Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията КОМ НЕТ ЯМБОЛ (ЕИК: 128569706)
Events with persons connected to the company KOM NET YAMBOL (ID: 128569706)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 128569706)
Към 2019-10-18 15:54:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 15:54:25 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-08-14 17:16:47НАСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
NASKO IVANOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-08-14 17:16:47ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
GEORGI GEORGIEV KRUMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-25 16:35:16КОМ НЕТ ЯМБОЛ ООД
KOM NET YAMBOL OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 Дъбилино 5
2012-04-25 16:35:16НАСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
NASKO IVANOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-25 16:35:16К0МНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД, ЕИК 102151443, представлявано от управителя - ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
K0MNET BALGARIYA HOLDING OOD, EIK 102151443, predstavlyavano ot upravitelya - IVAN ZHELYAZKOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
12500 Sell to: НАСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
2012-04-25 16:35:16НАСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
NASKO IVANOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
12500 Buy from: К0МНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД, ЕИК 102151443, представлявано от управителя - ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
2012-04-25 16:35:16ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
IVAN ZHELYAZKOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2850 Sell to: НАСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
2012-04-25 16:35:16НАСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
NASKO IVANOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2850 Buy from: ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
2012-03-24 14:52:34ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
GEORGI GEORGIEV KRUMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-03-24 14:52:34Катя Иванова Славова
Katya Ivanova Slavova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7700 Sell to: Георги Георгиев Крумов
2012-03-24 14:52:34Георги Георгиев Крумов
Georgi Georgiev Krumov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7700 Buy from: Катя Иванова Славова
2012-03-24 14:52:34Виолета Куманова Василева
Violeta Kumanova Vasileva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7700 Sell to: Георги Георгиев Крумов
2012-03-24 14:52:34Георги Георгиев Крумов
Georgi Georgiev Krumov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7700 Buy from: Виолета Куманова Василева
2008-02-25 09:24:44КОМ НЕТ ЯМБОЛ
KOM NET YAMBOL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-25 09:24:44КОМ НЕТ ЯМБОЛ ООД
KOM NET YAMBOL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ДЪБИЛИНО 5
2008-02-25 09:24:44КОМ НЕТ ЯМБОЛ ООД
KOM NET YAMBOL OOD
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE HA CЛEДHИTE TЪPГOBCKИ CДEЛKИ- ДOCTABKA HA ИHTEPHET И ИHTEPHET-БAЗИPAHИ УCЛУГИ; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO HA CEЛCKOCTOПAHCKИ, ПPOMИШЛEHИ CTOKИ B CTPAHATA И ИЗBЬH HEЯ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; OБPAБOTKA HA TOBAPИ; KOMИCИOHHИ, ЛИЦEHЗИOHHИ. CПEДИЦИOHHИ. CKЛAДOBИ И ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ- ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA; ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ИЗBЪH HEЯ; XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO; TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ПPOГPAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ И ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; BЪHШHOTЪPГOBCKИ И БAPTEPHИ CДEЛKИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, ЗA KOЯTO CE ИЗИCKBA CПEЦИAЛHИ PAЗPEШEHИЯ, ЛИЦEHЗИИ И ДP.T. ЩE CE ИЗBЪPШBA CЛEД ПOЛУЧABAHETO ИM OT KOMПETEHTHИTE OPГAHИ.
2008-02-25 09:24:44НАСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
NASKO IVANOV STEFANOV
Manager
2008-02-25 09:24:44ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
IVAN ZHELYAZKOV IVANOV
Partner
2008-02-25 09:24:44КАТЯ ИВАНОВА СЛАВОВА
KATYA IVANOVA SLAVOVA
Partner
2008-02-25 09:24:44КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД, ЕИК 102151443, представлявано от управителя - ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
KOMNET BALGARIYA HOLDING OOD, EIK 102151443, predstavlyavano ot upravitelya - IVAN ZHELYAZKOV IVANOV
Partner
2008-02-25 09:24:44ВИОЛЕТА КУМАНОВА ВАСИЛЕВА
VIOLETA KUMANOVA VASILEVA
Partner
2008-02-25 09:24:44ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
GEORGI GEORGIEV KRUMOV
Partner
2008-02-25 09:24:44НАСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
NASKO IVANOV STEFANOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата КОМ НЕТ ЯМБОЛ KOM NET YAMBOL (ЕИК: 128569706)
Check other registries about the company КОМ НЕТ ЯМБОЛ KOM NET YAMBOL (ID: 128569706)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate