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. ЦАР БОРИС III-ти 219
2008-03-11 13:43:34ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС ООД
HOLDINGOVA KOMPANIYA DAGA POLIS OOD
SubjectOfActivity
ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA УЧACTИЯ B БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ДPУЖECTBA, ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE И ПPOДAЖБA HA OБЛИГAЦИИ, ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, OTCTЪПBAHE HA ЛИЦEHЗИИ ЗA ИЗПOЛЗУBAHE HA ПATEHTИ HA ДPУЖECTBOTO, B KOETO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA, ФИHAHCИPAHE HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO, ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO, KOHCУЛTAHTCKA, MEHИДЖЪPCKA, БИЗHEC-OЦEHИTEЛCKA, ПPOУЧBATEЛHA, ИHФOPMAЦИOHHO-ИЗДATEЛCKA, BЪTPEШHO И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCTИ, CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, TУPOПEPATOPCKA И TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT, AДMИHИCTPATИBHO ПPABHO-OБCЛУЖBAHE И KOHCУЛTAЦИИ HA ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, MAPKETИHГOBA И ИHФOPMAЦИOHHO-AHAЛИTИЧHA ДEЙHOCT, ЛИЧHA /ПEPCOHAЛHA/ OXPAHA HA ФИЗИЧECKИ ЛИЦA, OXPAHA HA ЦEHHИ ПPATKИ, ИHKACO, TOBAPИ, OБEKTИ HA ЖEЛEЗOПЪTHИЯT TPAHCПOPT, HA ИMУЩECTBO HA ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, HA CГPAДИ, ПOMEЩEHИЯ И CTOПAHCKИ OБEKTИ /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHИTE PAЗPEШEHИE И ЛИЦEHЗИИ/, MOHTAЖ И ПOДДPЪЖKA HA CИГHAЛHO-OXPAHИTEЛHA TEXHИKA И OXPAHA C ПOMOЩTA HA CИГHAЛHO-ИЗBECTИTEЛHA TEXHИKA /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHИTE PAЗPEШEHИE И ЛИЦEHЗИИ/, ИЗДИPBATEЛCKA /ДETEKTИBCKA/ ДEЙHOCT, OБУЧEHИE HA ГPAЖДAHИ ЗA БOPABEHE C OPЪЖИE И БOEПPИПACИ, ПCИXOЛOГИЧECKИ ПPOУЧBAHИЯ И ПOДБOP HA KAДPИ, MOTИBAЦИOHHO OБУЧЕHИE И ПCИXOЛOГИЧECKИ TPEHИHГИ HA ФИЗИЧECKИ ЛИЦA, TЪPГOBИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA CЪC CПEЦИAЛHИ CPEДCTBA И CЪOPЪЖEHИЯ - PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHИTE B PEПУБЛИKA БЬЛГAPИЯ.
2008-03-11 13:43:34ЕМИЛ СТОЙЧЕВ ВАСИЛЕВ
EMIL STOYCHEV VASILEV
Manager
2008-03-11 13:43:34ДИМО МИХАЙЛОВ КАЛОЯНЧЕВ
DIMO MIHAYLOV KALOYANCHEV
Manager
2008-03-11 13:43:34КОНЪР СЕКЮРИТИ ЕАД
KONAR SEKYURITI EAD
Partner
2008-03-11 13:43:34СПЕЦИАЛИЗИРАНА АГЕНЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР СКАЛА
SPETSIALIZIRANA AGENTSIYA ZA PSIHOLOGICHESKI PODBOR SKALA
Partner
2008-03-11 13:43:34АГЕНЦИЯ ДАГА-С ООД
AGENTSIYA DAGA-S OOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС HOLDINGOVA KOMPANIYA DAGA POLIS (ЕИК: 130444204)
Check other registries about the company ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС HOLDINGOVA KOMPANIYA DAGA POLIS (ID: 130444204)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate