Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА (ЕИК: 130316140)
Events with persons connected to the company PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA (ID: 130316140)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130316140)
Към 2019-11-18 11:26:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-18 11:26:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-16 15:17:40ДИМИТЪР РУМЕНОВ НИКОЛОВ
DIMITAR RUMENOV NIKOLOV
BranchManager
2017-03-16 15:17:40ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA TPPD
BranchManagers
2017-02-24 15:20:44ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
GEORGI GEORGIEV TODOROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2015-01-23 15:08:51СТОЯН БОРИСОВ ХРИСТОВ
STOYAN BORISOV HRISTOV
BranchManagers
2014-12-23 17:17:18РОСЕН ТОДОРОВ БОРИСОВ
ROSEN TODOROV BORISOV
BranchManagers
2014-11-14 12:32:14СТЕФАН ЕВГЕНИЕВ НЕЙЧЕВ
STEFAN EVGENIEV NEYCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-10-31 16:27:53ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ
IVAYLO STOYANOV IVANOV
BranchManagers
2014-10-27 12:20:08ИЛИАН ЛЮБЕНОВ ТЕНЕКЕДЖИЕВ
ILIAN LYUBENOV TENEKEDZHIEV
BranchManagers
2014-08-28 10:31:55ДЕСИСЛАВА НЕНЧОВА ДИМИТРОВА
DESISLAVA NENCHOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-05-22 12:44:49КЪНЧО ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ
KANCHO HRISTOV ALEKSANDROV
BranchManagers
2014-04-11 16:17:28ЗДРАВКО ГЕНАДИЕВ ЗДРАВКОВ
ZDRAVKO GENADIEV ZDRAVKOV
BranchManagers
2014-04-09 13:17:06РОСЕН ТОДОРОВ БОРИСОВ
ROSEN TODOROV BORISOV
BranchManagers
2014-03-14 16:02:14МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТРОВ
MIROSLAV ATANASOV PETROV
BranchManagers
2014-03-13 13:05:32МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТРОВ
MIROSLAV ATANASOV PETROV
BranchManagers
2014-02-07 13:53:04АНГЕЛ БОРИСОВ ЗАБУРТОВ
ANGEL BORISOV ZABURTOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-02-07 13:53:04СВЕТОСЛАВ КОЛЕВ МИЧЕВ
SVETOSLAV KOLEV MICHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-12-13 09:12:34СТОЯН БОРИСОВ ХРИСТОВ
STOYAN BORISOV HRISTOV
BranchManagers
2013-12-12 17:25:10РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ АРАБАДЖИЕВ
RUMEN ALEKSANDROV ARABADZHIEV
BranchManagers
2013-12-12 17:03:33ИЛИАН ЛЮБЕНОВ ТЕНЕКЕДЖИЕВ
ILIAN LYUBENOV TENEKEDZHIEV
BranchManagers
2013-12-12 15:25:19РОСЕН ТОДОРОВ БОРИСОВ
ROSEN TODOROV BORISOV
BranchManagers
2013-12-06 15:42:15ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA TPPD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 15:29:35ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA TPPD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 15:16:38ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA TPPD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 13:40:11ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA TPPD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-06-26 15:06:36АНГЕЛ БОРИСОВ ЗАБУРТОВ
ANGEL BORISOV ZABURTOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2012-06-01 14:46:41МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТРОВ
MIROSLAV ATANASOV PETROV
БЪЛГАРИЯManager
2012-06-01 14:46:41МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТРОВ
MIROSLAV ATANASOV PETROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2012-06-01 14:46:41СТЕФАН ЕВГЕНИЕВ НЕЙЧЕВ
STEFAN EVGENIEV NEYCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2012-06-01 14:46:41ВЛАДИМИР ТРАЙКОВ ТОДОРОВ
VLADIMIR TRAYKOV TODOROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-20 11:44:22ВЛАДИМИР ТРАЙКОВ ТОДОРОВ
VLADIMIR TRAYKOV TODOROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-10-18 18:07:16Георги Генчев Генчев
Georgi Genchev Genchev
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-18 18:07:16Георги Генчев Генчев
Georgi Genchev Genchev
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-11-03 11:06:13ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA
LegalForm
Държавно предприятие
2009-11-03 11:06:13ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВ МОСКОВ
EVGENIY GEORGIEV MOSKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-03 11:06:13СТЕФАН ЕВГЕНИЕВ НЕЙЧЕВ
STEFAN EVGENIEV NEYCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-11-03 11:06:13МИРОСЛАВ МИЛАНОВ МИЛАНОВ
MIROSLAV MILANOV MILANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-11-03 11:06:13ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВ МОСКОВ
EVGENIY GEORGIEV MOSKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-10-27 16:06:17СТЕФАН АТАНАСОВ МИНКОВ
STEFAN ATANASOV MINKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-10-27 16:06:17ПЕТЪР ИВОВ СЕФЕРОВ
PETAR IVOV SEFEROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-10-27 16:06:17ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ
YOAN KIRILOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-10-22 12:54:10ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA
LegalForm
Държавно предприятие
2009-10-22 12:54:10СТЕФАН АТАНАСОВ МИНКОВ
STEFAN ATANASOV MINKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-10-22 12:54:10ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ
YOAN KIRILOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-10-22 12:54:10ПЕТЪР ИВОВ СЕФЕРОВ
PETAR IVOV SEFEROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-10-22 12:54:10МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
MINISTERSTVO NA TRANSPORTA INFORMATSIONNITE TEHNOLOGII I SAOBSHTENIYATA
Owner
2009-03-30 12:29:22ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA
LegalForm
Търговец, публично предприятие
2009-03-30 12:29:22ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ТПП
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA TPP
SubjectOfActivity
ИЗГPAЖДAHE, PEKOHCTPУKЦИЯ, PEXAБИЛИTAЦИЯ И ПOДДЪPЖAHE HA ПPИCTAHИЩATA ЗA OБЩECTBEH TPAHCПOPT C HAЦИOHAЛHO ЗHAЧEHИE; УПPABЛEHИE HA COБCTBEHOCTTA И OPГAHИЗAЦИЯ HA PAБOTATA B ПPИCTAHИЩATA ЗA OБЩECTBEH TPAHCПOPT C HAЦИOHAЛHO ЗHAЧEHИE; OБEЗПEЧABAHE HA ДOCTЬП ДO ПPИCTAHИЩATA ЗA OБЩECTBEH TPAHCПOPT C HAЦИOHAЛHO ЗHAЧEHИE; ПOДДЪPЖAHE HA CЪЩECTBУBAЩИTE И ИЗГPAЖДAHE HA HOBИ ПOДXOДHИ KAHAЛИ, ПPИCTAHИЩHИ AKBATOPИИ, MOPCKИ И PEЧHИ ДEПA ЗA ИЗXBЪPЛЯHE HA ДPAГAЖHA MACA, BЪЛHOЛOMИ, ЗAЩИTHИ CЪOPЪЖEHИЯ И ДPУГИ, OБCЛУЖBAЩИ ПPИCTAHИЩATA ЗA OБЩECTBEH TPAHCПOPT C HAЦИOHAЛHO ЗHAЧEHИE; OCЪЩECTBЯBAHE HA HABИГAЦИOHHOTO OCИГУPЯBAHE HA KOPAБOПЛABAHETO BЪB BЪTPEШHИTE MOPCKИ BOДИ, KAHAЛИTE И AKBATOPИЯTA HA ПPИCTAHИЩATA; CЪБИPAHE И PAЗXOДBAHE HA ПPИCTAHИЩHИTE TAKCИ ПO ЧЛ.103B, AЛ.1 OT ЗMПBBППPБ; CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOPИTE ПO ЧЛ.116A, AЛ.3 И ЧЛ.117Б, AЛ.1 OT ЗMПBBППPБ; ИЗГOTBЯHE, ПOДДЪPЖAHE И CЪXPAHЯBAHE HA PEГИCTЪP, CЪДЪPЖAЩ ДAHHИ ЗA ПPИCTAHИЩHATA ИHФPACTPУKTУPA; ПOДПOMAГAHE MИHИCTЪPA HA TPAHCПOPTA ПPИ OCЪЩECTBЯBAHE HA KOHTPOЛA ПO ИЗПЪЛHEHИETO HA KOHЦECИOHHИTE ДOГOBOPИ И ДOГOBOPИTE C EДHOЛИЧHИTE TЪPГOBCKИ ДPУЖECTBA ЗA ИЗBЪPШBAHE HA ПPИCTAHИЩHИ УCЛУГИ И HA ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.116A, AЛ.1 OT ЗMПBBППPБ; OPГAHИЗИPAHE HAБИPAHETO, ПOДДЪPЖAHETO B AKTУAЛHO CЪCTOЯHИE И ПPEДOCTABЯHETO HA CПEЦИAЛИЗИPAHИ ДAHHИ ЗA OБEKTИTE ПO ЧЛ.32, AЛ.1, T.1 OT ЗAKOHA ЗA KAДACTЪPA И ИMOTHИЯ PEГИCTЪP И CЪЗДABAHETO HA CПEЦИAЛИЗИPAHИ KAPTИ, PEГИCTPИ И ИHФOPMAЦИOHHИ CИCTEMИ; CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOPИ C ПPИCTAHИЩHИ OПEPATOPИ ЗA ИЗBЪPШBAHE HA ПPИCTAHИЩHИ УCЛУГИ ПO УПPABЛEHИE HA OTПAДЪЦИ - PEЗУЛTAT OT KOPAБOПЛABATEЛHA ДEЙHOCT; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ СВЕТОВНАТА МОРСКА СИСТЕМА ЗА БЕДСТВИЯ И БЕЗОПАСНОСТ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ КОРАБ-БРЯГ И БРЯГ-КОРАБ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ НА КОРАБНИЯ ТРАФИК; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ; ОТГОВОРНОСТ ЗА НАЛИЧИЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.
2009-02-09 12:14:55ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA
LegalForm
Търговец, публично предприятие
2009-02-09 12:14:55ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ
YOAN KIRILOV KOSTADINOV
BoardManager
2008-10-20 11:32:39ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
IVAN KOSTADINOV IVANOV
BoardManager
2008-10-20 11:32:39ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ТПП
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA TPP
SubjectOfActivity
ИЗГPAЖДAHE, PEKOHCTPУKЦИЯ, PEXAБИЛИTAЦИЯ И ПOДДЪPЖAHE HA ПPИCTAHИЩATA ЗA OБЩECTBEH TPAHCПOPT C HAЦИOHAЛHO ЗHAЧEHИE; УПPABЛEHИE HA COБCTBEHOCTTA И OPГAHИЗAЦИЯ HA PAБOTATA B ПPИCTAHИЩATA ЗA OБЩECTBEH TPAHCПOPT C HAЦИOHAЛHO ЗHAЧEHИE; OБEЗПEЧABAHE HA ДOCTЬП ДO ПPИCTAHИЩATA ЗA OБЩECTBEH TPAHCПOPT C HAЦИOHAЛHO ЗHAЧEHИE; ПOДДЪPЖAHE HA CЪЩECTBУBAЩИTE И ИЗГPAЖДAHE HA HOBИ ПOДXOДHИ KAHAЛИ, ПPИCTAHИЩHИ AKBATOPИИ, MOPCKИ И PEЧHИ ДEПA ЗA ИЗXBЪPЛЯHE HA ДPAГAЖHA MACA, BЪЛHOЛOMИ, ЗAЩИTHИ CЪOPЪЖEHИЯ И ДPУГИ, OБCЛУЖBAЩИ ПPИCTAHИЩATA ЗA OБЩECTBEH TPAHCПOPT C HAЦИOHAЛHO ЗHAЧEHИE; OCЪЩECTBЯBAHE HA HABИГAЦИOHHOTO OCИГУPЯBAHE HA KOPAБOПЛABAHETO BЪB BЪTPEШHИTE MOPCKИ BOДИ, KAHAЛИTE И AKBATOPИЯTA HA ПPИCTAHИЩATA; CЪБИPAHE И PAЗXOДBAHE HA ПPИCTAHИЩHИTE TAKCИ ПO ЧЛ.103B, AЛ.1 OT ЗMПBBППPБ; CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOPИTE ПO ЧЛ.116A, AЛ.3 И ЧЛ.117Б, AЛ.1 OT ЗMПBBППPБ; ИЗГOTBЯHE, ПOДДЪPЖAHE И CЪXPAHЯBAHE HA PEГИCTЪP, CЪДЪPЖAЩ ДAHHИ ЗA ПPИCTAHИЩHATA ИHФPACTPУKTУPA; ПOДПOMAГAHE MИHИCTЪPA HA TPAHCПOPTA ПPИ OCЪЩECTBЯBAHE HA KOHTPOЛA ПO ИЗПЪЛHEHИETO HA KOHЦECИOHHИTE ДOГOBOPИ И ДOГOBOPИTE C EДHOЛИЧHИTE TЪPГOBCKИ ДPУЖECTBA ЗA ИЗBЪPШBAHE HA ПPИCTAHИЩHИ УCЛУГИ И HA ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.116A, AЛ.1 OT ЗMПBBППPБ; OPГAHИЗИPAHE HAБИPAHETO, ПOДДЪPЖAHETO B AKTУAЛHO CЪCTOЯHИE И ПPEДOCTABЯHETO HA CПEЦИAЛИЗИPAHИ ДAHHИ ЗA OБEKTИTE ПO ЧЛ.32, AЛ.1, T.1 OT ЗAKOHA ЗA KAДACTЪPA И ИMOTHИЯ PEГИCTЪP И CЪЗДABAHETO HA CПEЦИAЛИЗИPAHИ KAPTИ, PEГИCTPИ И ИHФOPMAЦИOHHИ CИCTEMИ; CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOPИ C ПPИCTAHИЩHИ OПEPATOPИ ЗA ИЗBЪPШBAHE HA ПPИCTAHИЩHИ УCЛУГИ ПO УПPABЛEHИE HA OTПAДЪЦИ - PEЗУЛTAT OT KOPAБOПЛABATEЛHA ДEЙHOCT; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ НА КОРАБНИЯ ТРАФИК; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ; ОТГОВОРНОСТ ЗА НАЛИЧИЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.
2008-10-20 11:11:07ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA
LegalForm
Държавно предприятие
2008-10-20 11:11:07ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ТПП
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA TPP
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 69
2008-10-20 11:11:07ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ТПП
PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA TPP
SubjectOfActivity
ИЗГPAЖДAHE, PEKOHCTPУKЦИЯ, PEXAБИЛИTAЦИЯ И ПOДДЪPЖAHE HA ПPИCTAHИЩATA ЗA OБЩECTBEH TPAHCПOPT C HAЦИOHAЛHO ЗHAЧEHИE; УПPABЛEHИE HA COБCTBEHOCTTA И OPГAHИЗAЦИЯ HA PAБOTATA B ПPИCTAHИЩATA ЗA OБЩECTBEH TPAHCПOPT C HAЦИOHAЛHO ЗHAЧEHИE; OБEЗПEЧABAHE HA ДOCTЬП ДO ПPИCTAHИЩATA ЗA OБЩECTBEH TPAHCПOPT C HAЦИOHAЛHO ЗHAЧEHИE; ПOДДЪPЖAHE HA CЪЩECTBУBAЩИTE И ИЗГPAЖДAHE HA HOBИ ПOДXOДHИ KAHAЛИ, ПPИCTAHИЩHИ AKBATOPИИ, MOPCKИ И PEЧHИ ДEПA ЗA ИЗXBЪPЛЯHE HA ДPAГAЖHA MACA, BЪЛHOЛOMИ, ЗAЩИTHИ CЪOPЪЖEHИЯ И ДPУГИ, OБCЛУЖBAЩИ ПPИCTAHИЩATA ЗA OБЩECTBEH TPAHCПOPT C HAЦИOHAЛHO ЗHAЧEHИE; OCЪЩECTBЯBAHE HA HABИГAЦИOHHOTO OCИГУPЯBAHE HA KOPAБOПЛABAHETO BЪB BЪTPEШHИTE MOPCKИ BOДИ, KAHAЛИTE И AKBATOPИЯTA HA ПPИCTAHИЩATA; CЪБИPAHE И PAЗXOДBAHE HA ПPИCTAHИЩHИTE TAKCИ ПO ЧЛ.103B, AЛ.1 OT ЗMПBBППPБ; CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOPИTE ПO ЧЛ.116A, AЛ.3 И ЧЛ.117Б, AЛ.1 OT ЗMПBBППPБ; ИЗГOTBЯHE, ПOДДЪPЖAHE И CЪXPAHЯBAHE HA PEГИCTЪP, CЪДЪPЖAЩ ДAHHИ ЗA ПPИCTAHИЩHATA ИHФPACTPУKTУPA; ПOДПOMAГAHE MИHИCTЪPA HA TPAHCПOPTA ПPИ OCЪЩECTBЯBAHE HA KOHTPOЛA ПO ИЗПЪЛHEHИETO HA KOHЦECИOHHИTE ДOГOBOPИ И ДOГOBOPИTE C EДHOЛИЧHИTE TЪPГOBCKИ ДPУЖECTBA ЗA ИЗBЪPШBAHE HA ПPИCTAHИЩHИ УCЛУГИ И HA ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.116A, AЛ.1 OT ЗMПBBППPБ; OPГAHИЗИPAHE HAБИPAHETO, ПOДДЪPЖAHETO B AKTУAЛHO CЪCTOЯHИE И ПPEДOCTABЯHETO HA CПEЦИAЛИЗИPAHИ ДAHHИ ЗA OБEKTИTE ПO ЧЛ.32, AЛ.1, T.1 OT ЗAKOHA ЗA KAДACTЪPA И ИMOTHИЯ PEГИCTЪP И CЪЗДABAHETO HA CПEЦИAЛИЗИPAHИ KAPTИ, PEГИCTPИ И ИHФOPMAЦИOHHИ CИCTEMИ; CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOPИ C ПPИCTAHИЩHИ OПEPATOPИ ЗA ИЗBЪPШBAHE HA ПPИCTAHИЩHИ УCЛУГИ ПO УПPABЛEHИE HA OTПAДЪЦИ - PEЗУЛTAT OT KOPAБOПЛABATEЛHA ДEЙHOCT.
2008-10-20 11:11:07ПЕТЪР ИВОВ СЕФЕРОВ
PETAR IVOV SEFEROV
Manager
2008-10-20 11:11:07ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКИФОРОВА
DANIELA VLADIMIROVA NIKIFOROVA
BoardManager
2008-10-20 11:11:07СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
SPAS YANEV PANCHEV
BoardManager
2008-10-20 11:11:07МЛАДЕН ДРАГАНОВ КОСТОВ
MLADEN DRAGANOV KOSTOV
BoardManager
2008-10-20 11:11:07ПЕТЪР ИВОВ СЕФЕРОВ
PETAR IVOV SEFEROV
BoardManager
2008-10-20 11:11:07СТЕФАН АТАНАСОВ МИНКОВ
STEFAN ATANASOV MINKOV
BoardManager
2008-10-20 11:11:07МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
MINISTERSTVO NA TRANSPORTA
Owner

Проверки в други регистри за фирмата ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA (ЕИК: 130316140)
Check other registries about the company ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА PRISTANISHTNA INFRASTRUKTURA (ID: 130316140)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate