Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ - ФАРИН (ЕИК: 124680844)
Events with persons connected to the company ZARNENI HRANI BALGARIYA - FARIN (ID: 124680844)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 124680844)
Към 2019-10-23 15:34:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 15:34:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-03 14:20:05Янко Николов Стоянов
YAnko Nikolov Stoyanov
Trustee
2017-01-03 14:20:05ФАРИН ЕАД
FARIN EAD
Trustees
2014-08-29 13:41:52ФАРИН ЕАД
FARIN EAD
DebtorBodies
2014-08-29 13:41:52ФАРИН ЕАД
FARIN EAD
RestrictDebtorOrderPower
2014-08-29 13:41:52ФАРИН ЕАД
FARIN EAD
GeneralSeizure
2014-08-29 13:41:52ФАРИН ЕАД
FARIN EAD
CashIn
2014-08-29 13:41:52ФАРИН ЕАД
FARIN EAD
DeclareBankrupt
2013-11-05 09:33:56ФАРИН ЕАД
FARIN EAD
GeneralSeizure
2013-08-21 17:59:37Янко Николов Стоянов
YAnko Nikolov Stoyanov
Trustees
2013-06-12 12:08:23Янко Николов Стоянов
YAnko Nikolov Stoyanov
Trustees
2013-06-12 10:54:49ФАРИН ЕАД
FARIN EAD
OpenProccedings
2013-06-12 10:54:49ФАРИН ЕАД
FARIN EAD
GeneralSeizure
2013-06-05 17:17:33КОРПОРАЦИЯ ШИНФИЙЛД
KORPORATSIYA SHINFIYLD
МАРШАЛСКИ ОСТРОВИSoleCapitalOwner
2013-04-15 10:09:47БИСЕРКА ТОДОРОВА БОНЕВА
BISERKA TODOROVA BONEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-06-06 13:46:20ДИЯНА ЕНЧЕВА МИХАЙЛОВА
DIYANA ENCHEVA MIHAYLOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-06 13:46:20БИСЕРКА ТОДОРОВА БОНЕВА
BISERKA TODOROVA BONEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-04-03 12:32:16ФАРИН
FARIN
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-04-03 12:32:16ФАРИН ЕАД
FARIN EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ.БОЙЧО ОГНЯНОВ 6
2012-04-03 12:32:16СЕТЛЬО КОЛЕВ МАНЕВ
SETLXO KOLEV MANEV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-04-03 12:32:16КИРИЛ ЦВЕТАНОВ КИРОВ
KIRIL TSVETANOV KIROV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-04-03 12:32:16ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
VESELIN IVANOV BAKARDZHIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-04-03 12:32:16ФАРИН ЕАД
FARIN EAD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, РАЗКРИВАНЕ НА СОБСТВЕНА МАГАЗИННА МРЕЖА ЗА ПРОДАЖБА НАПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ОКАЗИОННА И КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТОВАРОПЪТНИЧЕСКИ УСЛУГИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ИНФОРМАЦИОННА, РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, АУДИО И ВИДЕОЗАПИСИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И/ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ВЛОЖЕНИ ЗЪРНЕНИ И МАСЛЕНИ КУЛТУРИ И ИЗДАВАНЕ НА СКЛАДОВИ ЗАПИСИ ЗА ТЯХ; ТЪРГОВИЯ С ГОРИВО- СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, СЕМЕНА И ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ЕДРО И ДРЕБНО В МАЛКИ И ГОЛЕМИ РАЗФАСОВКИ, ЛИЗИНГ, СУБЛИЗИНГ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКИ УСЛУГИ, СЛЕД НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА МЕБЕЛИ ЗА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ОФИС ОБОРУДВАНЕ, ХОТЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ДЪРВЕНИ СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА МЕБЕЛИ ОТ МАСИВНА ДЪРВЕСИНА И ДЕТАЙЛИ ЗА ТЯХ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА АКСЕСОАРИ ЗА МЕБЕЛИ, БИЗНЕС УСЛУГИ, БИЗНЕС АДМИНИСТРИРАНЕ И МЕНАЖИРАНЕ, КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ФИНАНСОВО И ИНВЕСТИЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.
2012-04-03 12:32:16ФАРИН
FARIN
Successor703
2012-04-03 12:32:16ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
VESELIN IVANOV BAKARDZHIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-04-03 12:32:16СВЕТЛЬО КОЛЕВ МАНЕВ
SVETLXO KOLEV MANEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-28 12:11:03АГРО ЛИЗИНГ
AGRO LIZING
TransformingCompany
2011-10-28 12:11:03ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ-КАВАРНА
DARVOPRERABOTVANE-KAVARNA
TransformingCompany
2011-10-28 12:11:03ЕКСПРЕС-СЕРВИЗ-05
EKSPRES-SERVIZ-05
TransformingCompany
2011-10-28 12:11:03СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗИ - 04
SPETSIALIZIRANI PREVOZI - 04
TransformingCompany
2011-10-28 12:11:03ЗЪРНОБАЗА ПЛАЧИ ДОЛ
ZARNOBAZA PLACHI DOL
TransformingCompany
2011-10-28 12:11:03ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ - ФАРИН
ZARNENI HRANI BALGARIYA - FARIN
Successor703
2011-01-21 10:30:04МАРЧО ПЕТКОВ ИВАНОВ
MARCHO PETKOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-12 14:06:08ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ - ФАРИН АД
ZARNENI HRANI BALGARIYA - FARIN AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, РАЗКРИВАНЕ НА СОБСТВЕНА МАГАЗИННА МРЕЖА ЗА ПРОДАЖБА НАПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ОКАЗИОННА И КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТОВАРОПЪТНИЧЕСКИ УСЛУГИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ИНФОРМАЦИОННА, РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, АУДИО И ВИДЕОЗАПИСИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И/ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ВЛОЖЕНИ ЗЪРНЕНИ И МАСЛЕНИ КУЛТУРИ И ИЗДАВАНЕ НА СКЛАДОВИ ЗАПИСИ ЗА ТЯХ; ТЪРГОВИЯ С ГОРИВО- СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, СЕМЕНА И ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ЕДРО И ДРЕБНО В МАЛКИ И ГОЛЕМИ РАЗФАСОВКИ, ЛИЗИНГ, СУБЛИЗИНГ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКИ УСЛУГИ, СЛЕД НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА МЕБЕЛИ ЗА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ОФИС ОБОРУДВАНЕ, ХОТЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ДЪРВЕНИ СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА МЕБЕЛИ ОТ МАСИВНА ДЪРВЕСИНА И ДЕТАЙЛИ ЗА ТЯХ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА АКСЕСОАРИ ЗА МЕБЕЛИ, БИЗНЕС УСЛУГИ, БИЗНЕС АДМИНИСТРИРАНЕ И МЕНАЖИРАНЕ, КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ФИНАНСОВО И ИНВЕСТИЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.
2010-01-13 12:30:24ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ - ФАРИН АД
ZARNENI HRANI BALGARIYA - FARIN AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 БУЛ.ТРЕТИ МАРТ 47
2010-01-13 12:30:24ЕРДЖАН КЕРИМ ШАБАН
ERDZHAN KERIM SHABAN
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-13 12:30:24ЕРДЖАН КЕРИМ ШАБАН
ERDZHAN KERIM SHABAN
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-04 11:29:58МАРИН БЛАГОЕВ МАРИНОВ
MARIN BLAGOEV MARINOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-04 11:29:58МАРИН БЛАГОЕВ МАРИНОВ
MARIN BLAGOEV MARINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-12 13:25:34ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ЧИРАКОВ
HRISTO ALEKSANDROV CHIRAKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-06-12 13:25:34ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
VESELIN IVANOV BAKARDZHIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-06-12 13:25:34ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
VESELIN IVANOV BAKARDZHIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-12 13:25:34ГАЛИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
GALINA NIKOLOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-12 13:25:34ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ООД
ZARNENI HRANI BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-12 13:25:34ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ЧИРАКОВ
HRISTO ALEKSANDROV CHIRAKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-01-15 12:31:30ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ - ФАРИН
ZARNENI HRANI BALGARIYA - FARIN
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-15 12:31:30ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ - ФАРИН АД
ZARNENI HRANI BALGARIYA - FARIN AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.БОЙЧО ОГНЯНОВ 6
2008-01-15 12:31:30ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ - ФАРИН АД
ZARNENI HRANI BALGARIYA - FARIN AD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, CЬXPAHEHИE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, PAЗKPИBAHE HA COБCTBEHA MAГAЗИHHA MPEЖA ЗA ПPOДAЖБA HA ПPOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ, OKAЗИOHHA И KOMИCИOHHA TЬPГOBИЯ, CПEДИЦИOHHA И CKЛAДOBA ДEЙHOCT, BHOC И ИЗHOC, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, TOBAPOПЬTHИЧECKИ УCЛУГИ HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ГPAЖДAHИ, ФИPMИ, ДЬPЖABHИ И OБЩECTBEHИ OPГAHИЗAЦИИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TУPИCTИЧECKA, XOTEЛИEPCKA, PECTOPAHTЬOPCKA, ИHФOPMAЦИOHHA, PEKЛAMHA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, AУДИO И BИДEOЗAПИCИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA И/ИЛИ OTДABAHE ПOД HAEM; CЬXPAHEHИE И OБPAБOTKA HA BЛOЖEHИ ЗЬPHEHИ И MACЛEHИ KУЛTУPИ И ИЗДABAHE HA CKЛAДOBИ ЗAПИCИ ЗA TЯX; TЬPГOBИЯ C ГOPИBO- CMAЗOЧHИ MATEPИAЛИ, CEMEHA И ПPEПAPATИ ЗA PACTИTEЛHA ЗAЩИTA HA EДPO И ДPEБHO B MAЛKИ И ГOЛEMИ PAЗФACOBKИ, ЛИЗИHГ, CУБЛИЗИHГ, ЗACTPAXOBATEЛHO-БPOKEPCKИ УCЛУГИ, CЛEД HEOБXOДИMИЯ ЛИЦEHЗ, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ HA MEБEЛИ ЗA УЧEБHИ ЗABEДEHИЯ, ДETCKИ ГPAДИHИ, OФИC OБOPУДBAHE, XOTEЛИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ HA ДЬPBEHИ CГЛOБЯEMИ KЬЩИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ HA MEБEЛИ OT MACИBHA ДЬPBECИHA И ДETAЙЛИ ЗA TЯX, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ HA AKCECOAPИ ЗA MEБEЛИ.
2008-01-15 12:31:30ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
VESELIN IVANOV BAKARDZHIEV
Representative
2008-01-15 12:31:30ДИАН КОЛЕВ ДОНЕВ
DIAN KOLEV DONEV
Representative
2008-01-15 12:31:30ДИАН КОЛЕВ ДОНЕВ
DIAN KOLEV DONEV
Director
2008-01-15 12:31:30ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
VESELIN IVANOV BAKARDZHIEV
Director
2008-01-15 12:31:30ГАЛИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
GALINA NIKOLOVA DIMITROVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ - ФАРИН ZARNENI HRANI BALGARIYA - FARIN (ЕИК: 124680844)
Check other registries about the company ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ - ФАРИН ZARNENI HRANI BALGARIYA - FARIN (ID: 124680844)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate