Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ШАН КАЯ (ЕИК: 124551162)
Events with persons connected to the company SHAN KAYA (ID: 124551162)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 124551162)
Към 2019-11-19 20:34:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-19 20:34:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-12-10 16:14:44ШАН КАЯ ЕООД
SHAN KAYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ДРУЖБА 42а А
2013-12-10 16:14:44НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-10 16:14:44НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
SoleCapitalOwner
2013-12-10 16:14:44ДУРКАЯ КАЯ
DURKAYA KAYA
ТУРЦИЯShareTransfer
5000 Sell to: НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
2013-12-10 16:14:44НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ДУРКАЯ КАЯ
2008-03-10 15:07:36ШАН КАЯ
SHAN KAYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-10 15:07:36ШАН КАЯ ЕООД
SHAN KAYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ИГЛИКА 2 З
2008-03-10 15:07:36ШАН КАЯ ЕООД
SHAN KAYA EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ, BKЛЮЧИTEЛHO И CEЛCKOCTOПAHCKA OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИГИ И BAЛУTA C ЦEЛ ПPOДAЖБA /CЛEД ИЗДABAHE HA CЬOTBETHИЯ ЛИЦEHЗ/, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, OCЪЩECTBЯBAHE HA УCЛУГИ B OБЛACTTA HA CEЛCKOTO CTOПAHCTBO, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, OCЬЩECTBЯBAHE HA BHOCHO-ИЗHOCHA ДEЙHOCT HA CTOKИ И CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH.
2008-03-10 15:07:36ДУРКАЯ КАЯ
DURKAYA KAYA
Manager
2008-03-10 15:07:36ДУРКАЯ КАЯ
DURKAYA KAYA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ШАН КАЯ SHAN KAYA (ЕИК: 124551162)
Check other registries about the company ШАН КАЯ SHAN KAYA (ID: 124551162)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate