Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията НЕО-ТИТАН (ЕИК: 126629777)
Events with persons connected to the company NEO-TITAN (ID: 126629777)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126629777)
Към 2019-10-16 10:59:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 10:59:31 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 16 обществени поръчки за 28 105 660,44 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-03-16 14:03:57АТАНАС ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ATANAS IVANOV STEFANOV
Procurators
2015-03-17 12:18:15АТАНАС ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ATANAS IVANOV STEFANOV
Procurators
2014-12-16 17:28:12ЕКО ТЕХ АД
EKO TEH AD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-16 17:28:12ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
TENCHO HRISTOV LILYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Sell to: ЕКО ТЕХ АД
2014-12-16 17:28:12ЕКО ТЕХ АД
EKO TEH AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Buy from: ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
2014-04-22 18:16:22ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
TENCHO HRISTOV LILYANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-04-22 18:16:22ЕКО ТЕХ АД
EKO TEH AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Sell to: ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
2014-04-22 18:16:22ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
TENCHO HRISTOV LILYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Buy from: ЕКО ТЕХ АД
2014-04-06 13:38:41ЕКО ТРАДЕКС ГРУП
EKO TRADEKS GRUP
БЪЛГАРИЯPartner
2014-04-06 13:38:41ТИТАН КЛИНЪР ООД
TITAN KLINAR OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Sell to: ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД
2014-04-06 13:38:41ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД
EKO TRADEKS GRUP AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Buy from: ТИТАН КЛИНЪР ООД
2014-03-20 17:25:15АТАНАС ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ATANAS IVANOV STEFANOV
Procurators
2013-03-14 11:53:03АТАНАС ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ATANAS IVANOV STEFANOV
Procurators
2012-02-23 19:16:58АТАНАС ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ATANAS IVANOV STEFANOV
Procurators
2011-09-21 10:21:06НЕО-ТИТАН ООД
NEO-TITAN OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул.ПРОСТОР 21
2011-05-19 13:16:42ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
VELICHKO HRISTOV MINEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-05-19 13:16:42ДИМЧО СТАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
DIMCHO STAYKOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-16 10:36:15АТАНАС ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ATANAS IVANOV STEFANOV
Procurators
2010-06-29 13:41:52ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
VELICHKO HRISTOV MINEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-06-29 13:41:52ДИМЧО СТАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
DIMCHO STAYKOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-08 10:42:25ТИТАН - КЛИНЪР ООД
TITAN - KLINAR OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-08 10:42:25ТЕРЕС ДИРЕКТ ООД
TERES DIREKT OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Sell to: ТИТАН - КЛИНЪР ООД
2009-12-08 10:42:25ТИТАН - КЛИНЪР ООД
TITAN - KLINAR OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Buy from: ТЕРЕС ДИРЕКТ ООД
2009-07-14 15:29:37ТЕРЕС ДИРЕКТ ООД
TERES DIREKT OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-14 15:29:37ТИТАН - КЛИНЪР ООД
TITAN - KLINAR OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Sell to: ТЕРЕС ДИРЕКТ ООД
2009-07-14 15:29:37ТЕРЕС ДИРЕКТ ООД
TERES DIREKT OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Buy from: ТИТАН - КЛИНЪР ООД
2009-05-26 13:57:57ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
VELICHKO HRISTOV MINEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-26 13:57:57ДИМЧО СТАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
DIMCHO STAYKOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-01-27 13:20:27НЕО-ТИТАН ООД
NEO-TITAN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул.ПРОСТОР 21
2008-12-19 11:13:06ЕКО ТЕХ АД
EKO TEH AD
Pledgors
2008-12-19 11:13:06ЕВРО ФЕРТ АД
EVRO FERT AD
PledgeCreditors
2008-12-18 10:31:24ДИМЧО СТАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
DIMCHO STAYKOV GEORGIEV
Manager
2008-12-18 10:31:24ЕКО ТЕХ АД
EKO TEH AD
Partner
2008-12-18 10:31:24ЕВРО ФЕРТ АД
EVRO FERT AD
ShareTransfer
50000 Sell to: ЕКО ТЕХ АД
2008-12-18 10:31:24ЕКО ТЕХ АД
EKO TEH AD
ShareTransfer
50000 Buy from: ЕВРО ФЕРТ АД
2008-06-06 10:49:47ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
VELICHKO HRISTOV MINEV
Manager
2008-06-06 10:49:47ПЕТЪР ТОМОВ КРЪСТЕВ
PETAR TOMOV KRASTEV
Manager
2008-03-26 14:58:09ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
VELICHKO HRISTOV MINEV
Manager
2008-03-26 14:58:09ПЕТЪР ТОМОВ КРЪСТЕВ
PETAR TOMOV KRASTEV
Manager
2008-02-14 13:53:24ПЕТЪР ТОМОВ КРЪСТЕВ
PETAR TOMOV KRASTEV
Manager
2008-02-14 13:53:24ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
VELICHKO HRISTOV MINEV
Manager
2008-01-31 09:51:58НЕО-ТИТАН
NEO-TITAN
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-31 09:51:58НЕО-ТИТАН ООД
NEO-TITAN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул.ХИМКОМБИНАТСКА 3
2008-01-31 09:51:58НЕО-ТИТАН ООД
NEO-TITAN OOD
SubjectOfActivity
Третиране на битови отпадъци, сметосъбиране и сметоизвозване в т.ч. събиране и превозване на битови, промишлени, строително-ремонтни и занаятчийски отпадъци и депониране на твърди битови отпадъци в съответните депа; разделно събиране и извозване на ценни вторични суровини-стъкло, хартия, желязо, пласмаси и други;поддържане чистотата на териториии за обществено ползване-миене и метене;зимно поддържане и снегопочистване;изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране, преработка и рециклиране на твърди битови отпадъци;поддържане на паркове,озеленяване и други благоустройствени дейности в населените места;покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид ,комисионни, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост,превозни сделки.Покупка, стоеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и услуги, свързани с управлението и поддържането на недвижими имотит,хотелиерски/извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ/, ресторантьорски,туристически, рекламни, информационни , програмни,строителни и импресарски услуги,търговско представителство и посредничество,агенство и посредничество на местни и чуждестранни лица, лизинг.
2008-01-31 09:51:58ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
VELICHKO HRISTOV MINEV
Manager
2008-01-31 09:51:58АНГЕЛ ТЕНЕВ КОЛЕВ
ANGEL TENEV KOLEV
Manager
2008-01-31 09:51:58ЕВРО ФЕРТ АД
EVRO FERT AD
Partner
2008-01-31 09:51:58ТИТАН - КЛИНЪР ООД
TITAN - KLINAR OOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата НЕО-ТИТАН NEO-TITAN (ЕИК: 126629777)
Check other registries about the company НЕО-ТИТАН NEO-TITAN (ID: 126629777)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate