Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 125538552)
Events with persons connected to the company FINANS INZHENERING (ID: 125538552)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 125538552)
Към 2019-10-21 02:39:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 02:39:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-07-15 10:55:18Венцислав Стоянов Георгиев
Ventsislav Stoyanov Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-20 17:47:19ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ
FINANS INZHENERING
TransferringEnterprise
2014-05-20 17:47:19ПОСТФИНАНС
POSTFINANS
AcquisitionEnterprise
2014-01-06 14:50:45ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД
FINANS INZHENERING AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Дамян Груев 17-19
2013-10-21 11:23:31ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД
FINANS INZHENERING AD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ВЗЕМАНИЯ И ДЪЛГОВИ ПОРТФЕЙЛИ, ФАКТОРИНГ, ФЮЧЪРСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЛИКВИДАЦИЯ, КАКТО И НА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЛИКВИДНИ КРИЗИ, КОНСУЛТАНСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГ И ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ,ПОКУПКА НА МЕНИТЕЛНИЦИ И ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ, ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО КАПИТАЛОВАТА ИМ СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ФАКТОРИНГ, ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ. ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ-ПРИЕМАНЕ, ПРЕНАСЯНЕ И ДОСТАВКА НА ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ /КОЛЕТИ/ С ТЕГЛО НАД 10 ДО 20 КГ.; КУРИРЕРСКИ УСЛУГИ; ПРИЕМАНЕ И/ ИЛИ ДОСТАВЯНЕ КАТО ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ НА СЪОБЩЕНИЯ, ПРЕДАВАНИ ЧРЕЗ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ СРЕДСТВА. СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪВ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕЗГРАНИЧНИ ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ.
2013-10-21 11:23:31Димитър Веселинов Проданов
Dimitar Veselinov Prodanov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-27 16:02:04ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД
FINANS INZHENERING AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЪБОРНА 14
2008-03-05 12:18:23ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ
FINANS INZHENERING
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-05 12:18:23ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД
FINANS INZHENERING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.НИКОЛА ПЕТКОВ 6 A
2008-03-05 12:18:23ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД
FINANS INZHENERING AD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ВЗЕМАНИЯ И ДЪЛГОВИ ПОРТФЕЙЛИ, ФАКТОРИНГ, ФЮЧЪРСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЛИКВИДАЦИЯ, КАКТО И НА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЛИКВИДНИ КРИЗИ, КОНСУЛТАНСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГ И ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ,ПОКУПКА НА МЕНИТЕЛНИЦИ И ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ, ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО КАПИТАЛОВАТА ИМ СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ФАКТОРИНГ, ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ. ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ-ПРИЕМАНЕ, ПРЕНАСЯНЕ И ДОСТАВКА НА ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ /КОЛЕТИ/ С ТЕГЛО НАД 10 ДО 20 КГ.; КУРИРЕРСКИ УСЛУГИ; ПРИЕМАНЕ И/ ИЛИ ДОСТАВЯНЕ КАТО ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ НА СЪОБЩЕНИЯ, ПРЕДАВАНИ ЧРЕЗ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ СРЕДСТВА. СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪВ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УНИВЕРСАЛНА ПОЩНСКА УСЛУГА- ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕЗГРАНИЧНИ ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ.
2008-03-05 12:18:23ГЕНАДИ РУМЕНОВ ТАБАКОВ
GENADI RUMENOV TABAKOV
Representative
2008-03-05 12:18:23ВЕСЕЛИН РУСЕВ ЙОРДАНОВ
VESELIN RUSEV YORDANOV
Representative
2008-03-05 12:18:23ГЕНАДИ РУМЕНОВ ТАБАКОВ
GENADI RUMENOV TABAKOV
Director
2008-03-05 12:18:23МИРОСЛАВ ГОРЧЕВ ДИМИТРОВ
MIROSLAV GORCHEV DIMITROV
Director
2008-03-05 12:18:23ВЕСЕЛИН РУСЕВ ЙОРДАНОВ
VESELIN RUSEV YORDANOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ FINANS INZHENERING (ЕИК: 125538552)
Check other registries about the company ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ FINANS INZHENERING (ID: 125538552)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate