Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията КАМАЗ-БАЛКАН (ЕИК: 130419012)
Events with persons connected to the company KAMAZ-BALKAN (ID: 130419012)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130419012)
Към 2019-10-17 10:44:39 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 10:44:39 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 5 обществени поръчки за 875 300,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-02-15 14:21:59КАМАЗ-БАЛКАН ЕООД
KAMAZ-BALKAN EOOD
SubjectOfActivity
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕНА АВТОМОБИЛА ТЕХНИКА КАМАЗ;- ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ КАМАЗ;- ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ОСИГУРЯВАНЕТО, КАПИТАЛНИЯ РЕМОНТ ИВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА,-- ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОДАЖБИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗААВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА;- ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛА ТЕХНИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДПРОДАЖНА ПОДГОТОВКА;-ПРОИЗВОДСТВЕНА, ТЪРГОВСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ТЪРГОВСКО-ЗАКУПНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ ЧРЕЗ БАРТЕРНИ СДЕЛКИ И ЧРЕЗ МРЕЖА ОТ МАГАЗИНИ;- РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДРУГА АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА,ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ;- ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ, ПРОЕКТНИ ИОПИТНО-КОНСТРУКТОРСКИ РАБОТИ И МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НАРЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА;ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ, КАКТО И НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-КОНСУЛТАТИВНАТА ПОМОЩ;- ПРИДОБИВАНЕ И ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА- ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ И ПЛОЩИ,- ОКАЗВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕВОЗВАНЕ НА ТОВАРИ,ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПОКУПКАТА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОДУКЦИЯТА И СТОКИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ МРЕЖА ОТ ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ;- ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ЖИЛИЩА И ДРУГИ ОБЕКТИ СЪС СОЦИАЛНО-БИТОВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,- ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕРВИЗНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ, В ТОВА ЧИСЛО НА ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПЛАТЕНИ ПАРКИНГИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПУНКТОВЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ГСМ,- РЕКЛАМА, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПУБЛИЧНИ ДЕМОНСТРАЦИИ НА ПРОДУКЦИЯ, ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, УЧАСТИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕД В МЕСТНИ И ЗАДГРАНИЧНИ ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ;ДРУЖЕСТВОТО ИМА ПРАВО ДА ИЗВЪРШВА И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. С ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ, СПИСЪКЪТ НА КОИТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РФ, ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА СЕ ЗАНИМАВА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ (ЛИЦЕНЗ).АКО СПОРЕД УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ (ЛИЦЕНЗ) ЗА ЗАНИМАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕН ВИД ДЕЙНОСТ СЕ ПРЕДВИЖДА ИЗИСКВАНЕ ЗА ЗАНИМАНИЕ С ТАКАВА ДЕЙНОСТ КАТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНА, ТО ДРУЖЕСТВОТО В ТЕЧЕНИЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА СПЕЦИАЛНОТО РАЗРЕШЕНИЕ (ЛИЦЕНЗ) НЯМА ПРАВО ДА ИЗВЪРШВА ДРУГИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТ, ПРЕДВИДЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНОТО РАЗРЕШЕНИЕ (ЛИЦЕНЗ) И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ ДЕЙНОСТИ.
2008-05-12 12:23:33КАМАЗ-БАЛКАН
KAMAZ-BALKAN
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-05-12 12:23:33КАМАЗ-БАЛКАН ЕООД
KAMAZ-BALKAN EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. ЦАР БОРИС III 126
2008-05-12 12:23:33КАМАЗ-БАЛКАН ЕООД
KAMAZ-BALKAN EOOD
SubjectOfActivity
ПPOДAЖБA HA ABTOMOБИЛИ KAMAЗ И ДPУГИ MAPKИ, KAKTO И HA PEЗEPBHИ ЧACTИ ЗA TЯX; CEPBИЗHO OБCЛУЖBAHE, ПOДДPЪЖKA И PEMOHT HA ABTOMOБИЛИ; ПOCPEДHИЧECKИ, KOHCУЛTAHTCKИ И ПPEДCTABИTEЛCKИ УCЛУГИ, ПPEBOЗHИ, CПEДИЦИOHHИ И CKЛAДOBИ CДEЛKИ И CTOKOB KOHTPOЛ; ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, ДPУГA TЪPГOBCKA ДEЙOHOCT, HEЗAБPAHEHA OT БЪГAPCKOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO.
2008-05-12 12:23:33ВАСИЛИЙ АФАНАСИЕВИЧ ГЕОРГИЕВ
VASILIY AFANASIEVICH GEORGIEV
Manager
2008-05-12 12:23:33ОАОКАМАЗ Руска федерация, Република Татарстан
OAOKAMAZ Ruska federatsiya, Republika Tatarstan
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КАМАЗ-БАЛКАН KAMAZ-BALKAN (ЕИК: 130419012)
Check other registries about the company КАМАЗ-БАЛКАН KAMAZ-BALKAN (ID: 130419012)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate