Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията МАРЧЕЛА 2002 (ЕИК: 126606650)
Events with persons connected to the company MARCHELA 2002 (ID: 126606650)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126606650)
Към 2019-10-16 19:15:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 19:15:31 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-02-02 17:26:04ПЪТ ПРОДУКТ
PAT PRODUKT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-02-02 17:26:04Кузман Тодоров Кузманов
Kuzman Todorov Kuzmanov
БЪЛГАРИЯManager
2015-02-02 17:26:04Величко Христов Минев
Velichko Hristov Minev
БЪЛГАРИЯManager
2015-02-02 17:26:04“Европът 2005”
“Evropat 2005”
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-02-02 17:26:04РАДОСЛАВ ЗЛАТКОВ МАРЧЕВ
RADOSLAV ZLATKOV MARCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: “Европът 2005”
2015-02-02 17:26:04“Европът 2005”
“Evropat 2005”
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: РАДОСЛАВ ЗЛАТКОВ МАРЧЕВ
2015-02-02 17:26:04Кузман Тодоров Кузманов
Kuzman Todorov Kuzmanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: “Европът 2005”
2015-02-02 17:26:04“Европът 2005”
“Evropat 2005”
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Кузман Тодоров Кузманов
2012-02-22 13:49:22Радослав Златков Марчев
Radoslav Zlatkov Marchev
БЪЛГАРИЯManager
2012-02-22 13:49:22Кузман Тодоров Кузманов
Kuzman Todorov Kuzmanov
БЪЛГАРИЯPartner
2012-02-22 13:49:22Радослав Златков Марчев
Radoslav Zlatkov Marchev
БЪЛГАРИЯPartner
2012-02-22 13:49:22ЕТ МАРЧЕЛА-90 - ЗЛАТКО МАРЧЕВ
ET MARCHELA-90 - ZLATKO MARCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: Радослав Златков Марчев
2012-02-22 13:49:22Радослав Златков Марчев
Radoslav Zlatkov Marchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: ЕТ МАРЧЕЛА-90 - ЗЛАТКО МАРЧЕВ
2012-02-22 13:49:22ЕТ МАРЧЕЛА-90 - ЗЛАТКО МАРЧЕВ
ET MARCHELA-90 - ZLATKO MARCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Sell to: Кузман Тодоров Кузманов
2012-02-22 13:49:22Кузман Тодоров Кузманов
Kuzman Todorov Kuzmanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Buy from: ЕТ МАРЧЕЛА-90 - ЗЛАТКО МАРЧЕВ
2012-02-22 13:49:22Антон Колев Вълков
Anton Kolev Valkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: Радослав Златков Марчев
2012-02-22 13:49:22Радослав Златков Марчев
Radoslav Zlatkov Marchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: Антон Колев Вълков
2010-10-14 12:38:32ПЪТ ПРОДУКТ ООД
PAT PRODUKT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 комплекс 21-ви век, бул. България 150
2010-10-14 12:38:32АНТОН КОЛЕВ ВЪЛКОВ
ANTON KOLEV VALKOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-14 12:38:32КУЗМАН ТОДОРОВ КУЗМАНОВ
KUZMAN TODOROV KUZMANOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-14 12:38:32ПЪТ ПРОДУКТ ООД
PAT PRODUKT OOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Производство на стоки с цел продажба; Експлоатация на кариери и добив на инертни материали; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, следиционни и превозни сделки в страната и чужбина; Складови сделки; Стоков контрол; Сделки с интелектуална собственост; Хотелиерски (с изключение на предвидените в чл.2 т.З от Търговския закон), рекламни, информационни услуги, инжинерингова дейност; Покупка, строеж ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Външнотърговска дейност. Производство и продажба на всякакви видове дограма, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон /когато за някоя от посочените дейности се изисква разрешение или лиценз, тази дейност ще се извършва само след получаването му/.
2010-10-14 12:38:32ЕТ МАРЧЕЛА-90 - ЗЛАТКО МАРЧЕВ
ET MARCHELA-90 - ZLATKO MARCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-14 12:38:32КУЗМАН ТОДОРОВ КУЗМАНОВ
KUZMAN TODOROV KUZMANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-14 12:38:32АНТОН КОЛЕВ ВЪЛКОВ
ANTON KOLEV VALKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-14 12:38:32РАДОСЛАВ ЗЛАТКОВ МАРЧЕВ
RADOSLAV ZLATKOV MARCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: АНТОН КОЛЕВ ВЪЛКОВ
2010-10-14 12:38:32АНТОН КОЛЕВ ВЪЛКОВ
ANTON KOLEV VALKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: РАДОСЛАВ ЗЛАТКОВ МАРЧЕВ
2010-10-14 12:38:32ЕТ МАРЧЕЛА-90 - ЗЛАТКО МАРЧЕВ
ET MARCHELA-90 - ZLATKO MARCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: АНТОН КОЛЕВ ВЪЛКОВ
2010-10-14 12:38:32АНТОН КОЛЕВ ВЪЛКОВ
ANTON KOLEV VALKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: ЕТ МАРЧЕЛА-90 - ЗЛАТКО МАРЧЕВ
2010-10-14 12:38:32ЕТ МАРЧЕЛА-90 - ЗЛАТКО МАРЧЕВ
ET MARCHELA-90 - ZLATKO MARCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: КУЗМАН ТОДОРОВ КУЗМАНОВ
2010-10-14 12:38:32КУЗМАН ТОДОРОВ КУЗМАНОВ
KUZMAN TODOROV KUZMANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: ЕТ МАРЧЕЛА-90 - ЗЛАТКО МАРЧЕВ
2009-07-27 17:16:55РАДОСЛАВ ЗЛАТКОВ МАРЧЕВ
RADOSLAV ZLATKOV MARCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-27 17:16:55ВЕНЕТА ПЕТРОВА ВОЙНОВА
VENETA PETROVA VOYNOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: РАДОСЛАВ ЗЛАТКОВ МАРЧЕВ
2009-07-27 17:16:55РАДОСЛАВ ЗЛАТКОВ МАРЧЕВ
RADOSLAV ZLATKOV MARCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: ВЕНЕТА ПЕТРОВА ВОЙНОВА
2009-07-22 12:15:42МАРЧЕЛА 2002 ООД
MARCHELA 2002 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. Княз Богориди 10
2009-07-22 12:15:42МАРЧЕЛА 2002 ООД
MARCHELA 2002 OOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, с изключение на предвидените по чл. 2, т. 3 от ТЗ, рекламни, информационни услуги, инженерингова дейност, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, производство и продажба на всякакви видове дограма, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, когато за някоя от посочените дейности се изисква разрешение или лиценз, тази дейност ще се извършва само след получаването му.
2009-07-22 12:15:42ВЕНЕТА ПЕТРОВА ВОЙНОВА
VENETA PETROVA VOYNOVA
Partner
2009-07-22 12:15:42ЕТ МАРЧЕЛА-90 - ЗЛАТКО МАРЧЕВ
ET MARCHELA-90 - ZLATKO MARCHEV
Partner
2008-08-12 13:50:24МАРЧЕЛА 2002
MARCHELA 2002
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-12 13:50:24МАРЧЕЛА 2002 ООД
MARCHELA 2002 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 УЛ.КНЯЗ БОГОРИДИ 10
2008-08-12 13:50:24МАРЧЕЛА 2002 ООД
MARCHELA 2002 OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. СКЛАДОВИ СДЕЛКИ.СТОКОВ КОНТРОЛ.СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ХОТЕЛИЕРСКИ / С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ПО ЧЛ.2 Т.3 ОТ ТЗ/, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ. ПОКУПКА, СТРОЕЖ, РЕМОНТ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ ДОГРАМА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН / КОГАТО ЗА НЯКОЯ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ТАЗИ ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ/.
2008-08-12 13:50:24ЗЛАТКО РАДИНОВ МАРЧЕВ
ZLATKO RADINOV MARCHEV
Manager
2008-08-12 13:50:24ЕТ МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВ
ET MARCHELA-90-ZLATKO MARCHEV
Partner
2008-08-12 13:50:24ВЕНЕТА ПЕТРОВА ВОЙНОВА
VENETA PETROVA VOYNOVA
Partner
2008-08-12 13:50:24ЗЛАТКО РАДИНОВ МАРЧЕВ
ZLATKO RADINOV MARCHEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата МАРЧЕЛА 2002 MARCHELA 2002 (ЕИК: 126606650)
Check other registries about the company МАРЧЕЛА 2002 MARCHELA 2002 (ID: 126606650)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate