Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СПАРГ (ЕИК: 124040869)
Events with persons connected to the company SPARG (ID: 124040869)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 124040869)
Към 2019-10-13 20:38:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-13 20:38:50 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-04 12:19:43СПАРГ
SPARG
TransformingCompany
2017-12-04 12:19:43ИНИМПОРТ
INIMPORT
Successor703
2017-11-14 14:41:21Ивайло Кръстев Илиев
Ivaylo Krastev Iliev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-11-14 14:41:21Инимпорт ЕООД
Inimport EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
505000 Sell to: Ивайло Кръстев Илиев
2017-11-14 14:41:21Ивайло Кръстев Илиев
Ivaylo Krastev Iliev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
505000 Buy from: Инимпорт ЕООД
2016-11-11 15:39:28СПАРГ ЕООД
SPARG EOOD
DebtorOverSecureClaim
2016-11-11 15:39:28СПАРГ ЕООД
SPARG EOOD
DebtorOverSecureClaims
2016-11-11 15:39:28ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD
AtPawnCreditor
2016-11-11 15:39:28СПАРГ ЕООД
SPARG EOOD
AtPawnCreditors
2016-02-15 16:40:11Ивайло Кръстев Илиев
Ivaylo Krastev Iliev
БЪЛГАРИЯManager
2016-02-15 16:40:11ИНИМПОРТ ЕООД
INIMPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-02-15 16:40:11РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ
RODNA ZEMYA HOLDING
БЪЛГАРИЯShareTransfer
505000 Sell to: ИНИМПОРТ ЕООД
2016-02-15 16:40:11ИНИМПОРТ ЕООД
INIMPORT EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
505000 Buy from: РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ
2015-03-19 11:00:36РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД
RODNA ZEMYA HOLDING AD
DebtorOverSecureClaims
2015-03-19 11:00:36ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD
AtPawnCreditors
2014-07-14 15:17:06БИСЕР ЛОЗКОВ ЛОЗЕВ
BISER LOZKOV LOZEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-06-24 15:22:37РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ
RODNA ZEMYA HOLDING
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-06-20 14:15:41ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ТЕПАВИЧАРОВА
VIKTORIYA IVANOVA TEPAVICHAROVA
БЪЛГАРИЯManager
2013-06-20 14:15:41ТИ ЕЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ООД
TI EY BI RIAL ESTEYT OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-06-20 14:15:41ДЖЕНЕРАЛ СТОК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
DZHENERAL STOK INVESTMANT EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
505000 Sell to: ТИ ЕЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ООД
2013-06-20 14:15:41ТИ ЕЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ООД
TI EY BI RIAL ESTEYT OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
505000 Buy from: ДЖЕНЕРАЛ СТОК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
2013-02-08 13:29:35СПАРГ ЕООД
SPARG EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Фредерик Жолио Кюри 20
2010-05-10 09:28:13НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY IVANOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-09-16 10:45:38ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD
AtPawnCreditors
2009-06-08 16:07:10ИВАН ГАНЧЕВ ГУШАНСКИ
IVAN GANCHEV GUSHANSKI
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-08 16:07:10ДЖЕНЕРАЛ СТОК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
DZHENERAL STOK INVESTMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-06-08 16:07:10ЕОН ООД
EON OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ДЖЕНЕРАЛ СТОК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
2009-06-08 16:07:10ДЖЕНЕРАЛ СТОК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
DZHENERAL STOK INVESTMANT EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЕОН ООД
2009-05-22 16:45:16СПАРГ
SPARG
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-05-22 16:45:16ЕОН ООД
EON OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-05-22 16:45:16ГЕОРГИ АНТОНОВ ПЕТКОВ
GEORGI ANTONOV PETKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3550 Sell to: ЕОН ООД
2009-05-22 16:45:16ЕОН ООД
EON OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3550 Buy from: ГЕОРГИ АНТОНОВ ПЕТКОВ
2009-05-22 16:45:16ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ILIYA GEORGIEV PETKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1450 Sell to: ЕОН ООД
2009-05-22 16:45:16ЕОН ООД
EON OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1450 Buy from: ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
2009-05-22 16:32:32СПАРГ
SPARG
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-05-22 16:32:32СПАРГ ЕООД
SPARG EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.ТРЕТИ МАРТ 47
2009-05-22 16:32:32СПАРГ ЕООД
SPARG EOOD
SubjectOfActivity
MEЖДУHAPOДHA HAУЧHO-TEXHИЧECKA ДEЙHOCT, BЬHШHO И BЬTPEШHO TЬPГOBCKИ, ФИHAHCOBИ, KOMEPCИAЛHИ, БOPCOBИ И БAHKOBИ OПEPAЦИИ OT BCЯKAKЬB BИД И ФOPMA ЗA COБCTBEHA И ЧУЖДA CMETKA, TЬPГOBИЯ B CTPAHATA HA EДPO И ДPEБHO B ЛEBA И BЬB BAЛУTA, KPEДИTHO-CПECTOBHA И ЗACTPAXOBATEЛHA ДEЙHOCT, ЛИЗИHГ, ПOCPEДHИЧECKA, ПPEДCTABИTEЛCKA, ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT, AГEHTCTBO, XOTEЛИEPCKA, PECTOPAHTЬOPCKA, TУPИCTИЧECKA, ЗAБABHO-PAЗBЛEKATEЛHA И УBECEЛИTEЛHA ДEЙHOCT, ЛOBEH TУPИЗЬM B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗAБABHИ И EЛEKTPOHHИ ИГPИ БEЗ XAЗAPT, OXPAHA, CЬПPOBOЖДAHE HA ЦEHHИ TOBAPИ, EKCПPECHO ПPOУЧBAHE HA ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ДOCTABKA, EKCПЛOATAЦИЯ И MOHTAЖ HA ЛИЧHИ, OБЩECTBEHИ И ФИMEHИ ЗAЩИTHИ CPEДCTBA И УCTPOЙCTBA, PAЗPEШEHИ OT CЬOTBETHИTE OPГAHИ И BEДOMCTBA, ФOTOГPAФCKИ И ФOTOKOПИPHИ УCЛУГИ, TAKCИMETPOBИ, TPAHCПOPTHИ, ABTOPEMOHTHИ И CEPBИЗHИ УCЛУГИ, ABИOTPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, УCЛУГИ И EKCПPЛOATAЦИЯ HA CЬOPAЖEHИЯ CBЬPЗAHИ C OCЬЩECTBЯBAHETO ИM, EKCПЛOATAЦИЯ HA MOPCKИ И PEЧHИ ПЛABATEЛHИ CЬДOBE, CПEДИTOPCKA И ПЛACMEHTHO-CHAБДИTEЛHA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛHO- MOHTAЖHИ ДEЙHOCTИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, PEKЛAMHA, BИДEO/БEЗ ПPEЗAПИC/, PAДИO И TEЛEBИЗИOHHИ УCЛУГИ, MAPKETИHГ, HAУЧHO- ПPOИЗBOДCTBEHA, PAЗBOЙHA, ИЗДATEЛCKA, BHEДPИTEЛCKA, ИHЖEHEPИHГOBA, ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT, XУДOЖECTBEHO-TBOPЧECKA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, OPГAHИЗИPAHE И ПPOBEЖДAHE HA TЬPГOBE И AУKЦИOHИ, ПPИДOБИBAHE И OTЧУЖДABAHE HA ДBИЖИMИ И HEДBИЖИMИ ИMOTИ И BEЩИ, ЦEHHИ KHИЖA, ПPABA BЬPXУ ИЗOБPETEHИЯ, TЬPГOBCKИ MAPKИ, ABTOPCKИ ПPOИЗBEДEHИЯ И ДPУГИ OБEKTИ HA ИHTEЛEKTУAЛHATA COБCTBEHOCT, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA ПPOДУKTИ, ИЗДEЛИЯ, TEXHOЛOГИИ И УCЛУГИ, COФTУEPHИ И XAPДУEPHИ ПPOДУKTИ, CИCTEMИ И УCЛУГИ, CEЛCKOCTOПAHCKA ДEЙHOCT, BKЛЮЧИTEЛHO И ПPEPAБOTBAHE HA CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOДУKTИ B ПPOДУKTИ HA XPAHИTEЛHO-BKУCOBATA И ЛEKATA ПPOMИШЛEHOCT, TEXHИЧECKA ПOMOЩ, OБУЧEHИE, ИHФOPMAЖЦИOHHO- KOHCУЛTAHTCKИ, CEPBИЗHИ И PEMOHTHИ УCЛУГИ.
2009-05-22 16:32:32ГЕОРГИ АНТОНОВ ПЕТКОВ
GEORGI ANTONOV PETKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-22 16:32:32ГЕОРГИ АНТОНОВ ПЕТКОВ
GEORGI ANTONOV PETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-22 16:32:32ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ILIYA GEORGIEV PETKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата СПАРГ SPARG (ЕИК: 124040869)
Check other registries about the company СПАРГ SPARG (ID: 124040869)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate