Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА (ЕИК: 130065542)
Events with persons connected to the company HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA (ID: 130065542)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130065542)
Към 2019-11-14 07:12:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-14 07:12:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-14 15:16:21Марио Нидерволфсгрубер
Mario Nidervolfsgruber
АВСТРИЯRepresentative
2017-11-14 15:16:21Марио Нидерволфсгрубер
Mario Nidervolfsgruber
АВСТРИЯBoardManager2
2017-10-13 17:45:31Фридрих Земанек
Fridrih Zemanek
АВСТРИЯSupervisor
2016-07-06 18:19:02Вернер Касагранде
Verner Kasagrande
АВСТРИЯRepresentative
2016-07-06 18:19:02Гюнтер Вайлцер
Gyunter Vayltser
АВСТРИЯRepresentative
2016-07-06 18:19:02Анни Костадинова Христова
Anni Kostadinova Hristova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-07-06 18:19:02Вернер Касагранде
Verner Kasagrande
АВСТРИЯBoardManager2
2016-07-06 18:19:02Гюнтер Вайлцер
Gyunter Vayltser
АВСТРИЯBoardManager2
2016-07-06 18:19:02Анни Костадинова Христова
Anni Kostadinova Hristova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-07-06 18:19:02Анастасия Найденова Маркова
Anastasiya Naydenova Markova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-07-06 18:19:02Хелвиг Юберакер
Helvig YUberaker
АВСТРИЯSupervisor
2016-07-06 18:19:02Йохан Адолф Аумюлер
Yohan Adolf Aumyuler
АВСТРИЯSupervisor
2015-10-12 18:39:27ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. „Цар Освободител” 14 - -
2015-10-12 18:39:27Анни Костадинова Христова
Anni Kostadinova Hristova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-10-12 18:39:27Анни Костадинова Христова
Anni Kostadinova Hristova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-08-05 17:12:25ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ 1000 Средец бул. „Цар Освободител” 14
2015-07-27 18:45:03ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Цар Осободител № 14, ет.3, Лендмарк Център
2015-07-27 18:45:03Анастасия Найденова Маркова
Anastasiya Naydenova Markova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-12-09 14:33:06Иван Христов Марков
Ivan Hristov Markov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-09 14:33:06Иван Христов Марков
Ivan Hristov Markov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-10-08 13:41:07Петър Асенов Илиев
Petar Asenov Iliev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-08 13:41:07Петър Асенов Илиев
Petar Asenov Iliev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-09-12 11:02:09Антон Пенков Славов
Anton Penkov Slavov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-07-17 12:46:32Гюнтер Вайлцер
Gyunter Vayltser
ГЕРМАНИЯRepresentative
2013-07-17 12:46:32ДЕЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ
DEYAN IVANOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-17 12:46:32Деян Иванов Николов
Deyan Ivanov Nikolov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-07-17 12:46:32Гюнтер Вайлцер
Gyunter Vayltser
АВСТРИЯBoardManager2
2013-07-17 12:46:32Хелвиг Юберакер
Helvig YUberaker
АВСТРИЯSupervisor
2013-07-17 12:46:32Николай Ангелов Павлов
Nikolay Angelov Pavlov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-01-02 16:23:34Николай Ангелов Павлов
Nikolay Angelov Pavlov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-02 16:23:34Николай Ангелов Павлов
Nikolay Angelov Pavlov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-12-13 16:35:52Клаус Колхубер
Klaus Kolhuber
АВСТРИЯRepresentative
2012-12-13 16:35:52Клаус Колхубер
Klaus Kolhuber
АВСТРИЯBoardManager2
2012-12-13 16:35:52Кристиан Габриел
Kristian Gabriel
АВСТРИЯSupervisor
2012-07-03 14:43:15Марина Милкова Армутлиева
Marina Milkova Armutlieva
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-11-23 18:11:15ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 БУЛ. СИТНЯКОВО 48, СЕРДИКА ОФИСИ
2011-08-04 15:29:31ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14
2011-08-04 15:29:31Вернер Касагранде
Verner Kasagrande
АВСТРИЯRepresentative
2011-08-04 15:29:31Лилия Стоянова Иванова
Liliya Stoyanova Ivanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-08-04 15:29:31Раймунд Гайзбауер
Raymund Gayzbauer
АВСТРИЯRepresentative
2011-08-04 15:29:31Вернер Касагранде
Verner Kasagrande
АВСТРИЯBoardManager2
2011-08-04 15:29:31Раймунд Гайзбауер
Raymund Gayzbauer
АВСТРИЯBoardManager2
2011-08-04 15:29:31Лилия Стоянова Иванова
Liliya Stoyanova Ivanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-08-04 15:29:31Клаус Колхубер
Klaus Kolhuber
АВСТРИЯSupervisor
2011-08-04 15:29:31Йохан Адолф Аумюлер
Yohan Adolf Aumyuler
АВСТРИЯSupervisor
2011-08-04 15:29:31Милена Стайкова Ценова
Milena Staykova TSenova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-01-11 10:26:40ПЕТЪР АСЕНОВ ИЛИЕВ
PETAR ASENOV ILIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-11 10:26:40Мариана Василева Метева
Mariana Vasileva Meteva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-11 10:26:40Петър Асенов Илиев
Petar Asenov Iliev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-11 10:26:40Албена Йорданова Вълкачовска-Стамова
Albena Yordanova Valkachovska-Stamova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-27 18:55:00ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA
LegalForm
Акционерно дружество
2010-12-27 18:55:00ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 51
2010-12-27 18:55:00ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
SubjectOfActivity
Оценка, структуриране и планиране на изграждането на каскадата Горна Арда, включително строителството на водни електроцентрали с обща мощност приблизително 160 MW. В предмета на дейност на дружеството ще бъде и осигуряване финансирането и строителството на каскадата Горна Арда и упражняване на правата за експлоатиране на съоръжението, както и всяка друга позволена от закона дейност, пряко или непряко свързана с посочените дейности
2010-12-27 18:55:00ИСМЕТ СЕВЕР
ISMET SEVER
ТУРЦИЯRepresentative
2010-12-27 18:55:00Ахмет Кемал Акънджъ
Ahmet Kemal Akandzha
ТУРЦИЯDirector
2010-12-27 18:55:00Махмут Джейлан
Mahmut Dzheylan
ТУРЦИЯDirector
2010-12-27 18:55:00Исмет Север
Ismet Sever
ТУРЦИЯDirector
2010-12-27 18:55:00Юлиян Георгиев Желязков
YUliyan Georgiev ZHelyazkov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-27 18:55:00Васил Петров Анастасов
Vasil Petrov Anastasov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA (ЕИК: 130065542)
Check other registries about the company ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA (ID: 130065542)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate