Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АРТЕСКОС (ЕИК: 126093393)
Events with persons connected to the company ARTESKOS (ID: 126093393)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126093393)
Към 2019-10-16 17:26:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 17:26:44 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-05-27 10:23:40АРТЕСКОС АД
ARTESKOS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Рогошко шосе 36
2015-05-27 10:23:40ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ
PENKO NESTOROV NESTOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-05-27 10:23:40ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
IVAN GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-05-27 10:23:40ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ
PENKO NESTOROV NESTOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-05-27 10:23:40ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI IVANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-05-27 10:23:40ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
IVAN GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-05-27 10:23:40ИЛИЯН КОСТАДИНОВ ФИЛИПОВ
ILIYAN KOSTADINOV FILIPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-07 17:08:05МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
MIHAIL MIHAYLOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-07 17:08:05АНТОАН САВОВ САВОВ
ANTOAN SAVOV SAVOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-02 11:53:02РУМЯНА БОТЕВА ЧИНТОВА
RUMYANA BOTEVA CHINTOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-02 11:53:02РУМЯНА БОТЕВА ЧИНТОВА
RUMYANA BOTEVA CHINTOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-10 16:01:18МИРЕНА НИКОЛАЕВА ДРУМЕВА
MIRENA NIKOLAEVA DRUMEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-10 16:01:18ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI LAZAROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-10 16:01:18ГЕОРГИ РОСЕНОВ СТРАТИЕВ
GEORGI ROSENOV STRATIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-10 14:23:50МИРЕНА НИКОЛАЕВА ДРУМЕВА
MIRENA NIKOLAEVA DRUMEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-10 14:23:50МИЛЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
MILCHO ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-10 14:23:50ГЕОРГИ РОСЕНОВ СТРАТИЕВ
GEORGI ROSENOV STRATIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-10 14:23:50ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI LAZAROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-10 14:23:50ГЕОРГИ РОСЕНОВ СТРАТИЕВ
GEORGI ROSENOV STRATIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-10 14:23:50МИЛЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
MILCHO ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-10 14:23:50ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI LAZAROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-10 14:23:50МИРЕНА НИКОЛАЕВА ДРУМЕВА
MIRENA NIKOLAEVA DRUMEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-02-05 10:38:51ЕЙ ЕС ПРОПЪРТИ ООД
EY ES PROPARTI OOD
Representative
2009-02-05 10:38:51ПЕТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
PETAR ANGELOV DIMITROV
Representative
2009-02-05 10:38:51КОНТРОЛ ПС АД
KONTROL PS AD
Representative
2009-02-05 10:38:51ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
Representative
2009-02-05 10:38:51ЕЙ ЕС ПРОПЪРТИ ООД, чрез ПЕТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
EY ES PROPARTI OOD, chrez PETAR ANGELOV DIMITROV
Director
2008-11-04 18:53:13„ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД
„DEVNYA TSIMENT” AD
Representative
2008-11-04 18:53:13АЛЕКСАНДЪР ЧАРЛЗ КАР
ALEKSANDAR CHARLZ KAR
Representative
2008-11-04 18:53:13„ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД, чрез ИЗАБЕЛА МИСМЕТИ, 591126
„VULKAN TSIMENT” AD, chrez IZABELA MISMETI, 591126
Director
2008-11-04 18:53:13„ДЕВНЯ ЦИМЕНТ”АД, чрез АЛЕКСАНДЪР ЧАРЛЗ КАР, 590426
„DEVNYA TSIMENT”AD, chrez ALEKSANDAR CHARLZ KAR, 590426
Director
2008-11-04 17:16:37„ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД
„DEVNYA TSIMENT” AD
Representative
2008-11-04 17:16:37АЛЕКСАНДЪР ЧАРЛЗ КАР
ALEKSANDAR CHARLZ KAR
Representative
2008-11-04 17:16:37„ДЕВНЯ ЦИМЕНТ”АД, чрез АЛЕКСАНДЪР ЧАРЛЗ КАР, 590426
„DEVNYA TSIMENT”AD, chrez ALEKSANDAR CHARLZ KAR, 590426
Director
2008-11-04 17:16:37„ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД, чрез ИЗАБЕЛА МИСМЕТИ, 591126
„VULKAN TSIMENT” AD, chrez IZABELA MISMETI, 591126
Director
2008-10-30 17:01:52АРТЕСКОС
ARTESKOS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-10-30 17:01:52АРТЕСКОС АД
ARTESKOS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 „Бузлуджа” 43
2008-10-30 17:01:52АРТЕСКОС АД
ARTESKOS AD
SubjectOfActivity
Добив и производство на инертни материали; обучение, подготовка, квалификация и преквалификация на кадри; транспортна дейност в страната и чужбина; покупка на стоки и други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид; строително-монтажна дейност, ремонтни и възстановителни, проектантски и инвестиционни услуги (като предприятие), търговска дейност в страната и чужбина; проектиране, ръководене и извършване на взривни работи, след надлежно разрешение и други дейности, незабранени със закон; дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително и да придобива и отчуждава в съответствие със закона недвижими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.
2008-10-30 17:01:52„ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД
„DEVNYA TSIMENT” AD
Representative
2008-10-30 17:01:52ИВАН АСЕНОВ АТАНАСОВ
IVAN ASENOV ATANASOV
Representative
2008-10-30 17:01:52„КОНТРОЛ ПС” АД
„KONTROL PS” AD
Representative
2008-10-30 17:01:52ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
Representative
2008-10-30 17:01:52„ВУЛКАН” АД, чрез ХЕСУС ОРТИС, 601216
„VULKAN” AD, chrez HESUS ORTIS, 601216
Director
2008-10-30 17:01:52„КОНТРОЛ ПС” АД, чрез ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ,
„KONTROL PS” AD, chrez GEORGI KANCHEV POPOV,
Director
2008-10-30 17:01:52„ЕЙ ЕС ПРОПЪРТИ” ООД, чрез АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА СТОЯНОВА,
„EY ES PROPARTI” OOD, chrez ALEKSANDRA PETROVA STOYANOVA,
Director
2008-10-30 17:01:52„ДЕВНЯ ЦИМЕНТ”АД, чрез ИВАН АСЕНОВ АТАНАСОВ,
„DEVNYA TSIMENT”AD, chrez IVAN ASENOV ATANASOV,
Director

Проверки в други регистри за фирмата АРТЕСКОС ARTESKOS (ЕИК: 126093393)
Check other registries about the company АРТЕСКОС ARTESKOS (ID: 126093393)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate