Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ (ЕИК: 130068093)
Events with persons connected to the company NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA (ID: 130068093)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130068093)
Към 2019-10-21 04:47:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 04:47:48 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 5 обществени поръчки за 9 957 676,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-04-08 14:49:38БЪЛГЕРИЪН ПРАЙВИТ ЕКУИТИ КЪМПАНИ ЕООД
BALGERIAN PRAYVIT EKUITI KAMPANI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 кв. Бояна ул. Беловодски път 9
2015-04-08 13:37:46БЪЛГЕРИЪН ПРАЙВИТ ЕКУИТИ КЪМПАНИ
BALGERIAN PRAYVIT EKUITI KAMPANI
DebtorOverSecureClaims
2015-04-02 18:33:12БЪЛГЕРИЪН ПРАЙВИТ ЕКУИТИ КЪМПАНИ ЕООД
BALGERIAN PRAYVIT EKUITI KAMPANI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 кв.Бояна ул.Беловодски път 9
2015-04-02 18:33:12БЪЛГЕРИЪН ПРАЙВИТ ЕКУИТИ КЪМПАНИ ЕООД
BALGERIAN PRAYVIT EKUITI KAMPANI EOOD
SubjectOfActivity
Придобиване на дялови участия, преструктуриране и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, учредяване и управление на дъщерни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба, отдаване под наем и замяна на недвижими имоти, придобиване чрез покупка, записване, или по всякакъв друг начин, на ценни книжа, освобождаване на ценни книжа чрез продажба, размяна или по всякакъв друг начин, бизнес консултиране, предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
2012-02-16 15:14:19НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA
DebtorOverSecureClaims
2012-02-16 15:14:19ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA
AtPawnCreditors
2011-02-11 09:21:15НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA
DebtorOverSecureClaims
2011-02-11 09:21:15ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD
AtPawnCreditors
2009-04-08 16:14:24НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD
ReOpenProceedings
2009-03-23 09:15:19Борис Любенов Борисов
Boris Lyubenov Borisov
Trustees
2009-03-20 11:11:19НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD
ReOpenProceedings
2008-12-05 14:59:33НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD
OpenProccedings
2008-12-05 14:59:33НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD
HoldProceedings
2008-12-05 14:59:33НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD
ReOpenProceedings
2008-12-05 14:59:33НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD
DeclareBankrupt
2008-12-03 10:57:44НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD
OpenProccedings
2008-12-03 10:57:44НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD
HoldProceedings
2008-12-03 10:57:44НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD
ReOpenProceedings
2008-12-03 10:57:44НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD
DeclareBankrupt
2008-05-26 10:09:15НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD
DebtorOverSecureClaims
2008-05-26 10:09:15ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD
AtPawnCreditors
2008-05-26 10:09:15ДЕСИСЛАВА - 2001 ЕООД
DESISLAVA - 2001 EOOD
DebtorOverSecureClaims
2008-03-28 14:20:58НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-28 14:20:58НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 ул.Стефан Караджа 2
2008-03-28 14:20:58НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA EOOD
SubjectOfActivity
CTPOИTEЛHA И PEMOHTHA ДEЙHOCT, OPГAHИЗИPAHE И ПPOBEЖДAHE HA KУPCOBE ЗA OБУЧEHИE И ПPEKBAЛИФИKAЦИЯ HA KAДPИ И ДPУГИ, OPГAHИЗИPAHE HA ИЗЛOЖБИ, KOHФEPEHЦИИ И ДPУГИ MEPOПPИЯTИЯ, ABTOCEPBИЗHA ДEЙHOCT, OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMO ИMУЩECTBO, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM И CBЪPЗAHИTE C OCЪЩECTBЯBAHETO MУ CПEЦИФИЧHИ BAЛУTHO-ФИHAHCOBИ OПEPAЦИИ /CЛEД ПOЛУЧABAHETO HA CЪOTBETHO PAЗPEШEHИE/, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, PEKЛAMA /БEЗ KИHO, BИДEO И ПEЧAT/, ПPEPAБOTKA HA HEФT И KOHДEHЗAT, ПPOИЗBOДCTBO HA HEФTEHИ ПPOДУKTИ, HEФTOXИMИЧECKИ ПPOДУKTИ, ПOЛИMEPИ И CИHTETИЧHИ BЛAKHA И CЪOTBETHATA TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH.
2008-03-28 14:20:58МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА ТИХОЛОВА
MAGDALENA STEFANOVA TIHOLOVA
Manager
2008-03-28 14:20:58ПАВЛЕКС-97 ЕООД
PAVLEKS-97 EOOD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA (ЕИК: 130068093)
Check other registries about the company НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA (ID: 130068093)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate