Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРИМУС (ЕИК: 128582171)
Events with persons connected to the company PRIMUS (ID: 128582171)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 128582171)
Към 2019-10-16 12:17:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 12:17:26 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-05-14 10:14:35ЕОН КОМОДИТИС
EON KOMODITIS
TransformingCompany
2015-05-14 10:14:35ЕОН
EON
Successor703
2013-08-23 09:26:49ЕОН КОМОДИТИС
EON KOMODITIS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-08-23 09:26:49РОСИЦА ЖЕЛЕЗОВА ГЕРДЖИКОВА
ROSITSA ZHELEZOVA GERDZHIKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2013-08-23 09:26:49ЕОН ЕООД
EON EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-08-23 09:26:49РАДОСТИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
RADOSTINA NIKOLOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Sell to: ЕОН ЕООД
2013-08-23 09:26:49ЕОН ЕООД
EON EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Buy from: РАДОСТИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
2013-08-23 09:26:49МИЛЕНА СВЕТОСЛАВОВА АЗОВА
MILENA SVETOSLAVOVA AZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Sell to: ЕОН ЕООД
2013-08-23 09:26:49ЕОН ЕООД
EON EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Buy from: МИЛЕНА СВЕТОСЛАВОВА АЗОВА
2012-06-29 17:03:09Паулина Йорданчева Батюва
Paulina Yordancheva Batyuva
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-14 15:18:56ПРИМАГРО БИЛД ООД
PRIMAGRO BILD OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Фредерик Жулио Кюри 20
2011-11-14 15:18:56МИЛЕНА СВЕТОСЛАВОВА АНДРЕЕВА
MILENA SVETOSLAVOVA ANDREEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-14 15:18:56РАДОСТИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
RADOSTINA NIKOLOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-14 15:18:56ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KRASTEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20000 Sell to: МИЛЕНА СВЕТОСЛАВОВА АНДРЕЕВА
2011-11-14 15:18:56МИЛЕНА СВЕТОСЛАВОВА АНДРЕЕВА
MILENA SVETOSLAVOVA ANDREEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20000 Buy from: ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
2010-11-10 16:45:22ПРИМАГРО БИЛД
PRIMAGRO BILD
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-11-10 16:45:22ПРИМАГРО БИЛД ООД
PRIMAGRO BILD OOD
SubjectOfActivity
Търговия със земеделски култури, торове и горива; пoкупкa нa cтoки или дpуги вeщи c цeл дa ги пpoдaдe в пъpвoнaчaлeн, пpepaбoтeн или oбpaбoтeн вид, пpoдaжбa нa cтoки oт coбcтвено пpoизвoдcтвo; извършване на стоително ремонти и монтажни работи; консултантска дейност в сферата на публичното частно партньорство; тъpгoвско пpeдcтaвитeлcтвo и пocpeдничecтвo; комисионни, cпeдициoнни, транспортни и пpeвозни cдeлки; складови сделки; сделки c интелектуална собственост, xoтeлиepcки, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; както и всички останали, незабранени от закона дейности.
2010-11-10 16:45:22Радостина Николова Иванова
Radostina Nikolova Ivanova
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-10 16:45:22ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KRASTEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-10 16:45:22РАДОСТИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
RADOSTINA NIKOLOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-10 16:45:22ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KRASTEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-08-19 16:41:47ПРИМУС ЕООД
PRIMUS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ТЪРГОВСКА 20 Г
2009-08-19 16:41:47ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KRASTEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-19 16:41:47ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KRASTEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-08-19 16:41:47ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
TANYA DIMITROVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
2009-08-19 16:41:47ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KRASTEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
2008-01-11 11:59:54ПРИМУС
PRIMUS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-01-11 11:59:54ПРИМУС ЕООД
PRIMUS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ГАВРАИЛ КРЪСТЕВИЧ 24А
2008-01-11 11:59:54ПРИМУС ЕООД
PRIMUS EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPOДAДE B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, TPAHCПOPTHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ,ТУРИСТИЧЕСКИ,РЕКЛАМНИ,ИНФОРМАЦИОННИ,ПРОГРАМНИ,ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ;ПОКУПКА,СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТЕ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;ЛИЗИНГ;КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ,НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ, KAKTO И BCИЧKИ OCTAHAЛИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA ДEЙHOCTИ.
2008-01-11 11:59:54ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
TANYA DIMITROVA DIMITROVA
Manager
2008-01-11 11:59:54ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
TANYA DIMITROVA DIMITROVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПРИМУС PRIMUS (ЕИК: 128582171)
Check other registries about the company ПРИМУС PRIMUS (ID: 128582171)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate