Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 130277958)
Events with persons connected to the company CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA (ID: 130277958)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130277958)
Към 2019-11-12 16:50:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-12 16:50:30 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 104 обществени поръчки за 15 657 411,30 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-23 14:32:49ИРЖИ КУДЪРНАЧ
IRZHI KUDARNACH
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2016-09-12 13:53:51Виктор Любомиров Станчев
Viktor Lyubomirov Stanchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-12 13:53:51Виктор Любомиров Станчев
Viktor Lyubomirov Stanchev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-05-19 17:33:28Петър Холаковски
Petar Holakovski
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2016-05-19 17:33:28Петър Холаковски
Petar Holakovski
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2016-04-15 15:40:05Ярослав Мацек
YAroslav Matsek
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2016-04-15 15:40:05Томаш Пивонка
Tomash Pivonka
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2016-04-15 15:40:05Иво Хлавач
Ivo Hlavach
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2015-07-13 09:53:42ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. Цариградско шосе 159 БенчМарк Бизнес Център
2015-07-13 09:53:42Злата Гронингерова
Zlata Groningerova
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2014-09-08 13:49:57Томаш Пецка
Tomash Petska
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2014-09-08 13:49:57Томаш Пецка
Tomash Petska
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2014-08-30 10:03:29Душан Рибан
Dushan Riban
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2014-08-30 10:03:29Душан Рибан
Dushan Riban
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2014-07-03 12:26:30Давид Махач
David Mahach
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2014-04-01 11:08:01Ондржей Жидек
Ondrzhey ZHidek
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2014-04-01 11:08:01Ондржей Жидек
Ondrzhey ZHidek
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2013-02-06 17:06:19Апостол Лъчезаров Апостолов
Apostol Lachezarov Apostolov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-02-06 17:06:19Тихомир Ангелов Атанасов
Tihomir Angelov Atanasov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-02-06 17:06:19Петър Холаковски
Petar Holakovski
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2013-01-11 15:31:44Ондржей Шафарж
Ondrzhey SHafarzh
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2013-01-11 15:31:44Ондржей Шафарж
Ondrzhey SHafarzh
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2012-07-02 14:37:30Ян Моуха
YAn Mouha
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2012-07-02 14:37:30Ян Моуха
YAn Mouha
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2012-06-26 00:11:30Злата Гронингерова
Zlata Groningerova
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2012-06-26 00:11:30Злата Гронингерова
Zlata Groningerova
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2012-06-12 18:04:16АЛБЕНА ТОДОРОВА МАРКОВСКА
ALBENA TODOROVA MARKOVSKA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-01-29 21:33:16Павлина Николова Манчева
Pavlina Nikolova Mancheva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-29 23:07:03Павлина Николова Манчева
Pavlina Nikolova Mancheva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-02 09:13:40СТЕФАН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
STEFAN DIMITROV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-02 09:13:40СТЕФАН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
STEFAN DIMITROV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-01-13 11:34:00АЛЕШ ДАММ
ALESH DAMM
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2011-01-13 11:34:00АЛЕШ ДАММ
ALESH DAMM
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2010-09-20 20:13:17Марцел Митошинка
Martsel Mitoshinka
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2010-09-20 20:13:17Марцел Митошинка
Martsel Mitoshinka
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2010-07-21 16:51:56Ярослав Палас
YAroslav Palas
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2010-04-13 17:13:46МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА-ПАНАЙОТОВА
MARIYA ALEKSANDROVA YOVCHEVA-PANAYOTOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-13 17:13:46МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА-ПАНАЙОТОВА
MARIYA ALEKSANDROVA YOVCHEVA-PANAYOTOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-12-23 15:50:33Атанас Петров Мишев
Atanas Petrov Mishev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-11-25 12:15:32ИРЕНА ТРУНЕЧКОВА
IRENA TRUNECHKOVA
Supervisor
2008-09-08 11:44:20ВЛАДИМИР МАРЕК
VLADIMIR MAREK
Representative
2008-09-08 11:44:20ИРЖИ ПОСТОЛКА
IRZHI POSTOLKA
Representative
2008-09-08 11:44:20ИРЖИ ПОСТОЛКА
IRZHI POSTOLKA
BoardManager2
2008-09-08 11:44:20ВЛАДИМИР МАРЕК
VLADIMIR MAREK
BoardManager2
2008-04-23 14:31:41ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-23 14:31:41ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. ЦАР СИМЕОН 330
2008-04-23 14:31:41ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
EKCПЛOATAЦИЯ HA EЛEKTPOPAЗДEЛИTEЛHATA MPEЖA, ПPEДCTABЛЯBAЩA CЪBKУПHOCT OT EЛEKTPOПPOBOДHИ ЛИHИИ И EЛEKTPИЧECKИ УPEДБИ CЪC CPEДHO, HИCKO И BИCOKO HAПPEЖEHИE, KOЯTO CЛУЖИ ЗA ПPEHOC И PAЗПPEДEЛEHИE HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ C ЦEЛ ДOCTABKA HA ПOTPEБИTEЛИTE, ПPИCЪEДИHEHИ KЬM TAЗИ MPEЖA HA TEPИTOPИЯTA HA KOЯTO ИЗBЪPШBA CBOЯTA ДEЙHOCT ПPИ HAЛИЧИETO И ПOДДЪPЖAHETO HA BAЛИДHA ЛИЦEHЗИЯ ЗA ИЗBЪPШBAHE HA PAЗПPEДEЛИTEЛHA ДEЙHOCT ПO OПPEДEЛEHATA TEPИTOPИЯ; HA TEPИTOPИЯTA, OБXBAHATA OT PAЗПPEДEЛИTEЛHATA MPEЖA ДPУЖECTBOTO OCИГУPЯBА: ДOCTABKA И ПPOДAЖБA HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ HA ПOTPEБИTEЛИTE, KOИTO CA ПPИCЬEДИHEHИ KЬM PAЗПPEДEЛИTEЛHATA MPEЖA, УПPABЛEHИE HA PAЗПPEДEЛИTEЛHATA MPEЖA, ПOДДЪPЖAHETO HA OБEKTИTE И CЪOPЪЖEHИЯTA B CЪOTBETCTBИE C TEXHИЧECKИTE ИЗИCKBAHИЯ, PAЗBИTИETO HA PAЗПPEДEЛИTEЛHATA MPEЖA B CЪOTBETCTBИE C ПEPCПEKTИBИTE ЗA ИKOHOMИЧECKO PAЗBИTИE И ПPOГHOЗИTE ЗA ИЗMEHEHИE HA EЛEKTPOПOTPEБЛEHИETO B PEГИOHA, ПOДДЪPЖAHE И PAЗBИTИE HA CПOMAГATEЛHИ MPEЖИ, HEПPEKЪCHATOCT HA EЛEKTPOCHAБДЯBAHETO И KAЧECTBOTO HA ПOДABATATA EЛEKTPOEHEPГИЯ, ДPУГИ УCЛУГИ ЗA ПOTPEБИTEЛИTE. ДPУЖECTBOTO HE MOЖE ДA ИЗBЪPШBA ДPУГA ДEЙHOCT, OCBEH TAЗИ, ПPEДMET HA ЛИЦEHЗИPAHE ПO ЗAKOHA ЗA EHEPГETИKATA И EHEPГИЙHATA EФEKTИBHOCT.
2008-04-23 14:31:41ПАВЕЛ КУБИН
PAVEL KUBIN
Representative
2008-04-23 14:31:41ЯН РОЖКА
YAN ROZHKA
Representative
2008-04-23 14:31:41ИВАН КОВАРЖЧИК
IVAN KOVARZHCHIK
Representative
2008-04-23 14:31:41КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ТОДОРОВА
KAMELIYA KIRILOVA TODOROVA
Representative
2008-04-23 14:31:41АТАНАС АНТОНОВ ДАНДАРОВ
ATANAS ANTONOV DANDAROV
Representative
2008-04-23 14:31:41ПАВЕЛ КУБИН
PAVEL KUBIN
BoardManager2
2008-04-23 14:31:41ЯН РОЖКА
YAN ROZHKA
BoardManager2
2008-04-23 14:31:41ИВАН КОВАРЖЧИК
IVAN KOVARZHCHIK
BoardManager2
2008-04-23 14:31:41КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ТОДОРОВА
KAMELIYA KIRILOVA TODOROVA
BoardManager2
2008-04-23 14:31:41АТАНАС АНТОНОВ ДАНДАРОВ
ATANAS ANTONOV DANDAROV
BoardManager2
2008-04-23 14:31:41ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИЛОВСКА
IVANKA GEORGIEVA DILOVSKA
Supervisor
2008-04-23 14:31:41ТОМАШ ПЛЕСКАЧ
TOMASH PLESKACH
Supervisor
2008-04-23 14:31:41ВЛАДИМИР ШМАЛЦ
VLADIMIR SHMALTS
Supervisor
2008-04-23 14:31:41МАРТИН ЗМЕЛИК
MARTIN ZMELIK
Supervisor
2008-04-23 14:31:41ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ
LACHEZAR DIMITROV BORISOV
Supervisor
2008-04-23 14:31:41АЙСЕХЕЛ ХАЙРЕДИН РУФИ-ХЮСМЕН
AYSEHEL HAYREDIN RUFI-HYUSMEN
Supervisor
2008-04-23 14:31:41ВЛАДИМИР ЙОХАНЕС
VLADIMIR YOHANES
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA (ЕИК: 130277958)
Check other registries about the company ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA (ID: 130277958)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate