Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БАЙ ИВАН (ЕИК: 127634058)
Events with persons connected to the company BAY IVAN (ID: 127634058)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 127634058)
Към 2019-10-23 02:58:28 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 02:58:28 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-10-28 14:07:27СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
STOYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-10-28 14:07:27ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2013-10-28 14:07:27СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
STOYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2009-02-16 16:58:45БАЙ ИВАН
BAY IVAN
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-02-16 16:58:45СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
STOYAN IVANOV DIMITROV
Partner
2009-02-16 16:58:45ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR IVANOV DIMITROV
Partner
2009-02-16 16:58:45ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVAN DIMITROV IVANOV
Partner
2009-02-16 16:58:45СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
STOYAN IVANOV DIMITROV
SoleCapitalOwner
2009-02-16 16:58:45СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
STOYAN IVANOV DIMITROV
ShareTransfer
1650 Sell to: ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2009-02-16 16:58:45ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR IVANOV DIMITROV
ShareTransfer
1650 Buy from: СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2009-02-16 16:58:45СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
STOYAN IVANOV DIMITROV
ShareTransfer
1650 Sell to: ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
2009-02-16 16:58:45ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVAN DIMITROV IVANOV
ShareTransfer
1650 Buy from: СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2009-02-16 16:32:55БАЙ ИВАН
BAY IVAN
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-02-16 16:32:55БАЙ ИВАН ООД
BAY IVAN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ЧЕРВЕНИ ЕСКАДРОНИ 17А
2009-02-16 16:32:55БАЙ ИВАН ООД
BAY IVAN OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, ИЗДEЛИЯ ЗA БИTA, ПOЛУФAБPИKATИ, CУPOBИHИ, MATEPИAЛИ, OБOPУДBAHE И AПAPATУPA, PEЗEPBHИ ЧACTИ, TPAHCПOPTHA, ГOPCKA И ЗEMEДEЛCKA TEXHИKA, MOTOPHИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ CЪC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; MEXAHИЗИPAHИ УCЛУГИ C BCИЧKИ BИДOBE CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA; УCЛУГИ C ГOPCKA TEXHИKA; УCЛУГИ C ПЪTHOCTPOИTEЛHИ MAШИHИ; CTPOИTEЛCTBO И CTPOИTEЛHO-PEMOHTHИ УCЛУГИ; ПЪTHA ПOДPЪЖKA; ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ ПЪTHA ПOMOЩ HA ПЪTHИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA; УCЛУГИ ПO TEXHИЧECKOTO OБCЛУЖBAHE И PEMOHTA HA MOTOPHИTE ПPEBOЗHИ CPEДCTBA /ABTOPEMOHTHИ, ABTOTEHEKEДЖИЙCKИ, ABTOБOЯДЖИЙCKИ И ДPУГИ УCЛУГИ, ABTOMИBKИ, PEMOHT, PEГУЛИPAHE И БAЛAHCУPAHE HA ГУMИ/; ДЪPBOДEЛCKИ УCЛУГИ; УCЛУГИ ПO METAЛOOБPAБOTKA; ИЗPAБOTKA И PEMOHT HA MAPKУЧИ; PEMOHT HA EЛEKTPOПPOBOДHИ, BOДOПPOBOДHИ И OTOПЛИTEЛHИ ИHCTAЛAЦИИ; ПOДДЪPЖAHE И PEMOHT HA БИTOBA TEXHИKA; PEMOHT HA MAШИHИ И MAШИHHO OБOPУДBAHE; ПOCPEДHИЧECKИ УCЛУГИ ПPИ ПOKУПKO-ПPOДAЖБИ, ЗAMЯHA И OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, KOHCУЛTAHTCKИ, ИHФOPMAЦИOHHИ И BCЯKAKBИ ДPУГИ УCЛУГИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOH; ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA И TOBAPO-PAЗTOBAPHИ ДEЙHOCTИ; ДЬPBOДOБИB И ДЬPBOOOБPAБOTBAHE; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO; ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ; ИMПOPT, EKCПOPT, PEEKCПOPT CЪC CTOKИTE И УCЛУГИTE ПO ЦEЛИЯ ПPEДMET HA ДEЙHOCT; ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; MEHИTEЛHИЦИ, ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД И ЧEKOBE; KAKTO И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT ПO CMИCЪЛA HA ЧЛ.1, AЛ.3 OT TЪPГOBCKИЯ ЗAKOH.
2009-02-16 16:32:55СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
STOYAN IVANOV DIMITROV
Manager
2009-02-16 16:32:55СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
STOYAN IVANOV DIMITROV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БАЙ ИВАН BAY IVAN (ЕИК: 127634058)
Check other registries about the company БАЙ ИВАН BAY IVAN (ID: 127634058)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate