Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕЛМАР (ЕИК: 126160647)
Events with persons connected to the company ELMAR (ID: 126160647)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126160647)
Към 2019-10-22 14:23:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-22 14:23:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-04-28 23:48:29ЕЛМАР
ELMAR
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2015-04-28 23:48:29ВЕНЕРА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
VENERA DIMITROVA KOSTADINOVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-04-28 23:48:29МАРИЯ ТОДОРОВА КИРИЛОВА
MARIYA TODOROVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-04-28 23:48:29ВЕНЕРА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
VENERA DIMITROVA KOSTADINOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-04-28 23:48:29МАРИЯ ТОДОРОВА КИРИЛОВА
MARIYA TODOROVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-04-28 23:48:29МАРИЯ ТОДОРОВА КИРИЛОВА
MARIYA TODOROVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ВЕНЕРА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
2015-04-28 23:48:29ВЕНЕРА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
VENERA DIMITROVA KOSTADINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: МАРИЯ ТОДОРОВА КИРИЛОВА
2015-01-13 17:12:17ЕЛМАР
ELMAR
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-01-13 17:12:17МАРИЯ ТОДОРОВА КИРИЛОВА
MARIYA TODOROVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-01-13 17:12:17ТОДОР КИРИЛОВ ТОДОРОВ
TODOR KIRILOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: МАРИЯ ТОДОРОВА КИРИЛОВА
2015-01-13 17:12:17МАРИЯ ТОДОРОВА КИРИЛОВА
MARIYA TODOROVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ТОДОР КИРИЛОВ ТОДОРОВ
2014-12-15 16:33:43ЕЛМАР ООД
ELMAR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1600 Чавдар Мутафов 38А
2014-12-15 16:33:43ЕЛМАР ООД
ELMAR OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 „Отец Паисий” 1 А
2014-12-15 16:33:43ЕЛМАР ООД
ELMAR OOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел да продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, проучвателна, консултантска и проектантска дейност включваща изготвяне на: идейни проекти, технически проекти, работни проекти, както и проектно-сметна документация за всички категории строежи и видове строително-монтажни работи; упражняване на технически контрол при извършване на строителство; консултации при инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство; покупка, продажба и търговия с недвижими имоти, строителство и обзавеждане с цел продажбата им; строеж, саниране и застрояване на сгради и на поземлени недвижими имоти с цел продажба и всяка друга, незабранена от закона дейност, като сделки и дейности, подчинени на разрешителен или лицензионен режим ще се извършват след получаване на съответните разрешения и лицензи.
2014-12-15 16:33:43МАРИЯ ТОДОРОВА КИРИЛОВА
MARIYA TODOROVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯManager
2008-04-15 16:19:36ЕЛМАР
ELMAR
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-15 16:19:36ЕЛМАР ООД
ELMAR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 БУЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 16А
2008-04-15 16:19:36ЕЛМАР ООД
ELMAR OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ УCЛУГИ, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT. ПOKУПKA, CTPOEЖ, PEMOHT ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA.
2008-04-15 16:19:36ТОДОР КИРИЛОВ ТОДОРОВ
TODOR KIRILOV TODOROV
Manager
2008-04-15 16:19:36ТОДОР КИРИЛОВ ТОДОРОВ
TODOR KIRILOV TODOROV
Partner
2008-04-15 16:19:36МАРИЯ ТОДОРОВА КИРИЛОВА
MARIYA TODOROVA KIRILOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕЛМАР ELMAR (ЕИК: 126160647)
Check other registries about the company ЕЛМАР ELMAR (ID: 126160647)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate