Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БУЛМАРКЕТ ДМ (ЕИК: 124077052)
Events with persons connected to the company BULMARKET DM (ID: 124077052)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 124077052)
Към 2019-10-22 16:43:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-22 16:43:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-23 14:02:46БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД
BULMARKET DM EOOD
DebtorOverSecureClaim
2018-02-23 14:02:46БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД
BULMARKET DM EOOD
DebtorOverSecureClaims
2018-02-23 14:02:46ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД
PORT BULMARKET EAD
DebtorOverSecureClaim
2018-02-23 14:02:46„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД
„BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA” AD
AtPawnCreditor
2018-02-23 14:02:46БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД
BULMARKET DM EOOD
AtPawnCreditors
2017-10-06 18:00:16БУЛМАРКЕТ ДМ
BULMARKET DM
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-10-06 18:00:16СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ
STANKO DOBREV STANKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-10-06 18:00:16Вектра консулт
Vektra konsult
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1473600 Sell to: СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ
2017-10-06 18:00:16СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ
STANKO DOBREV STANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1473600 Buy from: Вектра консулт
2015-10-09 13:14:36Станко Добрев Станков
Stanko Dobrev Stankov
Pledgors
2015-10-09 13:14:36Булмаркет ДМ ООД
Bulmarket DM OOD
SecuredClaimDebtors
2015-10-09 13:14:36ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
EVROPEYSKA BANKA ZA VAZSTANOVYAVANE I RAZVITIE
PledgeCreditors
2015-10-05 09:47:37Станко Добрев Станков
Stanko Dobrev Stankov
Pledgor
2015-10-05 09:47:37БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД
BULMARKET DM EOOD
Pledgors
2015-07-02 11:34:35Вектра консулт
Vektra konsult
БЪЛГАРИЯPartner
2015-07-02 11:34:35СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ
STANKO DOBREV STANKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-27 20:04:09БУЛМАРКЕТ ДМ
BULMARKET DM
TransformingCompany
2013-12-27 20:04:09БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ
BULMARKET AVTOTRANSPORT
Successor703
2013-12-27 20:04:09ОЛЕО ПРОТЕИН
OLEO PROTEIN
Successor703
2013-12-27 20:04:09ПОРТ БУЛМАРКЕТ
PORT BULMARKET
Successor703
2008-08-06 13:19:48БУЛМАРКЕТ ДМ ООД
BULMARKET DM OOD
DebtorOverSecureClaims
2008-08-06 13:19:48ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
AtPawnCreditors
2008-07-25 08:59:04СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ
STANKO DOBREV STANKOV
Partner
2008-07-25 08:59:04ВЕКТРА КОНСУЛТ ЕООД
VEKTRA KONSULT EOOD
Partner
2008-07-25 08:59:04БУЛМАРКЕТ ДМ ООД
BULMARKET DM OOD
SubjectOfActivity
/1/ ДОСТАВКА, ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА, В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ИЗВЪН ОБЩНОСТТА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ ОТ МИНЕРАЛЕН И НЕМЕНЕРАЛЕН ПРОИЗХОД, КАКТО И БИОГОРИВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИОДИЗЕЛ, БИОЕТАНОЛ, ГЛИЦЕРИН, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, СЕМЕНА, ФУРАЖИ И ДРУГИ АГРОТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ, ИЗКУСТВЕНИ И ЕСТЕСТВЕНИ ТОРОВЕ; ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПАРА И ТОПЛА ВОДА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИ ГАЗОВИ УСТРОЙСТВА, ВНОС - ИЗНОС НА ГАЗ ПРОПАН-БУТАН; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КЪМПИНГИ И МОТЕЛИ, КРАЙПЪТНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ, СЛАДКАРНИЦИ, БИСТРА, БАРОВЕ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АВТОМОБИЛИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ, ОБСЛУЖВАНЕ НА БЕЗЕКИПАЖНИ КОРАБИ С ПОДМЕННИ ЕКИПАЖИ./2/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДА ПРИДОБИВА И ОТЧУЖДАВА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА И ТОЗИ ДОГОВОР НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ВЕЩНИ ПРАВА, ЦЕННИ КНИГИ, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ-ХАУ, АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ДА ПРИДОБИВА ПРАВА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД И ДА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН; ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ С АВТОМОБИЛИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА Ж.П. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ИЛИ ТОВАРИ ВЪВ ВЪТРЕШНО ИЛИ МЕЖДУНАРОДНО СЪОБЩЕНИЕ ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОКОМОТИВИ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-02-04 16:17:56БУЛМАРКЕТ ДМ
BULMARKET DM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-04 16:17:56БУЛМАРКЕТ ДМ ООД
BULMARKET DM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7003 бул.ТУТРАКАН 100
2008-02-04 16:17:56БУЛМАРКЕТ ДМ ООД
BULMARKET DM OOD
SubjectOfActivity
ДОСТАВКА, ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА, В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ИЗВЪН ОБЩНОСТТА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ ОТ МИНЕРАЛЕН И НЕМИНЕРАЛЕН ПРОИЗХОД, КАКТО И БИОГОРИВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИОДИЗЕЛ, БИОЕТАНОЛ, ГЛИЦЕРИН, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, СЕМЕНА, ФУРАЖИ И ДРУГИ АГРОТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ, ИЗКУСТВЕНИ И ЕСТЕТСТВЕНИ ТОРОВЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПАРА И ТОПЛА ВОДА, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИ ГАЗОВИ УСТРОЙСТВА, ВНОС-ИЗНОС ГАЗ ПРОПАН-БУТАН, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КЪМПИНГИ И МОТЕЛИ, КРАЙПЪТНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА, ЗАВЕДЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, СЛАДКАРНИЦИ, БИСТРА, БАРОВЕ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АВТОМОБИЛИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДА ПРИДОБИВА И ОТЧУЖДАВА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА И ТОЗИ ДОГОВОР НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ВЕЩНИ ПРАВА, ЦЕННИ КНИГИ, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ-ХАУ, АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ДА ПРИДОБИВА ПРАВА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД И ДА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ С АВТОМОБИЛИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА Ж.П. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ВЪВ ВЪТРЕШНО ИЛИ МЕЖДУНАРОДНО СЪОБЩЕНИЕ ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОКОМОТИВИ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2008-02-04 16:17:56СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ
STANKO DOBREV STANKOV
Manager
2008-02-04 16:17:56СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ
STANKO DOBREV STANKOV
Partner
2008-02-04 16:17:56ВЕКТРА КОНСУЛТ ЕООД
VEKTRA KONSULT EOOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БУЛМАРКЕТ ДМ BULMARKET DM (ЕИК: 124077052)
Check other registries about the company БУЛМАРКЕТ ДМ BULMARKET DM (ID: 124077052)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate